Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality

Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH) is erop gericht om kennis over leisure, tourism en hospitality te ontwikkelen en verspreiden, zodat dit domein nog beter in staat is om de duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling van de Nederlandse samenleving mede aan te jagen.

Samenwerking
De Ministeries van Onderwijs en Economische Zaken investeren momenteel in Centres of Expertise: verregaande samenwerkingen tussen hogescholen en het bedrijfsleven met als doel de kennis van de hbo’s beter toegankelijk te maken in het werkveld. De drie hogescholen NHTV, HZ en Stenden hebben het initiatief genomen om een Centre of Expertise voor leisure, toerisme & hospitality op te starten. Dit initiatief is beloond door een toekenning van middelen van het Ministerie van Onderwijs.
Daar zijn de drie hogescholen natuurlijk erg trots op, want daarmee is dit het enige Centre of Expertise in het domein van leisure, toerisme & hospitality. Bovendien is het een erkenning van de vele bestaande kennisactiviteiten met het werkveld.

Met het werkveld
Sinds het begin van 2013 hebben de drie hogescholen gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor dit Centre of Expertise en nu is CELTH (Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality) klaar voor de start. De drie hogescholen gaan de bestaande samenwerkingen met werkveldpartijen flink uitbreiden; denk aan nog meer samenwerking met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties, zowel in het werkveld van leisure, toerisme en hospitality als daarbuiten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de universiteiten van Wageningen, Tilburg en Groningen, voortbouwend op de bestaande gezamenlijke activiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Kennisdeling
CELTH is erop gericht om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en verspreiden, zodat dit domein nog beter in staat is om de duurzame economische ontwikkeling van de Nederlandse samenleving mede aan te jagen. Wat voor kennis is er dan nodig? Gebaseerd op diverse sectorvisies, toekomstagenda’s en gesprekken met allerlei betrokkenen hebben we vastgesteld dat er behoefte is aan kennis over de volgende onderwerpen:

  • (toekomstig) consumentengedrag
  • nieuwe verdienmodellen en waardecreatie 
  • product- en bestemmingsontwikkeling in een complexe omgeving 
  • duurzame ontwikkeling en ondernemerschap binnen de gastvrijheidsindustrie

En die behoefte aan kennis kan op meerdere manieren worden ingevuld: door wetenschappelijk onderzoek te doen naar een bepaald vraagstuk of door kennis toe te passen in praktijkgericht onderzoek met en voor het werkveld. Maar ook door deze kennis nog beter door te geven via het onderwijs, in onze opleidingen voor studenten maar ook in speciaal maatwerkonderwijs voor professionals in het werkveld. En al die kennis willen we natuurlijk ook optimaal delen, via allerlei publicaties en bijeenkomsten voor het werkveld. 

Contact
Kijk voor meer informatie op de website van CELTH.

Onderzoekers