Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs

Het lectoraat onderwijsexcellentie voortgezet (speciaal) onderwijs is ontstaan op initiatief van de Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs die georganiseerd zijn in het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs. Dit lectoraat is een samenwerking tussen de HZ University of Applied Sciences en het Roosevelt Centre for Excellence in Education.
In dit lectoraat betekent onderwijsexcellentie dat elke leerling, ongeacht zijn of haar niveau of ondersteuningsbehoefte, zich optimaal kan ontwikkelen. Een belangrijk doel van het lectoraat is om een brug te vormen tussen wetenschap en de onderwijspraktijk. Om dit te bereiken zal het lectoraat onder andere onderzoek verrichten naar de voorwaarden waaronder elke leerling, op elk niveau, zich optimaal kan ontwikkelen. De vragen en ideeën voor dit onderzoek worden in belangrijke mate vanuit de onderwijspraktijk in Zeeland gestuurd en samen met docent-onderzoekers uit het Zeeuwse voortgezet onderwijs onderzocht.

Projecten

Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs

Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs

Bekijk alle projecten