Kenniscentrum Kusttoerisme

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is dé kennispartner in de vrijetijdseconomie in Zeeland. Als onderdeel van HZ University of Applied Sciences hebben we toegang tot een rijk kennisnetwerk van onderzoek, beleid en praktijk. We geven invulling aan kennisvraagstukken van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht met als doel duurzame innovatie van de vrijetijdseconomie in Zeeland te stimuleren. Daarnaast ondersteunen we de overheid bij het maken van strategische keuzes die speelveld creëren voor bedrijven. Dit alles rekening houdend met het gemeenschappelijke belang voor de regio en de balans tussen inwoners, economie, natuur en leefomgeving.

Voor de beantwoording van de vraagstukken maken we gebruik van de expertise die beschikbaar is binnen de verschillende domeinen van HZ University of Applied Sciences, variërend van economie, zorg en welzijn tot ICT en gebiedsontwikkeling. Door de koppeling van deze expertise en ons eigen onderzoek fungeren wij als makelaar tussen de HZ en het werkveld om zo niet alleen kennis te ontwikkelen, maar deze ook daadwerkelijk toe te passen in het werkveld. Deze praktijkcasussen worden bovendien benut in de verschillende opleidingen van de HZ, zo ontstaat een optimale kruisbestuiving bij het opleiden van onze studenten, de professionals van de toekomst.

Onze werkzaamheden

Onderzoeken en genereren van feiten en cijfers
We meten het toerisme en brengen het gedrag van gasten in beeld. We doen onderzoek naar wensen, behoeften en belevenissen van gasten. Ook onderzoeken we de impact van het toerisme voor de regio, in economisch en maatschappelijk perspectief.

Vertalen en interpreteren
Dankzij onze onderzoeken en kennis van de regio kunnen we de feiten en cijfers duiden. We laten verbanden zien, geven een verklaring van de cijfers en plaatsen dit in perspectief van actuele trends en verwachte ontwikkelingen. Dit alles vertalen we naar een antwoord op het voorliggende vraagstuk.

Begeleiden en verbinden
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is dé kennispartner voor duurzame innovatie in de vrijetijdseconomie. We geven inzicht, creëren perspectieven en realiseren projecten. Dat doen we met ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Wij geloven in de kracht van co-creatie en bedenken en ontwikkelen graag samen kennis, samenwerkingsverbanden en praktijkcasussen.

Hoofdthema’s

Het onderzoeksprogramma van het HZ kenniscentrum richt zich op de vrijetijdseconomie in de context van kustregio’s en spitst zich toe op drie hoofdthema’s:

Consumentengedrag
Onderzoeken en projecten in dit thema hebben betrekking op het vakantie- en vrijetijdsgedrag van consumenten. Hoeveel toeristen komen er, hoe bewegen zij zich door de regio, hoeveel geld geven zij uit?

Toeristisch ecosysteem
Binnen dit thema vinden projecten en onderzoeken plaats met als doel de beleidsvorming bij overheden te ondersteunen en de sector te helpen bij het optimaliseren van haar waarde voor de regio.

Toerisme in de maatschappij
Onder deze noemer worden onderzoeken en projecten uitgevoerd naar toerisme in breder perspectief. Het gaat om onderzoek naar de positieve én negatieve impact van toerisme voor de samenleving, bijvoorbeeld in economisch opzicht, voor inwoners en leefbaarheid, voor landschap en milieu.

Meer informatie

Meer informatie over onze projecten, onderzoeken en publicaties vindt u op onze website: www.kenniscentrumtoerisme.nl

Ook kunt u ons volgen via LinkedIn, Twitter en/of Facebook voor nieuwtjes en berichten rondom toerisme in Zeeland! U kunt zich ook aanmelden voor onze kennisupdate, hiermee informeren wij u elke maand via e-mail over actueel nieuws, bijeenkomsten en nieuwe publicaties.

Onderzoekers

Margot Tempelman Projectleider FACET
Anouk Evers Onderzoeker FACET
Sophie Adriaanse Projectmedewerker
William Hazel Data analist
Ellen Zuurveld - Goedegebuure Projectmedewerker
Maarten Soeters Projectmedewerker
Myrthe Naus Projectmedewerker

Projecten

Kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid

Kenniscentrum Kusttoerisme

Bestemming Zeeland 2030

Kenniscentrum Kusttoerisme

FACET

Kenniscentrum Kusttoerisme

Bekijk alle projecten