Supply Chain Innovation

Het lectoraat Supply Chain Innovation onderzoekt met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender kunnen maken. Hierin worden zaken meegenomen zoals de kansen en impact van nieuwe technologieën, de meerwaarde en voorwaarden voor succesvolle samenwerking in ketens en de kenmerken van nieuwe businessmodellen bij de invoering van nieuwe concepten.

Het lectoraat werkt samen met de Zeeuwse innovatieplatforms Zeeland Connect en Food Delta Zeeland. Samen identificeren ze innovatiebehoeften en onderzoeksvragen.

Supply Chain Innovation doet onderzoek naar logistieke stromen en verbindingen. Voor dit thema kijken de onderzoekers naar hoe je de verbindingen met het achterland goed kunt houden. Dit is belangrijk voor de Zeeuwse economie en de havens in het bijzonder. Het lectoraat kijkt hoe bedrijven kunnen samenwerken om de achterlandverbindingen te versterken.

Klimaatakkoord van Parijs

Zero Emissie Logistiek is een tweede thema. Vanwege het Klimaatakkoord van Parijs moeten logistieke dienstverleners op termijn overstappen op schone energiedragers. Dit transitieproces is lastig en complex. Supply Chain Innovation probeert bedrijven te helpen door onderzoek te doen naar de voorwaarden om over te stappen op zero emissie, de investeringsbeslissingen en de benodigde laad- en tankinfrastructuur in Zeeland.

Digitalisering en robotisering is een derde thema. Het lectoraat onderzoekt hoe bedrijven data en informatie automatisch kunnen registreren en verwerken en processen kunnen robotiseren. Autonoom transport is het vierde en laatste onderzoeksthema. Supply Chain Innovation onderzoekt hoe bedrijven de technologie om autonoom te rijden en varen kunnen inzetten en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn binnen bedrijven en in de infrastructuur.

Lector: Thierry Verduin.

Projecten

5G-Blueprint

Supply Chain Innovation

Living Lab Autonoom Transport Zeeland

Supply Chain Innovation

FTMAAS

Supply Chain Innovation

Bekijk alle projecten