Boten 1600x400 header

CELTH

Het Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH) is één van de dertig Centres of Expertise in Nederland. Het is het enige Centre of Expertise binnen het domein vrije tijd, toerisme en gastvrijheid.

Het kenniscentrum is opgezet door HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences en NHL Stenden Hogeschool. Op projectbasis wordt ook met overige instituten en universiteiten binnen en buiten de gastvrijheidssector samengewerkt.

Het doel is om publiek-private samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en werkveldpartners te stimuleren. CELTH wil op nationaal en internationaal niveau marktpartijen, bestemmingen en industrie helpen bij het maken van keuzes voor bewuste, duurzame ontwikkeling. Dit doet het centrum door hogescholen binnen het domein vrije tijd, toerisme en gastvrijheid te bundelen. “We matchen de expertises, lectoren, onderzoekers en studenten aan de opdrachtgever en hun ontwikkelingsvraagstuk.”

CELTH bestaat uit een team van senior-onderzoekers, project- en programmamanager’s dat sterk is betrokken bij de gastvrijheidssector. Het zit in het DNA om partijen te verbinden om samen het verschil te maken.

Kennisinstellingen worden steeds belangrijker bij de aanpak van maatschappelijke problemen op regionaal, landelijk en Europees niveau. Denk bijvoorbeeld aan de Sustainable Development Goals. Hogescholen en hun Centres of Expertise zijn bij uitstek geëquipeerd om met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de aanpak van dit soort vraagstukken.

Kijk voor meer informatie op de website van CELTH.