Ouderenzorg

Het lectoraat Ouderenzorg doet onderzoek naar innovaties in de ouderenzorg op basis van vraagstukken uit de praktijk. “Innovaties waarmee we uiteindelijk de kwaliteit van leven van ouderen kunnen verbeteren”, zegt lector Gerda Andringa.

Innoveren in de ouderzorg is volgens haar noodzakelijk voor de kwaliteit van de ouderenzorg in de provincie, vanwege de vergrijzing, forse stijgingen van de zorgkosten en tekorten op de arbeidsmarkt. Bovendien heeft de ouderenzorg een imagoprobleem. In Zeeland is de kwaliteit van de zorg nog hoog, maar zorgen zijn er door de vergrijzing en wegtrekkende jongeren.

Technische innovaties

Het lectoraat richt zich zowel op technische innovaties als onderwijskundige innovaties in het hoger onderwijs.

Studenten worden in beide lijnen betrokken. Zij doen zo ervaring op met onderzoek, multidisciplinair werken, communiceren, kritisch reflecteren, persoonsgerichte zorg en veranderprocessen. Het zijn eigenschappen die van groot belang voor toekomstige zorgprofessionals. Door deze aanpak leren studenten dat de ouderenzorg uitdagend en multidisciplinair is en maken ze deze sector aantrekkelijker om in te werken.

Het lectoraat heeft raakvlakken en werkt samen met andere lectoraten en kenniscentra van de HZ. Door Andringa’s werk als universitair hoofddocent bij University College Roosevelt (UCR) wordt er bovendien veel samengewerkt met studenten van deze instelling. Vanzelfsprekend zijn er ook relaties met het werkveld.

Academische Werkplaats Ouderenzorg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg is daarvan een voorbeeld. Hierin werken werknemers van zorginstellingen als WVO Zorg, Ter Weel, Adrz, Zorgsaam, Zorgstroom en SVRZ en de GGD samen met het onderwijs aan onderzoek naar de kwaliteit van de zorg en verschillende thema’s in de sector.

Lector: Gerda Andringa.

Onderzoekers

Gerda Andringa Lector Ouderenzorg