Building with Nature

Het lectoraat Building with Nature doet onderzoek naar hoe je in de kustverdediging zoveel mogelijk gebruik kunt maken van de natuur, zodat oplossingen naast veiligheid ook mogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld recreatie. Fenomenen zoals klimaatverandering en de zeespiegelstijging, waarvoor deltagebieden zoals Zeeland extra gevoelig zijn, maken het onderzoek van Building with Nature zeer urgent. De ervaring leert dat natuurlijke oplossingen veerkrachtiger zijn om verstoringen te weerstaan.

Nederland heeft voor een groot deel een zandige kust met strand en duinen. Zo’n kust kan in stand blijven door het samenspel van zand, wind, golven en stroming. Een voorbeeld van een Building with Nature-benadering is om het tekort aan zand aan te vullen waarna het aan de natuur wordt overgelaten om de kust in stand te houden. Extra voordeel is dat het strand ook voor recreanten beschikbaar is.

Dijken

Naast zandige kusten heeft Nederland dijken als kustverdediging. Ook hier kan de Building with Nature-benadering belangrijk zijn, bijvoorbeeld door de aanleg van kunstmatige oesterriffen of door het herstel van schorren. Hierdoor verminder je de golfaanval op de dijk en verhoog je de natuurwaarden van de kust.

Natuurwaarden

De onderzoeksgroep doet ook onderzoek naar het verhogen van natuurwaarden op de dijken zelf. Dit kan bijvoorbeeld via onderzoek naar de effecten van verschillende materialen en structuren van de dijkbedekking. Het onderzoek wordt veelal uitgevoerd in het veld of in laboratoria.

De kennis wordt zoveel mogelijk gedeeld met belangrijke spelers in het veld, zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen, en met het onderwijs.

Lector: Tjeerd Bouma en Wietse van de Lageweg.

Projecten

Polder2C's: Living lab Hedwige-Prosperpolder

Building with Nature

Roggenplaat

Building with Nature

Meerwaarde met mosselen

Building with Nature

Bekijk alle projecten