Healthy Region

Toerisme, vitaliteit, bewegen, welzijn, gezondheid én Zeeland. Wat ontstaat er als je raakvlakken tussen deze onderwerpen opzoekt?

Cross-overs gezondheid en toerisme
Binnen het lectoraat Healthy Region wordt onderzoek gedaan naar cross-overs tussen gezondheid van burgers en toeristen en kenmerkende omgevingsfactoren die aanwezig zijn in Zeeland. Onderzoekers, studenten, ondernemers, bestuurders en gebruikers werken samen aan onderzoeksprojecten. Dit levert kennis op waarmee diensten en producten – gerelateerd aan een gezond leven – beter afgestemd worden op veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland.

Op deze manier draagt het lectoraat Healthy Region bij aan een slimme, duurzame en inclusieve groei van toerisme en economie van Zeeland. Daarbij biedt het ook maatschappelijke waarde, omdat bewoners eveneens gebruik kunnen maken van de innovatieve diensten en producten met betrekking op het gezonde leven.

Healthy living, lifestyle, hospitality
Drie thema’s zijn de rode draad in de onderzoeksprojecten van het lectoraat Healthy Region.

Healthy Living
Hoe kunnen burgers een vitale leefstijl ontwikkelen en behouden in de gezonde regio? En welke activiteiten en voorzieningen die gericht zijn op welzijn, gezondheid en vitaliteit dragen daar aan bij? En hoe kunnen zorg- en welzijnssystemen innoveren en verduurzamen? Dit thema heeft betrekking op het leven en verblijven in de gezonde regio. En dan gaat het vooral over de gezonde regio Zeeland.

Healthy Lifestyle
Beweging en sport kunnen gezien worden als een fundament voor een gezonde leefstijl. Hoe kan in de gezonde regio een actieve leefstijl gestimuleerd worden? Voor zowel bewoners als voor toeristen? Welk effect heeft de aanwezigheid van sport- en beweegaanbod in de gezonde regio? En welke technologieën kunnen daarvoor ingezet worden? Binnen dit thema wordt bewegen en sport gerelateerd aan vitaliteit, welzijn en gezond leven en ouder worden.

Healthy Hospitality
Hoe kunnen toerisme en gezondheidszorg aan elkaar gekoppeld worden? Zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan om Zeeland als gezonde regio op de kaart te zetten? Slimme combinaties tussen zorg en toerisme, zodat zowel burgers als toeristen gebruik kunnen maken van betere dienstverlening en producten? In dit thema worden twee zeer diverse sectoren met elkaar verbonden. 

healthy-region-icoon-voor-op-website.jpg

Op 11 juni 2015 sprak lector Olaf Timmermans zijn inaugurele rede "crossing over to a healthy region" uit.

Contact
Wilt u meer informatie over onderzoek naar de gezonde regio? Dan kunt u contact opnemen met lector Olaf Timmermans.

Onderzoekers

Projecten

Zis_Leefbaarheid

Healthy Region

Zeeuwsbrede screening

Healthy Region

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

Healthy Region

Bekijk alle projecten