Water Technology

Het lectoraat Water Technology onderzoekt onder meer hoe water zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt of hergebruikt, zodat het schaarse zoet water (ook) als drinkwater kan worden gebruikt?

Deltagebieden zoals Zeeland hebben nauwelijks gebiedseigen zoet water. Zoet water komt vaak uit andere gebieden. Veel bedrijven, bijvoorbeeld in de landbouw en chemische industrie, hebben echter veel zoet water nodig voor hun processen.

Terugwinnen

Voor de leefbaarheid in deltagebieden zijn watervoorziening, waterzuivering en het terugwinnen van grondstoffen dan ook belangrijke thema’s. Deze vragen om speciale technieken voor hergebruik en de zuivering van water. Het lectoraat Water Technology houdt zich hiermee bezig en richt zich op ontziltingstechnieken, hergebruik van waterstromen en het toepassen van systemen die waterkwaliteit en waterkwantiteit monitoren en regelen.

Het hergebruiken van water is ook belangrijk voor een sector als aquacultuur. Water Technology helpt met onderzoek naar recirculatie van (zout) water in kweeksystemen voor vis en schelpdieren.

Lector: Hans Cappon.

Projecten

FRESH4Cs

Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Nereus

Water Technology

Improved

Water Technology

Bekijk alle projecten