15 okt. 13:00 - 16:30 HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, 4382 NW, Vlissingen

Netwerkbijeenkomst Taal

Taalvaardigheid speelt een belangrijke rol bij leren en is een noodzakelijke voorwaarde voor school- en studiesucces. Scholieren en studenten die sterk zijn in taal, behalen betere resultaten, niet alleen bij de talen maar ook bij alle andere vakken.

Zowel in het vo als het mbo en het hbo lopen docenten echter tegen de taalvaardigheid van leerlingen en studenten aan: leerlingen en studenten lijken de noodzaak niet in te zien van correct spellen, duidelijke zinnen formuleren, bondige alinea’s schrijven, in paragrafen indelen en nauwkeurig kunnen lezen en lijken geen transfer te maken van de aangeboden theorie naar de praktijk of van wat ze geleerd hebben in het vo naar wat er van ze verwacht wordt in het mbo en hbo. Wat dat betreft staan we voor dezelfde uitdagingen.

Om deze uitdaging aan te gaan is het wenselijk dat vo, mbo en hbo samenwerken aan (een verbetering van) de taalvaardigheid van leerlingen en studenten. Wanneer vo-, mbo- en hbo-docenten contact hebben met elkaar en informatie over verwachtingen en onderwijsprogramma’s uitwisselen en van elkaar leren, kan dit bijdragen aan een soepele overgang tussen opleidingen.

Om hier een begin mee te maken organiseren het lectoraat Excellence and Innovation in Education en het Language and Culture Center van de HZ University of Applied Sciences een netwerkbijeenkomst Taal. Deze bijeenkomst is voor taaldocenten en - coördinatoren uit het vo, mbo en hbo in Zeeland, Roosendaal en Bergen op Zoom. We maken kennis met elkaar en we willen verkennen in hoeverre er behoefte is aan het opzetten van een regionaal netwerk. Een definitief programma volgt. De focus ligt op Nederlands en Engels.

Meer info? Mail naar netwerktaal@hz.nl.