Emmy de Kraker-Pauw

Docent-onderzoeker Onderwijsexcellentie

E: pauw0010@hz.nl

Dr. Emmy de Kraker-Pauw is docent-onderzoeker bij lectoraat Onderwijsexcellentie van de HZ. Ze heeft 40 jaar onderwijservaring in vrijwel alle vormen van onderwijs (variërend van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs).  In die 40 jaar heeft zij verschillende rollen en functies vervuld, zoals leerkracht, leerlingbegeleider, afdeling coördinator, studieleider, projectleider (realisatie opleiding pedagogiek) en opleidingsmanager (Hogeschool Utrecht).

Haar promotieonderzoek, getiteld “Beliefs Behind Behaviour. A mixed methods approach to study explicit and implicit beliefs of teachers and  students” (2018), richt zich op de bewuste en onbewust gender- en vakgebied gerelateerde opvattingen van zowel leerlingen als docenten die ten grondslag liggen aan hun gedrag in de klas. Eén van de specifieke opvattingen heeft betrekking op de maakbaarheid van intelligentie: is intelligentie een vaststaand gegeven (fixed mindset) of is het veranderbaar (growth mindset)?