Business Intelligence & Analytics

Organisaties realiseren zich steeds meer dat de groeiende hoeveelheid data kan leiden tot betere beslissingen en nieuwe inzichten. Hierbij gaat het in eerste instantie om interne gegevens, maar ook steeds vaker om externe gegevens. Business Intelligence kan omschreven worden als toepassingen, infrastructuur, tools en werkwijzen om data beschikbaar te maken en te analyseren om beslissingen en uitvoering te verbeteren en optimaliseren.

Sinds 2016 zien we een verschuiving van IT gedreven business intelligence naar business gedreven intelligence. Dit betekent niet dat de centrale IT systemen zullen verdwijnen, maar dat er steeds meer vraag ontstaat naar systemen waarbij gebruikers zelf hun eigen data analyseren om hen te helpen bij hun beslissingen.

Business Intelligence kan op verschillende niveaus ingezet worden: beschrijvend, verklarend, voorspellend en voorschrijvend. Bij Business Intelligence op een beschrijvend niveau wordt een eenvoudig interpreteerbare representatie van de beschikbare data gegeven. Bij een voorschrijvende analyse wordt zelfs de beslissing geheel overgelaten aan het systeem. Voorbeelden hiervan zijn het stoppen van een productielijn om een storing te voorkomen of het automatisch aanpassen van prijzen. Vanwege de opkomst van de verklarende, voorspellende en voorschrijvende niveaus wordt steeds vaker gesproken van Business Intelligence & Analytics.

Wat bepaalt succesvol gebruik van BI&A?
Ondanks dat organisaties steeds meer de beschikking hebben over grote hoeveelheden data, systemen steeds gebruikersvriendelijker worden en velen zich realiseren wat de potentiele waarde is van data gedreven besluitvorming, is implementatie vaak weerbarstig. Door betrokken te zijn bij implementatietrajecten, wil de onderzoeksgroep BI&A faal- en succesfactoren in beeld brengen en best practices identificeren.

De professional van de toekomst
De voorspellingen zijn dat het succes van de afdelingsmanager, controller, key accountmanager, HR adviseur of project manager in de toekomst deels afhankelijk zal zijn van het vermogen om data te analyseren. Voor de professionals van de toekomst is het van belang dat zij in staat zijn om data te analyseren die relevant zijn voor het uitvoeren van de eigen werkzaamheden. Gartner noemt dit Citizen Data Scientists en stelt dat deze functionarissen bepalend zullen worden voor het succes van organisaties. De BI&A onderzoeksgroep ontwikkelt en verzorgt onderwijs en trainingen, zodat studenten en organisaties zich deze vaardigheden eigen kunnen maken.

Onderzoekers

Hans Dekker Docent-onderzoeker

Projecten

Kansen van robotisering voor Zeeland

Business Intelligence & Analytics

Bekijk alle projecten