Aanmelden voor inauguratie Patrick van Schaik

Patrick van Schaik wordt donderdagmiddag 21 april geïnaugureerd als lector Excellence and Innovation in Education aan de HZ University of Applied Sciences. Iedereen kan bij deze plechtige bijeenkomst aanwezig zijn. Opgeven is fijn, dan weten we hoeveel mensen er komen. Het kan nog tot woensdag 20 april via deze link.

Het programma, dat om 13.30 uur begint, bestaat uit een minisymposium met deskundigen uit het onderwijsveld, de lectorale rede van Patrick en zijn inauguratie. Thema van zijn rede is ‘Naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijs en opleiden in Zeeland’. Hierin zet Patrick zijn onderzoeksplannen voor de komende jaren uiteen: excellent onderwijs door samen werken, samen leren en samen onderzoeken.

De feestelijke middag vindt plaats in het Atrium van de HZ University of Applied Sciences aan de Edisonweg in Vlissingen. Aanmelden via https://lnkd.in/gXKhBQU6.