Camiel de Baets

External researcher Educational Excellence in Secondary Education

Na een studie tot Licentiaat Germaanse Filologie Engels – Duits aan de Universiteit Gent, is Camiel aan de slag gegaan als docent Engels aan het Lodewijk College in Terneuzen. De bovenbouw doceert hij tevens in de vakken CKV en Duits. Camiel zijn expertise focust zich met name op de bovenbouw havo/vwo; sinds 2006 is deze toegespitst op tweetalig onderwijs. Vanuit die ervaring is hij zich verder gaan verdiepen in taalgericht vakonderwijs.
Tot schooljaar 2017/2018 is hij daarnaast werkzaam geweest als coördinator onderwijsbeleid havo/vwo. Per 1 augustus 2018 is hij aangetreden als teamleider bovenbouw havo/vwo van het Lodewijk College, alsmede als lid van de expertgroep voor de Stichting Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.