Data Science

Aanbevelingen in een online shop als “andere klanten kochten ook…” is een voorbeeld van een dataproduct waarmee we steeds vaker in aanraking komen. Een ander voorbeeld van een dataproduct is een fraude detectie systeem; dit kan oneerlijke recensies op een vergelijkingswebsite opsporen. Met een dataproduct kan een gebruiker sneller, efficiënter, effectiever en nauwkeuriger beslissingen nemen. In het lectoraat Data Science wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar het creëren van dataproducten.

Dataproducten ten behoeve van deltagebieden
Disciplines als wiskunde, statistiek, software engineering en machine learning komen hierin samen. Dit wordt gecombineerd met kennis over een specifiek domein. Het lectoraat Data Science van HZ richt zich op domeinkennis in de regio Zuidwestelijke Delta. Het beoogt dataproducten te maken waarmee inzicht wordt gecreëerd in het deltasysteem. Denk aan bescherming en veiligheid, voedsel, toerisme, industrie, energie en logistiek. Om die reden wordt vanuit het lectoraat Data Science samengewerkt met ondernemers, overheid en andere lectoraten, actief in deze domeinen.

Onderzoeksproces om tot een dataproduct te komen 
Aan ieder dataproduct ligt een onderzoeksproces ten grondslag. In de eerste cruciale stap, business understanding, wordt achterhaald wat nu precies de vraag is. Dan wordt ruwe data verzameld en geschikt gemaakt voor in het verdere proces. Een mogelijke vervolg stap is het visualiseren of anderszins communiceren van data. Dan kan data verder gemodelleerd worden aan de hand van machine learning. Dit omvat verschillende technieken zoals clusteren, voorspellen, classificeren, anomalieën detecteren, etc. Uiteindelijk leidt dit tot een dataproduct. 

Op 16 november 2017 sprak lector Mischa Beckers zijn rede Do believe the hype uit. 

Onderzoekers

Projecten

Onderhoud aan Zeelandbrug

Asset Management

Riobase

Asset Management

Circulair onderhoud in de procesindustrie

Asset Management

Bekijk alle projecten