Marine Biobased Specialties

In het lectoraat Marine Biobased Specialties onderzoeken lector Dorien Derksen en de kenniskringleden bioactieve stoffen uit marine organismen, ook wel bioprospecten. Dit onderzoek doen zij in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Het doel is biofunctionele mariene componenten te begrijpen en ze vervolgens te benutten in diverse toepassingen en producten. Fundamentele en grensverleggende wetenschappelijke kennis van EDS-NIOZ over de fysiologie en ecologie van mariene organismen wordt gecombineerd met de competenties van de HZ: de chemische isolatie en analyse en het toepassen voor beroepspraktijk en onderwijs.

In het bijzonder zijn een aantal specifiek mogelijke onderwerpen binnen dit thema geselecteerd, zoals componenten die bioactief zijn in de ecologische omgeving van het organisme, signaalstoffen. Daarnaast gaat het onderzoek over componenten uit wieren en algen die ons voedsel smaak geven en over kleurstoffen uit algen en hun geschiktheid voor textielvezels. Als vierde onderwerp is gekozen voor stoffen die bescherming kunnen bieden in het kader van gezondheid en welzijn. Samen met studenten, werkveld, docenten en onderzoekers doen we hier onderzoek naar. Tijdens de lectorale rede neemt Dorien u mee in een aantal voorbeelden. Deze voorbeelden kunt u van tevoren al tegenkomen in de belevenissen.

Projecten

Circular Seaweed feed

Marine Biobased Specialties

Aahminozuren!

Marine Biobased Specialties

ValgOrize

Marine Biobased Specialties

Bekijk alle projecten