Ineke Nelissen

External researcher Educational Excellence in Secondary Education

Ineke Nelissen is kinder- en jeugdpsycholoog en gespecialiseerd in positieve psychologie. Zij is werkzaam als overkoepelend gedragswetenschapper bij Stichting Respont en als schoolpsycholoog op VSO de Argo in Terneuzen en Hulst. Daarnaast heeft zij een praktijk voor kind & jeugdpsychologie in Made.

Als gedragswetenschapper binnen Stichting Respont en op VSO de Argo levert Ineke een bijdrage aan het voorbereiden van kinderen en jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte.
Het gaat hierbij om kinderen en jongeren die een ‘extra steuntje in de rug’ nodig hebben om hun talenten optimaal te kunnen ontplooien. Hierbij ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling, kwalificatie (het verkrijgen van een diploma, het doorstromen naar een vervolgopleiding en/of het begeleiden naar de arbeidsmarkt of de dagbesteding) en socialisatie (optimaal kunnen functioneren in de samenleving).
Stichting Respont biedt haar leerlingen een passend ontwikkelings-, opbrengst- en toekomstgericht onderwijsprogramma. Dit programma wordt gevolgd binnen een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen volledig tot hun recht laat komen.

Met haar bijdrage aan het Lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs wilt Ineke een bijdrage leveren aan het uitwisselen en delen van expertise en ervaring op het gebied van onderwijsontwikkeling tussen het regulier onderwijs en de scholen van Stichting Respont.

Ineke is niet werkzaam voor de HZ University of Applied Sciences, echter wel verbonden aan het HZ-lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs als onderzoeker.