Jill en haar zoon Ryan bezochten de Open Dag van HZ. Ryan zit op dit moment in 3 havo en heeft net gekozen voor het profiel Natuur & Techniek.  Jill: “Als een kind weet wat hij of zij wil worden, dan werkt dat als een extra stimulans om goed je best te doen.”

Voor Jill begon de oriëntatie van Ryan bij de vraag wat hij wilde worden. “We zijn gaan nadenken over wat Ryan later wil gaan doen en hoe hij daar kan komen. Ryan heeft interesse in de Marine. Eerst hebben we de verschillende studierichtingen binnen de Marine bekeken. Hij heeft voorkeur voor Officier Zeedienst. Vervolgens zochten we uit wat ervoor nodig is om die opleiding te volgen.”

Alles stap voor stap op een rijtje

Voor de vooropleiding Officier Zeedienst bleek een vwo-diploma of een afgeronde hbo-opleiding Maritiem Officier nodig te zijn. “Maar havo past goed bij Ryan. Hij leert gemakkelijker door praktisch bezig te zijn. Na de havo kiest hij eerst voor de opleiding Maritiem Officier en daarna kan hij verder bij de Marine. Voor die opleiding is het profiel N&T nodig. En dat heeft hij zojuist gekozen. Zo hebben we alles stap voor stap op een rijtje gezet.”  

Niet bepalen, wel stimuleren en helpen

Als ouder ervaart Jill dat er veel druk op kinderen wordt gelegd. “Ze moeten al zo jong kiezen voor een profiel en wat ze in de toekomst willen. Het liefst had ik me er niet mee bemoeid, maar het is op die leeftijd bijna niet te doen om uit te zoeken wat je nodig hebt. Ryan heeft zelf gekozen voor de Marine, maar hij heeft wel mijn hulp nodig gehad bij het uitzoeken van wat er allemaal nodig is om daar te komen.”  

Profiel kiezen: begin met wat je wil worden

“Als je nog niet weet wat je wil, dan lijkt het me heel lastig om te kiezen voor een profiel”, zegt Jill. “Ik vind het gek dat je eerst een profiel kiest en daarna pas een richting of beroep. Dat is in mijn ogen de omgekeerde volgorde. Pubers zullen eerder voor de makkelijke vakken kiezen en niet zo snel voor de moeilijkste vakken. Die kies je pas als je weet waarvoor je het doet. Ryan weet wat hij wil worden en is daar enthousiast over. Dat werkt als extra stimulans om goed zijn best te doen op school.”  

Sfeer proeven en aanvoelen

Jill en Ryan bezoeken veel open dagen. “We zijn bij de Open Dag van de HZ geweest en we willen ook nog naar andere hogescholen die een opleiding Maritiem Officier aanbieden. En we gaan nog een keer naar de open dag van de Marine om te kijken hoe dat aanvoelt. Wij zijn er vroeg bij. Ryan merkte al op dat er veel oudere kinderen aanwezig zijn tijdens de Open Dag.”   

Tips voor andere ouders

Jill vindt dat kinderen eigenlijk nog te jong zijn wanneer ze een profielkeuze moeten maken. Toch geeft ze Ryan de vrijheid. “Ik vind dat je kinderen zelf moet laten ontdekken wat ze leuk vinden. Je kunt ze wel ondersteunen en helpen als ze het echt niet weten. Ryan heeft zelf bedacht dat hij later bij de marine wil werken. Ik heb hem geholpen met uitzoeken wat er nodig is om daar te komen. En aangespoord om op tijd te beginnen met oriënteren. Wacht vooral niet tot je kind in het examenjaar zit.”   


Last modified on: 10-07-2024
Share: