Kenniscentrum Kusttoerisme

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is de kennispartner voor de vrijetijdseconomie in Zeeland. Ze heeft toegang tot een rijk kennisnetwerk van onderzoek, beleid en praktijk. De onderzoekers willen via praktijkgericht onderzoek bijdragen aan de duurzame innovatie van de vrijetijdseconomie in Zeeland. Ook ondersteunt het kenniscentrum overheden als ze strategische keuzes moeten maken die speelveld creëren voor bedrijven. Hierbij houdt ze rekening met het gemeenschappelijke belang voor de regio en de balans tussen inwoners, economie, natuur en leefomgeving.

De vraagstukken worden beantwoord met hulp van de expertise binnen de domeinen van HZ University of Applied Sciences. Deze kennis wordt gekoppeld aan het eigen onderzoek. Hierdoor is het kenniscentrum een soort makelaar tussen de HZ en het werkveld. De kennis wordt ook benut in opleidingen van de HZ. Zo is er sprake van een optimale kruisbestuiving bij het opleiden van studenten.

Feiten en cijfers

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme meet en brengt het gedrag van gasten in Zeeland in beeld en doet onderzoek naar hun wensen, behoeften en belevenissen. Ook onderzoekt ze de impact van het toerisme op de regio, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht. De onderzoekers duiden de feiten en cijfers, tonen verbanden aan, verklaren de cijfers en plaatsen deze in perspectief van actuele trends en ontwikkelingen.

Het kenniscentrum werken samen met ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties. “Wij geloven in de kracht van co-creatie en bedenken en ontwikkelen graag samen kennis, samenwerkingsverbanden en praktijkcasussen”, zegt coördinator Margot Tempelman.

Drie thema’s

Het onderzoek spitst zich toe op drie thema’s: consumentengedrag (het vakantie- en vrijetijdsgedrag van consumenten), toeristisch ecosysteem (onderzoeken met als doel om de beleidsvorming bij overheden te ondersteunen en de sector te helpen bij het optimaliseren van haar waarde) en toerisme in de maatschappij (onderzoeken naar toerisme in breder perspectief).

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft een eigen website.

Onderzoekers

Projecten

Aanjaagprogramma voor toeristische ondernemers

Kenniscentrum Kusttoerisme

Z-GRID: Innovatie energiemanagementsystemen vrijetijdssector

Delta Power

Kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid

Kenniscentrum Kusttoerisme

Bekijk alle projecten