Patrick van Schaik

External researcher Educational Excellence in Secondary Education

Patrick van Schaik werkt al zo’n twintig jaar binnen het voortgezet onderwijs als docent bewegingsonderwijs. Sinds tien jaar is hij werkzaam als teamleider havo en sinds 2018 tevens als onderwijskundige ‘onderzoek en onderwijsontwikkeling’ binnen de diverse vestigingen van het Calvijn College.

In 2015 studeerde Patrick af voor de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend kreeg hij een aanstelling als docent-promovendus, bij het Research Insitute for Child Development and Education en het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Patrick zijn promotieonderzoek richt zich op het thema co-constructie van kennis in docent-ontwikkelgroepen. Eenvoudig gezegd doet hij onderzoek naar hoe docenten met elkaar leren en ontwikkelen binnen groepen, zoals professionele leergemeenschappen (plg’s), wat dit oplevert en welke voorwaarden hierbij van belang zijn. Momenteel gaat zijn aandacht hierbij volledig naar het type schoolleiderschap wat hierbij past. Begin 2020 hoopt Patrick zijn promotie af te ronden.
“Mijn affiniteit en groeiende expertise ligt vooral bij het meer leren van en met elkaar binnen én tussen scholen. Natuurlijk gaat het in de school om het leren van leerlingen, maar ik geloof (ondersteund door onderwijskundige inzichten) dat daar waar leraren samen leren, leren leerlingen beter. Ik beschouw de school als geheel graag als een professionele leergemeenschap. Vanuit die expertise ben ik betrokken bij diverse samenwerkingsinitiatieven waarin we ons richten op het creëren en ondersteunen van een leer- en/of onderzoekscultuur in scholen”. 

Alhoewel Patrick promoveert aan de UvA, doet hij voor een groot deel zijn werk tussen de andere promovendi bij het Roosevelt Center for Excellence in Education (RCEE) in Middelburg, alwaar hij tevens deel uit maakt van het HZ-lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs.
“Het mooie van het lectoraat onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs is wat mij betreft tweeledig. Ten eerste is dat we via het lectoraat een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoeksmatig aanpakken van voor docenten relevante vraagstukken, waar ze dagelijks tegenaan lopen. Ik vind het mooi én waardevol om door middel van praktijkgericht onderzoek docenten en schoolleiders te ondersteunen in ‘de goede dingen goed doen’ en ‘iedere leerling de kans te bieden om te leren op zijn of haar niveau’. Ten tweede, en dat mag geen verassing zijn, vind ik het prachtig dat we hierin als scholen de handen ineenslaan, krachten bundelen, en dus samen willen leren en ontwikkelen”.

Patrick is niet werkzaam voor de HZ University of Applied Sciences, echter wel verbonden aan het HZ-lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs als onderzoeker.