Adri de Buck, voorzitter van het College van Bestuur, heeft gisteren medewerkers geïnformeerd over zijn besluit om per 1 januari 2019 terug te treden als bestuurder van HZ University of Applied Sciences. Adri de Buck is sinds 1996 verbonden aan de HZ. In 2002 is hij toegetreden tot het College van Bestuur en vanaf 2008 vervult hij de functie van voorzitter. “Ik heb met ongelooflijk veel plezier en passie als bestuurder voor de HZ gewerkt”, aldus Adri. 

Weloverwogen
“Het voelt voor mij als de juiste beslissing op het goede moment”, vertelt Adri de Buck. “Het goede perspectief voor HZ is voor mij een belangrijke reden geweest om zeer weloverwogen per 1 januari terug te treden uit het bestuur. De HZ staat er buitengewoon goed voor, ons onderwijs en onderzoek behoort kwalitatief tot de top van Nederland. De krachtige positie die de HZ nu heeft als zelfstandige hogeschool is geen vanzelfsprekendheid, maar een verdienste van de manier waarop we dit samen met vele collega’s tot een succes hebben gemaakt. Ik ben er trots op dat we dit alles de afgelopen jaren gezamenlijk tot stand hebben gebracht.“ 

Een essentiële rol
Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft Adri de Buck de afgelopen periode in afstemming met collega’s een advies opgesteld over de toekomstbestendigheid van de HZ. Vernieuwingen passen hierbij. Door zijn terugtreden ontstaat de mogelijkheid om tot een vernieuwde samenstelling van de top van de organisatie te komen, die uitvoering zal gaan geven aan het nieuwe HZ Instellingsplan 2018-2021 en aan de implementatie van het advies met betrekking tot de toekomstbestendigheid van de HZ. 

Toine Poppelaars, voorzitter Raad van Toezicht: “Onder leiding van Adri de Buck heeft de HZ zich ontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardige hogeschool met een belangrijke functie in de regionale ontwikkeling en een duidelijk (inter)nationaal profiel. Hij heeft een essentiële rol gespeeld in de formulering van onze beoogde toekomstige positionering en strategie. Evenals in de stimulering van samenwerking intern en extern, met name met het bedrijfsleven en collega kennisinstellingen. De Raad van Toezicht is dan ook verheugd dat hij na zijn terugtreden nog verbonden blijft aan de HZ. Hij zal zich als strategisch adviseur bezig houden met complexe projecten, zoals de realisatie van het Joint Research Centre aan Het Groene Woud in Middelburg.”