Han van Osch

Programmamanager Biobased Economy

Han van Osch heeft een 30-jarige achtergrond binnen het hoger onderwijs bij zowel HZ University of Applied Sciences als (grotendeels) bij Avans Hogeschool. In die jaren heeft hij docent-, beleids-, directie- en projecttaken gehad binnen vele domeinen.

Han is sinds 2011 werkzaam bij het Centre of Expertise Biobased Economy dat een samenwerking is van beide genoemde hogescholen. Bij de HZ is hij programmamanager voor het breed oppakken van het thema biobased economy binnen de HZ en voor het verbinden van de HZ aan de andere maatschappelijke partners in de regio. In die hoedanigheid is hij ook betrokken bij de lectoraten van de HZ. Hoewel hij geen onderzoeker is, is hij wel de liaison naar vele andere stakeholders en begeleidt/adviseert hij waar mogelijk de lector en de kenniskringleden bij acquisitie en marketing.