Lies Hamelink

Onderzoeker Water Technology

E: l.hamelink@hz.nl

Onderzoeker Lies Hamelink studeerde in 2020 af met een bachelor Aquatische Ecotechnologie aan de HZ University of Applied Sciences. Enkele maanden later begon ze bij het lectoraat. Ze werkt aan het AquaSPICE-project. Ze ondersteunt het operationele werk en analyseert data voor de casestudy Dow Terneuzen en Dow Böhlen.

De focus van het AquaSPICE-project ligt op het hergebruik van waterstromen in de procesindustrie. Tijdens een pilot met verschillende waterzuiveringstechnologieën worden waterstromen behandeld voor hergebruik. Ook is Lies betrokken bij het TKI wetlands-project. Hiervoor analyseert ze data die tijdens het onderzoek zijn verzameld.