Healthy Region

Toerisme, vitaliteit, bewegen, welzijn, gezondheid en Zeeland. Wat ontstaat er als je raakvlakken tussen deze onderwerpen opzoekt? Het lectoraat Healthy Region doet onderzoek naar cross-overs tussen de gezondheid van burgers en toeristen en kenmerkende omgevingsfactoren in Zeeland.

In de onderzoeksprojecten werken onderzoekers, studenten, ondernemers, bestuurders en gebruikers samen. Dit levert kennis op waarmee diensten en producten, die te maken hebben met gezond leven, beter worden afgestemd op veranderende behoeften van bewoners en toeristen in Zeeland.

Healthy Region draagt zo bij aan een slimme, duurzame en inclusieve groei van toerisme en de economie van Zeeland. Daarnaast heeft het maatschappelijke waarde, want bewoners kunnen eveneens gebruik maken van de innovatieve diensten en producten.

Drie thema’s

Drie thema’s vormen de rode draad in de onderzoeksprojecten van Healthy Region. Het eerste thema is Healthy Living. Dit thema heeft betrekking op leven en verblijven in de gezonde regio. Hierbinnen draait het om de vraag hoe burgers een vitale leefstijl kunnen ontwikkelen en behouden in de gezonde regio. Welke activiteiten en voorzieningen rondom welzijn, gezondheid en vitaliteit dragen hieraan bij? En hoe kunnen zorg- en welzijnssystemen innoveren en verduurzamen?

Het tweede thema is Healthy Lifestyle. Bewegen en sport worden binnen dit thema gekoppeld aan vitaliteit, welzijn en gezond leven en ouder worden. Beweging en sport zijn een fundament voor een gezonde leefstijl. Hoe kan in de gezonde regio een actieve leefstijl worden gestimuleerd? Welk effect heeft het sport- en beweegaanbod in de gezonde regio? En welke technologieën kunnen hiervoor worden ingezet?

Healthy Hospitality is het derde en laatste thema. Hier worden toerisme en gezondheidszorg met elkaar verbonden. Als je deze koppelt, ontstaan er dan nieuwe mogelijkheden voor Zeeland als gezonde regio?

Olaf Timmermans is lector Healthy Region. Hij sprak op 11 juni 2015 zijn lectorale rede uit: ‘Crossing over to a healthy region’.

Onderzoekers

Projecten

Binding van studenten aan de regio Zeeland

Healthy Region

Zeeuwsbrede screening

Healthy Region

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

Healthy Region

Bekijk alle projecten