Resilient Deltas

Deltagebieden zijn aantrekkelijk om te wonen en te werken, maar ook kwetsbaar voor rampen. Hoe richt je een deltagebied zo veilig mogelijk in? En hoe benut je de kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven voor een vitale en veerkrachtige delta? 

Veerkrachtige samenleving 
Onderzoeksgroep Resilient Deltas onderzoekt de samenhang tussen ruimtegebruik, sociaal kapitaal, economie en vitale infrastructuur van deltagebieden. Ook wordt de governance van waterveiligheids- en gebiedsontwikkelingsprocessen onder de loep genomen, zodat een integraal beeld ontstaat. Op basis van dit inzicht zoekt de onderzoeksgroep een dynamische balans, waarmee de samenleving in deltagebieden zich veerkrachtig, vitaal en veilig kan ontwikkelen.

Zelfredzaamheid
In het onderzoeksproject resilient deltas is bijvoorbeeld onderzocht hoe veerkrachtig een gemeenschap is na een ramp, zoals een overstroming. Ook heeft de onderzoeksgroep onderzoek gedaan naar de professional en de zelfredzame samenleving. Dit onderzoek gaf inzicht in beschikbare wetenschappelijke kennis over zelfredzaamheid, de motivatie van burgers voor zelfredzaamheid en handreikingen voor professionals om de veranderende beroepsrol in de zelfredzame samenleving in te vullen. In een ander project, namelijk Waterpoort, wordt onderzoek gedaan naar hoe watergebruikers gebruikmaken van een zoetwatersysteem in een gebied.

Samenwerking
Onderzoeksgroep Resilient Deltas voert samen met partijen als de Veiligheidsregio Zeeland, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee & Delta en Politie Zeeland praktijkgericht onderzoek uit.

Lector
Lector Teun Terpstra leidt de onderzoeksprojecten, waarin studenten, docent-onderzoekers en een aantal partners uit de praktijk samenwerken.  

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Jean-Marie Buijs, coördinator van de onderzoeksgroep Resilient Deltas.

Onderzoekers

Projecten

Sustainable and Resilient Coastal Cities

Resilient Deltas

FRAMES: Ontwikkeling van meerlaagse waterveiligheid in de Noordzee regio

Resilient Deltas

Vitale infrastructuur in de veerkrachtige delta

Resilient Deltas

Bekijk alle projecten