Edwin Paree 1

Delta Platform

Delta Platform is een samenwerkingsverband en vertegenwoordigt elf hogescholen. Het stimuleert en faciliteert praktijkgericht onderzoek in Nederland met een focus op maatschappelijke uitdagingen rondom waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en waterveiligheid.

Delta Platform haalt watergerelateerde vraagstukken op en vormt consortia. Deze consortia bestaan uit diverse partners met de juiste expertise om in actie te komen en antwoorden te vinden voor complexe opgaves. Zo ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het (hbo) onderwijs en internationale delta-innovaties.

De watergerelateerde vraagstukken zijn te complex voor één expert, één kennisinstelling, één bedrijf of de overheid alleen.

Delta Platform vormt daarom consortia die de kennis van overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs verbinden. Het stimuleert samenwerking om grote vraagstukken te kunnen oppakken, opgedane kennis te assembleren en deze terug te laten vloeien in het hbo-onderwijs.

Ongeveer 80% van de wereldbevolking leeft in een delta en door de klimaatverandering staan wij allen voor enorme uitdagingen.

De visie van Delta Platform is dat door vorming van multidisciplinaire teams die gezamenlijk onderzoek doen, nieuwe inzichten en resultaten ontstaan. Deze innovaties zijn relevant voor ons allemaal en dragen bij aan het opleiden van de deltaprofessionals van morgen.