Resilient Deltas

Het lectoraat Resilient Deltas doet praktijkgericht onderzoek naar hoe je een deltagebied zo veilig mogelijk inricht en hoe je de kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven kunt gebruiken voor een vitale en veerkrachtige delta?

Resilient Deltas onderzoekt de samenhang tussen ruimtegebruik, sociaal kapitaal, economie en vitale infrastructuur van deltagebieden. Ook wordt de governance van waterveiligheid- en gebiedsontwikkelingsprocessen onder de loep genomen, zodat er een integraal beeld ontstaat. Op basis van dit inzicht zoekt de onderzoeksgroep een dynamische balans, waarmee de samenleving in deltagebieden zich veerkrachtig, vitaal en veilig kan ontwikkelen.

Zelfredzaamheid

In het gelijknamige onderzoeksproject is onderzocht hoe veerkrachtig een gemeenschap is na een ramp, zoals een overstroming. Ook heeft de onderzoeksgroep onderzoek gedaan naar de professional en de zelfredzame samenleving. Dit onderzoek gaf inzicht in beschikbare wetenschappelijke kennis over zelfredzaamheid, de motivatie van burgers voor zelfredzaamheid en handreikingen voor professionals om de veranderende beroepsrol in een zelfredzame samenleving in te vullen.

De onderzoeksgroep werkt samen met partijen als Veiligheidsregio Zeeland, de provincie, Rijkswaterstaat Zee & Delta en de politie.

Lector: Teun Terpstra.

Onderzoekers

Projecten

Sustainable and Resilient Coastal Cities

Resilient Deltas

FRAMES: Ontwikkeling van meerlaagse waterveiligheid in de Noordzee regio

Resilient Deltas

Vitale infrastructuur in de veerkrachtige delta

Resilient Deltas

Bekijk alle projecten