07 jun.

woensdag 07 juni
13:30 - 18:30 uur

Lasloods
Tweede Binnenhavenweg 8
4382 ZH
Vlissingen

Symposium 120 jaar Zeevaartschool Vlissingen

Vanwege het 120-jarig jubileum van Zeevaartschool Vlissingen organiseren HZ University of Applied Sciences en Maritiem en Logistiek College De Ruyter een symposium op woensdag 7 juni in de Lasloods in Vlissingen. Het thema 'Duurzaam transport op en rondom de Westerschelde' wordt door verschillende sprekers belicht.


Genodigden

Voor het symposium zijn relaties, alumni, docenten en studenten uit het maritieme en logistieke veld persoonlijk uitgenodigd. Zij kunnen zich aanmelden tot en met 31 mei.

Programma

13.30 uur - Inloop
14.00 uur - Welkom door Kees Nieuwenhuize (Scalda)
14.05 uur - Sprekers en paneldiscussies
15.20 uur - 30 minuten pauze
15.50 uur - Tweede deel programma
17.10 uur - Slotwoord Barbara Oomen (HZ University of Applied Sciences)
17.15 uur - Borrel en hapjes
18.30 uur - Einde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons wereldwijde klimaat

Bernice Notenboom - Klimaatjournalist en poolonderzoeker

In 2016 maakte poolreiziger, klimaatjournalist Bernice Notenboom de opzienbarende documentaire Sea Blind - the price of shipping our stuff. 


Door de klimaatcrisis moeten alle sectoren, ook de scheepvaart,  ingrijpende maatregelen nemen om 2 graden opwarming van het klimaat  te voorkomen.  Tegelijkertijd, ontstaan er nieuwe en kortere scheepvaartroutes omdat er steeds minder ijs ligt op de noordpool. De scheepvaart industrie is in beweging. Welke ontwikkelingen, uitdagingen en kansen zijn er en wat betekent dit voor de haven en scheepvaart op de Westerschelde? 

Bernice Notenboom is klimaatjournalist en poolreiziger. Ze heeft talrijke expedities (o.a. in samenwerking met Oceanwide Expeditions) naar de Noord -en Zuidpool op haar naam staan. Ze combineert expedities met wetenschappelijk onderzoek en publiceert daarover in kranten. Ze schrijft boeken en maakt films over onderwerpen gerelateerd aan klimaatverandering. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autonoom transport

  • ing. Jur Janse  - Senior Adviseur Scheepvaart & Vaarwegen Rijks Waterstaat, delegatielid IALA VTS Committee, Officier van Dienst Water
  • ing. Erik Luca - Senior Adviseur Specialist Scheepvaart Rijkswaterstaat
  • Aansluitend plenaire paneldiscussie met bijdragen van Dr. Evelot (L.E.) Westerink-Duijzer (HZ lectoraat Supply Chain Innovation) en Stefan Yzewyn (adviseur Logistiek North Sea Port en in 2014 afgestudeerd aan de opleiding Logistics Management aan HZ University of Applied Sciences)

Eric Luca en Jur Janse hebben allebei de theoretische kneepjes van het vak geleerd aan het toenmalige Maritiem Instituut De Ruyter van de Hogeschool Zeeland (tegenwoordig HZ University op Applied Sciences). Eric volgde een logistieke opleiding terwijl Jur is afgestudeerd als Maritiem Officier. Later zijn ze via verschillende wegen bij Rijkswaterstaat terecht gekomen waar ze gezamenlijk werken aan het dossier autonome scheepvaart, of zoals dat binnen Rijkswaterstaat genoemd wordt Smart Shipping.

Zowel in de binnenvaart als in de zeevaart zijn er tal van initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied. Eric en Jur schetsen een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van Smart Shipping, regionaal en wereldwijd. Wat betekent dit voor de scheepvaart in de toekomst en wat betekent deze ontwikkeling voor de bedrijfsfilosofie van de 120-jarige zeevaartschool en de toekomst hiervan?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duurzame brandstof

  • Ir. Klaas Visser - Associate Professor Marine Engineering aan de Technische Universiteit Delft
  • Aansluitend plenaire paneldiscussie met bijdragen van o.a. ir. Gert-Jan Meijn (Technisch specialist voortstuwing en energieopwekking Damen Naval)

Ir. Klaas Visser, Schout-bij-Nacht van de Technische Dienst b.d. van de Koninklijke Marine, is Associate Professor Marine Engineering aan de Technische Universiteit Delft, bij de Faculteit Mechanical, Maritime and Materiels Engineering. Zijn operationele loopbaan bij de Koninklijke Marine werd voor een groot deel vervuld bij de Onderzeedienst, met daarna plaatsingen op Hr.Ms Witte de With en Hr.Ms. Rotterdam, meteen bij oplevering door Damen Naval. Hij was betrokken bij het ontwerp van het Luchtverdedings- en Commandofregat (LCF). Zijn laatste twee functies bij Defensie waren Directeur van het Marinebedrijf in Den Helder en Directeur Wapensystemen bij de Defensie Materieel Organisatie.

Na zijn afscheid bij Defensie in 2012 werd Klaas Visser onderzoeker bij de Technische Universiteit Delft, inmiddels als Associate Professor. Zijn onderzoeksfocus is gericht op de maritieme energietransitie, vooral de keuze en opslag van alternatieve brandstoffen aan boord van schepen en de impact ervan op ontwerp, prestatie en karakteristieken van de voortstuwings- en energiesystemen.

In zijn inleiding op 7 juni geeft Klaas Visser een “tour d’ horizon” van het onderzoek naar emissieloze, en zelfs circulaire, maritieme brandstoffen en de eerste toepassingen ervan op schepen. Daarbij wordt ingegaan op nationaal en Europees onderzoek. Er zal daarbij een beeld ontstaan van de toepassingsmogelijkheden voor de verschillende scheepstypen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Human Capital

  • Dimitri van Heel - Senior Project Manager Nautical Operations MARI

  • Aansluitend plenaire paneldiscussie met bijdragen van: Leendert Muller (Managing director Multraship Towage & Salvage, bestuurslid KVNR, Member of Supervisory Board International Salvage Union & Member of Supervisory Board European Tugowners Association) en Walter Roovers (domeindirecteur Technology, Water & Environment aan HZ University of Applied Sciences)

Dimitri van Heel startte in 1990 met zijn opleiding tot operationeel officier bij de Koninklijke Marine en heeft vervolgens tot 2007 gevaren in verschillende functies bij de onderzeedienst. In 2007 is hij gestart als projectmanager bij de afdeling Maritieme Operaties van het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN). Hier vervult hij de functie van teamleider en coördinator van het onderzoeksgebied Safe Operations & Human Factors. In de rol van projectleider is hij betrokken geweest bij een grote verscheidenheid aan (simulatie)projecten: van binnenvaart tot offshore, van autonoom varen tot installaties van boorplatformen.

"MARIN is van oudsher een instituut waar rederijen en scheepsbouwers hun scheepsontwerpen kunnen laten testen. Tegenwoordig kijken we van concept tot en met de operationele fase. Hierbij wordt de mens centraal gesteld. In ons onderzoeksprogramma ‘Safe Operations & Human Factors’ kijken we naar de veiligheid van maritieme operaties en de rol die de mens daarin speelt. Hierbij kijken we naar manieren om de rol van de mens te optimaliseren. Andere onderwerpen zijn operator performance, mens/machine interactie en het ontwikkelen van effectieve trainingen. De simulator is hierbij een geweldig onderzoeksinstrument dat we hierbij vaak inzetten. MARIN bouwt op dit moment een volledig nieuw simulator centrum om de maritieme operaties van de toekomst en de rol van de mens daarin te kunnen onderzoeken."


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paneldiscussies, posterpresentaties & borrel

De middag bestaat verder uit paneldiscussies met verschillende sprekers en posterpresentaties van maritieme en logistieke studenten. Technasium-leerlingen van Pontes Goese Lyceum en Lodewijk College presenteren hun onderzoek bij het Loodswezen Scheldemonden en Yara. De middag wordt afgesloten met een borrel met hapjes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie en parkeren

Lasloods Vlissingen
Tweede Binnenhavenweg 8
4382 ZH Vlissingen
Parkeergelegenheid en bereikbaarheid

V3 Mede organisatoren ZVS