Harm IJben

Project manager

E: H.ijben@hz.nl

Door kritische vragen te stellen, zet ik mensen aan tot anders denken, buiten de gebaande paden en bied ik hen ook inzicht in de samenhang tussen complexe vraagstukken. Daarnaast zet ik mensen aan tot actie, door ze onderdeel te laten zijn van een veranderingsproces en/of door resultaten van onderzoeken te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Eigenschappen: Omdenken, leggen van verbanden, enthousiasmeren en doelgericht zijn. Expertise: Toeristische recreatieve mobiliteit, toeristische draagkracht vanuit inwonersperspectief. Contact: H.ijben@hz.nl