Customer Insight & Value Creation

Missie
Het thema Customer Insight & Value Creation wil bijdragen aan de bevordering van duurzame innovaties van MKB-organisaties in Zeeland. Met het oog op de kansen en uitdagingen in de eerste fase van het innovatieproces, richten onze activiteiten zich vooral op deze ‘front-end’ van innovatie. Binnen ons thema ontwikkelen wij kennis en methodieken die rechtstreeks ingezet kunnen worden in het innovatieproces van MKB-ers. Naast de samenwerking met het MKB, ondersteunen we derden in hun relatie met ondernemers. Zo kan onze kennis aanleiding geven voor onderwijsontwikkeling, het aanbod verstreken van partners en toeleveranciers aan het MKB, of bestuurlijke ondersteuning vanuit gemeenten en provincie op gang brengen. Hiermee zijn onze doelgroepen MKB-organisaties, MKB partners en toeleveranciers, (semi-)overheid, en onderwijs. 

Duurzame innoveren nader gedefinieerd
Met duurzame innovaties bedoelen we innovaties die voldoende toegevoegde waarde hebben voor zowel klant, bedrijf als maatschappij, en essentieel zijn voor lange-termijn groei en voortbestaan van de MKB onderneming. Alhoewel procesaanpassingen of productverbeteringen (de incrementele innovaties) zeker ook hun waarde hebben, weten we uit de literatuur dat de meest waardevolle innovaties vaker business model innovaties, of zelfs radicale, of disruptieve innovaties zijn. De keuze lijkt hiermee snel gemaakt, helaas is radicale innovatie ook moeilijk en risicovol. Uit vergelijkende studies weten we dat radicale projecten vaker mislukken dan de incrementele. Ook weten we dat radicale projecten andere uitdagingen kennen, en dat het vooral de ervaren organisaties zijn die deze uitdagingen goed weten te managen. De positieve kant van deze zaak is dat training en opleiding een positieve invloed lijkt te kunnen hebben op de succes-rates.

Uitdagingen in de front-end
Nu zijn er heel wat verschillende uitdagingen in het radicale innovatieproces te vinden, maar met het thema Customer Insight & Value Creation leggen we vooral de focus op zaken die aan het begin van het innovatieproces spelen. Van oudsher wordt deze  vroege fase “The Fuzzy Front-end” (FFE) genoemd. De reden voor onze focus op de FFE is tweeledig. Allereerst is de FFE een zeer kritische fase. Deze vergt uitgebreide leerprocessen over klant en markt plaats, en zo definieert men (1) problemen en gerelateerde klantbehoeften, (2) mogelijke oplossing voor gesignaleerde problemen, en (3) de impact en waarde van de oplossing. Verkeerde beslissingen over deze onderwerpen raken aan de kern van de innovatie en hebben verstrekkende gevolgen voor de rest van het innovatietraject. Een tweede reden voor onze keuze ligt in het verbeterpotentieel en dan vooral ook voor het MKB. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, komen de meeste radicale innovatiesuccessen niet voort uit een ‘Fuzzy’ proces, maar juist uit een meer georkestreerde inzet van strategische, organisatorische, samenwerkende, en informatie-verwerkende vaardigheden. Een dergelijke rationele benadering wordt vaker gezien bij grotere bedrijven, terwijl het MKB toch eerder moeite heeft om de gepaste FFE tools en middelen, zoals bijvoorbeeld kwalitatief marktonderzoek, toe te passen. Dit probleem wordt vaak verklaard vanuit de unieke eigenschappen van het MKB, zoals omvang en ervaring.  De vraag echter welke front-end aanpak dan wel past, is tot op heden nog niet goed beantwoord.

Voorbeelden van onze activiteiten
Het thema CI&VI probeert een antwoord te vinden op deze hoofdvraag. Dit doen we door actief en in nauwe samenwerking met MKB-innovatoren kennis en activiteiten ter versterking van de front-end op te zetten, en (mede) uit te voeren. Deze activiteiten worden uitgevoerd door ervaren onderzoekers en workshoppers, en vaak ook in samenwerking met onze studenten. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn:
- trend- en omgevingsanalyse;
- systematische behoefteonderzoek;
- stakeholder analyses;
- Opportunity identificatie workshops;
- idee-generatie workshops; 
- ontwikkeling van waarde/impactmodellen;
- Competentie scans;
- in-company trainingen.

We volgen de uitkomsten van onze activiteiten binnen de betrokken MKB-organisaties nauwgezet mee op en bieden zo extra kansen voor leren en bijsturen en, uiteindelijk, op het realiseren van impact. Ook krijgen we van hieruit meer inzicht in het totaal aan succes-en faalfactoren in bepaalde sectoren. En dit is dan weer van belang voor het innovatie- en ondernemerschap onderwijs en voor de relevante beleidsmakers.  

Contact
Wil je graag meer weten over onze trajecten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onderstaande onderzoeker(s). We delen graag aanvullende informatie. 

Onderzoekers

Projecten

Kansen van robotisering voor Zeeland

Business Intelligence & Analytics

Bekijk alle projecten