Inauguratie Wietse van de Lageweg

Wietse van de Lageweg is op 15 april benoemd tot lector van het lectoraat Building with Nature van HZ University of Applied Sciences. Hij geeft op donderdag 3 november zijn lectorale rede. Het thema is:

‘Future Shores, naar een nieuwe strategie voor een flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustbeheer’.


In zijn rede zet hij zijn onderzoeksplannen voor de komende vier jaar uiteen. Wietse’s rede wordt voorafgegaan door een symposium.
De feestelijke middag duurt van 14.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in de HZ aan Het Groene Woud in Middelburg.

Wietse van de lageweg 2