Marine Biobased Specialties

Het lectoraat Marine Biobased Specialties onderzoekt hoe je mariene biomassa en de stoffen die je hieruit kunt verkrijgen duurzaam kunt toepassen in de transitie naar een bio-circulaire economie.

Het lectoraat is stevig verankerd in de Zuidwestelijke Delta en Zeeland in het bijzonder. Het onderzoek moet bijdragen aan de verduurzaming, kennisontwikkeling en innovatievermogen in de regio. “We richten ons op de transitie van de voedselketen en biobased toepassingen”, zeg onderzoeker Tanja Moerdijk.

Zeewier

Marine Biobased Specialties innoveert rondom laag trofische biomassa, zoals (micro)algen en zeewier, waardevolle voedselproductie en biobased toepassingen. Zeewier is een duurzame eiwitbron, maar wordt nog betrekkelijk weinig toegepast. Het lectoraat is goed in onderzoek naar smaak, geur en textuur van de biomassa. Deze kennis is belangrijk als je producten wilt verwerken en deel laten uitmaken van de voedselketen. “Consumenten zijn nu namelijk nog niet overtuigd van de waarde van mariene biomassa. Ons onderzoek speelt daarbij een grote rol.”

Eiwittransitie

Als zeewier meer ingeburgerd raakt, wordt Europa minder afhankelijk van de import van eiwitrijke gewassen zoals soja. Marine Biobased Specialties helpt om de eiwittransitie vorm te geven en de regio daarmee nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Een derde punt waarop het lectoraat zich richt is het gebruik van mariene biomassa als grondstof voor biobased toepassingen.

Het lectoraat werkt nauw samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen.

Coördinator: Tanja Moerdijk.

Projecten

Chemische kennis toepassen in de praktijk met kombucha als resultaat

Marine Biobased Specialties

Fresh Layer: Onderzoek naar eetbaar plastic

Marine Biobased Specialties

Circular Seaweed feed

Marine Biobased Specialties

Bekijk alle projecten