Water Technology

Deltagebieden hebben nauwelijks gebiedseigen zoet water en daarom wordt zoet water doorgaans uit andere gebieden aangeleverd. Veel bedrijven, bijvoorbeeld in de landbouw of chemische industrie, hebben vaak veel zoet water nodig voor hun processen. Hoe kan water zo efficiënt mogelijk gebruikt of hergebruikt worden, zodat schaars zoet water als drinkwater kan worden gebruikt?  

Waterzuiveringstechnieken
Voor de leefbaarheid in deltagebieden zijn watervoorziening, waterzuivering en het terugwinnen van grondstoffen dus belangrijke thema’s. Ze vragen om speciale technieken voor hergebruik en zuivering van water. Onderzoeksgroep Water Technology houdt zich bezig met dit soort vraagstukken en richt zich op ontziltingstechnieken, hergebruik van waterstromen en het toepassen van systemen die waterkwaliteit en -kwantiteit monitoren en regelen.
Het hergebruiken van water is niet alleen nodig voor de industrie. Ook voor bijvoorbeeld aquacultuur is het zuiveren van water belangrijk. Daarbij wordt vooral gekeken naar recirculatie van (zout) water in kweeksystemen voor vis en schelpdieren.

De onderzoeksgroep voert diverse projecten uit, samen met andere partijen zoals DOW, Evides, Waterschappen en Provincie Zeeland.

Lector
Hans Cappon is lector van deze onderzoeksgroep.

Voor meer informatie over praktijkgericht onderzoek op het gebied van watertechnologie kunt u terecht bij Emma McAteer, coördinator van de onderzoeksgroep Water Technology.

Projecten

FRESH4Cs

Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Nereus

Water Technology

Improved

Water Technology

Bekijk alle projecten