Delta Academy Applied Research Centre

In het Delta Academy Applied Research Centre zijn vier onderzoeksgroepen gebundeld. Iedere onderzoeksgroep heeft een eigen programma, maar gezamenlijk doen zij praktijkgericht onderzoek op het gebied van deltatechnologie. De kennis die voortkomt uit het onderzoek draagt bij aan het veilig en leefbaar houden van deltagebieden. Robert Trouwborst is leading lector van dit kenniscentrum.

Aquaculture in Delta Areas

Building with Nature

Water technology

Resilient Deltas

Studenten die deel willen nemen aan de onderzoeksprojecten, kunnen het Delta Academy Research Portfolio raadplegen.

Recent verscheen het artikel "bouwen aan veerkrachtige en veilige delta's" in het vakblad Land + Water