Tanja 1600x400

Centre of Expertise Biobased Economy

Om de transitie naar een biobased economy mogelijk te maken zijn er professionals nodig. Het Centre of Expertise Biobased Economy helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het hbo-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven.

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. Dit heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn innovatie, economische kansen, energieonafhankelijkheid en het verminderen van broeikasgassen.

Samenwerking

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten. Actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren, gericht op toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk.

Onderzoek wordt gedaan vanuit de lectoraten Biobased Bouwen, Biobased Building Blocks & Products, Biobased Resources & Energy en Marine Biobased Specialties. In diverse projecten, met inzet van docenten en studenten, helpen wij bedrijven en overheden bij het realiseren van biobased innovaties. Zo wordt er bijvoorbeeld in het project Biobased brug gewerkt aan de ontwikkeling van een biobased fiets-voetgangersbrug gemaakt van biobased composiet. Een ander voorbeeld is het project Functionele Stabiliteit Biopolymeren waar de toepassing van bioplastics in duurzame producten zoals mobiele telefoons en isolatieschuim wordt onderzocht.

Onderwijs

De pijler Onderwijs van het Centre of Expertise Biobased Economy is er met name voor studenten en docenten. Dit bestaat o.a. uit (internationale) biobased projecten, onderwijsmodules, minoren en afstudeeropdrachten. Zo is er bijvoorbeeld een online traject ontwikkeld, de MOOC Biobased Economy Introduction, waar studenten, docenten en professionals laagdrempelig kennis kunnen maken met een biobased economy. Voor basisscholen is er een biobased lessenset ontwikkeld die door Pabo studenten en leraren binnen het primair onderwijs kan worden gegeven. Daarnaast zijn meerdere opleidingen betrokken bij de biobased projecten zoals Engineering, Built Environment, Kunst, Economie en Recht en Chemie.

Bekijk voor meer informatie de website van het Centre of Expertise Biobased Economy.