Expertise and Valorisation Management

Het kenniscentrum Expertise and Valorisation Management (EVM) heeft een aanpak ontwikkeld om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Deze aanpak benadert complexe maatschappelijke vraagstukken op een multidisciplinaire wijze. Aan de hand van deze methode wordt kennis, opgedaan uit onderzoek, geanalyseerd en op een gemeenschappelijke plaats opgeslagen. Conceptmaps structureren en visualiseren de kennis. Een conceptmap is een grafische weergave van kennis en hoe dit georganiseerd is in een bepaalde situatie (context).

Complexiteit systematisch benaderen
Maatschappelijke problemen zijn doorgaans complex. Vaak moeten oplossingen gezocht worden bij belanghebbenden uit verschillende lagen van de bevolking. Hierdoor ontstaat een mix van verwachtingen en belangen. Om tot duurzame oplossingen te komen voor deze complexe problematiek, is een holistische benadering noodzakelijk. Op deze manier krijgen betrokkenen inzicht in elkaars wereldbeelden. Dat maakt het vinden van een breed gedragen oplossing eenvoudiger.

Kennis visualiseren 
Door een conceptmap te maken, wordt in kaart gebracht welke kennis en ervaring aanwezig is en op wie of wat het van invloed is. Vervolgens wordt de conceptmap in het grotere geheel, de ‘Body of Knowledge and Skills (BoKS)’, opgeslagen en verbonden met bestaande, gerelateerde kennis. Daardoor wordt de BoKS verrijkt met de meest recente inzichten. Dit wordt weer gebruikt als uitgangspunt voor nieuwe projecten. Zo wordt kennisontwikkeling een levendig proces en is kennis – gelinkt aan haar relevante context – altijd toegankelijk. De BoKS is opgezet volgens een semantische wiki en is volop in ontwikkeling.

Leren van bestaande problemen
HZ-studenten leren complexe maatschappelijke problemen op te lossen in ‘living labs’. Dit zijn leeromgevingen, vaak op locatie, die uit praktijkcasussen bestaan. In een living lab leren studenten en docent-onderzoekers om te gaan met bestaande vraagstukken door samen met overheden, bedrijven en andere belanghebbenden breed gedragen oplossingen te vinden.

Doel kenniscentrum
Het kenniscentrum EVM faciliteert opleidingen en onderzoeksgroepen van de HZ om living labs op te zetten en hun kennis te borgen in een BoKS, waarbij de door het kennsicentrum ontwikkelde methodes worden ingezet. Hans de Bruin is lector van het kenniscentrum.

Projecten

I-KNOW-HOW

Expertise and Valorisation Management

Groene Revolutie - Zeeuwse Schoolpleinen

Expertise and Valorisation Management

​Scholen voor de Toekomst

Expertise and Valorisation Management

Bekijk alle projecten