Expertise and Valorisation Management

De onderzoeksgroep Expertise and Valorisation Management (EVM) heeft een aanpak ontwikkeld om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Deze aanpak benadert complexe, maatschappelijke vraagstukken op multidisciplinaire wijze. Aan de hand van deze methode wordt kennis, die is opgedaan in onderzoek, geanalyseerd en op een gemeenschappelijke plaats opgeslagen.

Maatschappelijke problemen zijn doorgaans complex. Oplossingen zoek je vaak bij belanghebbenden uit verschillende lagen van de bevolking. Hierdoor heb je te maken met een mix van verwachtingen en belangen. Duurzame oplossingen voor dit soort complexe vraagstukken krijg je alleen door een holistische benadering. Betrokkenen krijgen zo inzicht in elkaars wereldbeelden. Dat maakt het vinden van een breed gedragen oplossing eenvoudiger.

Visualiseren

Conceptmaps structureren en visualiseren de kennis. Zo’n conceptmap brengt in kaart welke kennis en ervaring aanwezig is en op wie of wat het van invloed is. De conceptmap wordt vervolgens opgeslagen in het grotere geheel - de ‘Body of knowledge and skills’ (Boks) – en verbonden met bestaande, gerelateerde kennis. Hierdoor wordt de Boks verrijkt met de meest recente inzichten. Dit wordt weer gebruikt als uitgangspunt voor nieuwe projecten. Zo wordt kennisontwikkeling een levendig proces en is kennis altijd toegankelijk. EVM heeft de Boks gemaakt volgens een semantische wiki, die volop in ontwikkeling is.

Living labs

HZ-studenten leren complexe, maatschappelijke problemen op te lossen in living labs. Dit zijn leeromgevingen, vaak op locatie, die uit praktijkcasussen bestaan. Studenten en docent-onderzoekers leren hier samen met overheden, bedrijven en andere belanghebbenden breed gedragen oplossingen te vinden.

EVM faciliteert opleidingen en onderzoeksgroepen van de HZ om living labs op te zetten en hun kennis te borgen in een Boks.

Lector: Hans de Bruin.

Projecten

I-KNOW-HOW

Expertise and Valorisation Management

Groene Revolutie - Zeeuwse Schoolpleinen

Expertise and Valorisation Management

​Scholen voor de Toekomst

Expertise and Valorisation Management

Bekijk alle projecten