Delta Power

Duurzaam opwekken en opslaan van energie; welke mogelijkheden bieden deltagebieden?
Stromend water, wind en zon; energiebronnen die deltagebieden voldoende in huis hebben. Door hiervan handig gebruik te maken, kan op verschillende manieren duurzame elektriciteit worden opgewekt. De grote windmolens of zonnepanelen zijn al bekend. Water, dat stroomt, valt of bijvoorbeeld in golven beweegt, kan ook goed gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit. Welke techniek werkt het beste? En wat levert het meeste op tegen betaalbare kosten? En hoe kunnen we energie opslaan en terug brengen in het net? Wat past het beste in de omgeving? En wat is ecologisch verantwoord? In het lectoraat Delta Power wordt praktijkgericht onderzoek verricht om antwoorden te krijgen op deze vragen.

Bijdrage aan versterken van concurrentiepositie water en energie Nederland
De verwachting is dat steeds meer mensen wereldwijd in deltagebieden gaan wonen. Om deze gebieden goed leefbaar te maken en behouden, is het duurzaam gebruik van de aarde een must. Volgens lector Jacob van Berkel ‘moet het roer écht om’ en is duurzaam opwekken van energie uiteindelijk de enige optie. Met de kennis die voortkomt uit het onderzoek kunnen goedkopere en efficiëntere systemen gemaakt worden, die passen in een deltagebied.

Lectorale rede
Jacob van Berkel sprak op 2 november 2017 zijn lectorale rede "Delta Power, Symbiose van energie en water". 

Onderzoekers

Jacob van Berkel Lector Delta Power

Projecten

Ports Energy and Carbon Savings (PECS)

Delta Power

INCASE

Delta Power

Bekijk alle projecten