HZ als partner

Er zijn diverse mogelijkheden om samen te werken met de HZ. Vind antwoord op uw ondernemers- of innovatievraagstuk door praktijkgericht onderzoek, verbeter uw vaardigheden of die van uw personeel, bied een stagiair of afstudeerder een plek in uw organisatie of maak gebruik van het netwerk van de HZ.

Werk en stage

Wilt u een stageplaats aanbieden?

Kom in contact