Gertrude van de Ketterij

External researcher Educational Excellence in Secondary Education

Gertrude van de Ketterij is afgestudeerd als eerstegraads docent Geschiedenis (Universiteit Leiden). Zij geeft les op Nehalennia Kruisweg aan onderbouwleerlingen van Kader en zowel onder- als bovenbouwleerlingen van MAVO. Daarnaast is zij mentor van een tweede klas Kader-MAVO en begeleid zij ook de leerlingenraad.
Gertrude werkt momenteel aan een promotieonderzoek over het onderwerp stadsstichting en stadsvorming in de Vroegmoderne Tijd, waarbij haar woonplaats Arnemuiden de casus is. Tijdens haar docentenopleiding bij het ICLON deed ze een afstudeeronderzoek naar de moeilijkheden die leerlingen ervaren bij de vakvaardigheid ‘standplaatsgebondenheid’.

In haar lessen geschiedenis probeert Gertrude vooral om interesse voor het vak op te wekken door verschillende werkvormen te gebruiken. Naast informatie en opdrachten uit het boek gebruikt ze veel filmpjes en spelvormen. Daarnaast is er soms ook ruimte voor een extra project zoals het ontwikkelen en organiseren van een tentoonstelling rondom de Tweede Wereldoorlog door bovenbouwleerlingen. 

Als mentor en docent op een vmbo-school heeft Gertrude regelmatig te maken met leerlingen die motivatieproblemen hebben. Haar streven is door meer onderzoek te doen op dit gebied en een duidelijke vertaling hiervan te maken richting de werkvloer, docenten verder te helpen om beter met de motivatieproblematiek om te gaan. 

Gertrude is niet werkzaam voor de HZ University of Applied Sciences, echter wel verbonden aan het HZ-lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs als onderzoeker.