Asset Management

Het lectoraat Asset Management doet onderzoek naar effectief en efficiënt langetermijnbeheer van bedrijfsmiddelen, die bepalend zijn voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de zuidwestelijke delta.

De groep brengt onderzoekers, studenten, praktijkmensen en beleidsmakers samen en doet met hen praktijkgericht onderzoek naar het beheer van assets. Hiermee zorgen ze dat de regio veilig, duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar blijft. Een andere belangrijke taak is het vergroten van kennis over assetmanagement. Dit doen de onderzoekers enerzijds door onderwijs aan studenten, anderzijds door cursussen en workshops te verzorgen.

Openbare ruimte

Assetmanagement gaat over het beheer van bedrijfsmiddelen, meestal in de openbare ruimte of als onderdeel van de infrastructuur. Assets zijn bijvoorbeeld bruggen, wegen, sluizen, verkeerscentrales, rioleringen en groenvoorzieningen.

Het lectoraat werkt samen met partners in de omgeving, die deze assets beheren. Het gaat om grote spelers als Rijkswaterstaat, de provincie, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, de Zeeuwse gemeenten en KIC/MPI. Met deze partners deelt ze kennis, zodat assetmanagers in de regio zich blijven ontwikkelen.

Strategieën

De onderzoekers ontwikkelen strategieën op basis van prestaties, kosten en risico’s. Ze richten zich met strategisch assetmanagement op de nieuwste markten en technische ontwikkelingen, het beheer van assets met nieuwe technieken en innovatieve methoden en smart and data driven assetmanagement.

Deze laatste tak zal in de toekomst belangrijker worden. Ook worden thema’s als circulariteit, het verlengen van de levensduur en klimaatadaptatie steeds belangrijker binnen het onderzoeksgebied.

Asset Management sluit met haar onderzoek aan bij de prioriteiten van HZ University of Applied Sciences en de regio.

Projecten

Onderhoud aan Zeelandbrug

Asset Management

Riobase

Asset Management

Damwandproject gemeente Tholen

Asset Management

Bekijk alle projecten