Inclusieve arbeidsmarkt

Werk is voor veel mensen belangrijk in hun leven. In een inclusieve organisatie komen alle medewerkers tot hun recht, ook degene die belemmert worden door herkomst of beperking. Iedere medewerker levert naar eigen vermogen en op zijn eigen manier een bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Dit is een verrijking voor de hele organisatie. 

De onderzoeksgroep Inclusieve arbeidsmarkt onderzoekt vraagstukken als: 
• Hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk?
• Welke interventies werken wel en welke niet, om te komen tot het aannemen en in dienst houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
• Hoe kan een organisatie inclusief ondernemen?

Resultaten uit het onderzoek dragen bij aan de ontwikkeling naar een inclusieve en diverse arbeidsmarkt in de Zeeuwse regio.