Delta Platform

Delta Platform is voortgekomen uit het CoE Delta Technology. Vandaag de deltaprofessionals opleiden waar morgen vraag naar is. Dat is waar Delta Platform voor staat. Het platform verbindt eigenaren van complexe watergerelateerde vraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Door een integrale benadering ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het HBO onderwijs. Delta Platform is daarmee een katalysator voor internationale delta-innovaties en een living lab voor onderzoekers, docenten en studenten. HZ University of Applied Sciences en Hogeschool Van Hall Larenstein werken samen om nationale en internationale onderzoeksprojecten in delta’s te faciliteren.

Kijk voor meer informatie op de website van Delta Platform.

Projecten

Professionals en de zelfredzame burger

Delta Platform

Roggenplaat

Building with Nature

Productiefactoren Mosselcultuur Oosterschelde

Aquaculture in Delta Areas

Bekijk alle projecten