Laatste updates

21 juli: stappen vooruit  

Bekijk de laatste versie van de stappen die we op de HZ vooruit zetten.

13 juli: aangepaste openingstijden

De HZ heeft in de zomerperiode aangepaste openingstijden

10 juni: HZ gaat verder open

Van 22 juni t/m 10 juli is de HZ-locatie aan Het Groene Woud dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur. In verband met de bouw van het Joint Research Center Zeeland zijn een aantal ruimtes niet toegankelijk. Hierbij gaat het om GW018 t/m GW026 en de toiletten in deze gang, GW218 t/m GW224 en GW319 en GW320 inclusief werkplekken ICT.

Voordat je naar de HZ komt 
Ben jij binnenkort weer op de HZ? Bereid je dan goed voor. De HZ doet er alles aan om jouw bezoek op een veilige manier te laten verlopen. Zo hebben we in het gebouw looproutes aangebracht, vind je op verschillende locaties desinfectiepunten en worden de gebouwen regelmatig schoongemaakt. De openstelling van de HZ-gebouwen vraagt ook om eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers. Meer informatie over een bezoek aan de HZ en informatie over het reserveren van een werkplek vind je het artikel voor je naar de HZ komt.

Open Leerruimte Vlissingen 
Van 15 juni t/m 2 juli kunnen studenten in de mediatheek in de HZ in Vlissingen terecht om te studeren. De mediatheek is op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur geopend. Je kunt hier alleen terecht als je vooraf een studieplek hebt gereserveerd via de Self Service Portal. Als je een plaats hebt gereserveerd in de mediatheek, meld je je bij aankomst met je studentenpas aan bij de balie van de mediatheek. De mediatheek is niet geopend voor de uitgifte van boeken, wel kan je boeken inleveren of gebruik maken van de boeken in de bibliotheek. De regels voor studeren in de mediatheek vind je hier.

Een veilige hogeschool 
De HZ doet er alles aan om een veilige hogeschool in te richten. We nemen extra hygiëne en logistieke maatregelen in lijn met de RIVM-richtlijnen. We houden rekening met zo min mogelijk ‘contactmomenten’ tussen personen en met maximale groepsgroottes. Hierdoor is er minder ruimte beschikbaar. Mede daarom blijft een groot deel van het onderwijs online aangeboden worden.

Samen zetten we stappen vooruit
Nu de deuren van de HZ-locatie in Vlissingen en Middelburg voor een deel open gaan, houden we je op de hoogte over de stappen door middel van een stappenplan. Het stappenplan vind je hier.

3 juni: Schriftelijke toetsen in Sporthal Baskensburg

Vanaf 8 juni is het mogelijk dat je voor een schriftelijke toets naar de locatie van Sporthal Baskensburg in Vlissingen moet. Deze locatie is in goed overleg tussen de gemeente, de veiligheidsregio en de HZ uitgekozen. In de sporthal is voldoende ruimte beschikbaar om toetsen af te leggen binnen de gestelde regels van het RIVM.

Vind alle informatie over toetsen in Sporthal Baskensburg in het nieuwsartikel.

27 mei: Samen zetten we stappen vooruit

Nu de deuren van de HZ vanaf 1 juni voor een deel open gaan, brengen we je op de hoogte over de stappen die we in de aankomende periode verwachten te zetten. Kom jij binnenkort naar de HZ? Lees dan ook het artikel: voordat je naar de HZ komt.

​ 20 mei: HZ opent deels de deuren

Gisteren -dinsdag 19 mei- heeft het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Er werd goed nieuws gedeeld: het hoger onderwijs mag vanaf maandag 15 juni a.s. weer deels opstarten.

Openstelling HZ
Jullie begrijpen dat het openstellen van de HZ en het deels opstarten van het onderwijs heel wat organisatie vraagt. Achter de schermen wordt hier door veel medewerkers hard aan gewerkt. De veiligheid en gezondheid van iedereen staat hierbij centraal. We volgen altijd de richtlijnen van de RIVM en overheid.

Stap voor stap
Thuis leren en werken blijft voor de komende tijd de richtlijn. De HZ blijft online onderwijs aanbieden waar mogelijk. Het onderwijs in deze vorm wordt ook continu doorontwikkeld. 

De komende tijd komt er stapsgewijs duidelijkheid over wat er met een herstart wel en wat er niet mogelijk is en hoe de HZ zaken zal organiseren. We hopen op je begrip dat we gefaseerd besluiten nemen en je hierover informeren. Het is ook goed om te weten dat de HZ in overleg is om al eerder dan 15 juni activiteiten te kunnen opstarten of om gebouwen gedeeltelijk te openen.

Wat mag van start?
De HZ bereidt de herstart voor. De prioriteiten liggen bij:

 • Het zoveel mogelijk beperken van de studievertraging van studenten
 • Studenten hun afstudeerfase laten afronden
 • Onderwijsactiviteiten die op afstand lastig zijn op de HZ aanbieden

Het volgende is nu al mogelijk:

 • Afstudeerpresentaties op HZ-locatie(s)
 • Onderzoeksactiviteiten op HZ-locatie(s)

De HZ werkt voor 15 juni de nieuwe mogelijkheden uit voor:

 • Toetsing op HZ-locatie(s). Voor de toetsweken worden zoveel mogelijk de normale roosters aangehouden.
 • Praktijkcursussen/practica op HZ-locatie(s).
 • Begeleiding van en gesprekken met 'kwetsbare' studenten op HZ-locatie(s). Persoonlijke ontmoetingen verbeteren de kwaliteit van de begeleiding.
 • Stages en (afstudeer)onderzoek op HZ-locatie(s). Afstudeerpresentaties vinden plaats volgens de gemaakte roosters.
 • Het openen van de open leerruimtes en de mediatheek.

Meer inhoudelijke informatie over deze onderwerpen volgt z.s.m.

Onderwijstijden
Om het openbaar vervoer te ontlasten, is landelijk besloten dat onderwijsactiviteiten vanaf 15 juni niet beginnen en eindigen tijdens spitstijd. Er is ruimte om hier regionaal van af te wijken. De HZ ziet kansen in een goede regionale samenwerking en we zijn druk in overleg met de Veiligheidsregio Zeeland en met de openbaar vervoer instanties. We onderzoeken dus nadrukkelijk ruimere mogelijkheden. Meer informatie hierover volgt.

Een veilige hogeschool
De HZ doet er alles aan om een veilige hogeschool in te richten. We nemen extra hygiëne en logistieke maatregelen in lijn met de RIVM-richtlijnen. We houden rekening met zo min mogelijk ‘contactmomenten’ tussen personen en met maximale groepsgroottes. Hierdoor is er minder ruimte beschikbaar. Mede daarom blijft een groot deel van het onderwijs online aangeboden worden. We maken nog bekend welke HZ-locatie(s) opengesteld wordt of worden.

Diplomeringen
Voor de zomer vinden de jaarlijkse diploma-uitreikingen plaats voor alle geslaagden. Ook dit jaar organiseren we uitreikingen. Dit doen we in aangepaste maar toch feestelijke vorm. Als je geslaagd bent, word je hier over geïnformeerd door je opleiding.

Nieuwe informatie
Ben je student? Je wordt over de specifieke invulling van de maatregelen geïnformeerd door je eigen opleiding. Ben je medewerker? Je wordt aanvullend geïnformeerd door je leidinggevende of via de HZ portal.

Tot slot
We doen ons uiterste best om zaken zo goed mogelijk voor ieder te organiseren en om tijdig duidelijkheid te geven. We hopen je zo snel mogelijk te informeren over nieuwe ontwikkelingen,

​ 18 mei: nieuwe informatie

Op dinsdag 19 mei om 19.00 uur geeft het kabinet opnieuw een persconferentie. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zullen ingaan op nieuwe coronamaatregelen. De hoop en verwachting vanuit de Vereniging Hogescholen is dat er meer duidelijkheid komt wanneer het hoger onderwijs weer bepaalde onderwijsactiviteiten op beperkte schaalgrootte mag opstarten. Woensdag 20 mei om 16.00 uur is er vervolgens een bestuurlijk overleg tussen de Vereniging Hogescholen met het ministerie van OC&W.

Op korte termijn na deze twee data zullen wij vanuit de HZ nieuwe informatie delen over de laatste ontwikkelingen en wat dit betekent voor medewerkers en studenten.

15 mei: financiële compensatie

Bron: www.rijksoverheid.nl

Het kabinet trekt extra geld uit om studenten financieel tegemoet te komen.

Kom ik in aanmerking voor financiële compensatie van lesgeld, cursusgeld of collegegeld?
Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een hbo- of masterdiploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden les-/ cursus-/ of collegegeld. Voor een student in het hoger onderwijs zou dat neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 535. N.B. Deze regeling geldt voor studenten uit Nederland en voor studenten binnen de EU.

Wat moet ik doen om deze financiële compensatie (van lesgeld, cursusgeld of collegegeld) te ontvangen?
Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef jebniets te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar je overmaken. Als er gegevens van ontbreken, zal DUO contact zoeken om deze gegevens op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat mijn extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt?
Alle studenten van wie in de maanden juli, augustus of september 2020 het recht op aanvullende beurs verloopt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500.

Wat moet ik doen om de tegemoetkoming (omdat extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt) te ontvangen?
Als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hoef je niets te doen. DUO zorgt ervoor dat je het bedrag automatisch op je rekening krijgt gestort. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 30 september 2020.

14 mei: mogelijkheden extra herkansing

Er zijn mogelijkheden voor een extra herkansing van toetsen uit blok 3 of blok 4 2020. Door de maatregelen rondom het coronavirus zal de examencommissie flexibel omgaan met verzoeken voor een extra herkansing van deze toetsen. Om in aanmerking te komen voor een extra herkansing dient de examencommissie een schriftelijk verzoek te ontvangen. Dit schriftelijk verzoek dient te worden ingeleverd door de studenten en moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het verzoek wordt ingediend na 24 april 2020 en heeft betrekking op cursusjaar 2019/2020
 • De tweede toetsmogelijkheid voor de toets was op of na 12 maart en voor 1 september 2020
 • Student heeft niet deelgenomen aan de tweede toetsmogelijkheid voor de toets, of voor de toets is een cijfer lager dan een 5,5 behaald
 • Het verzoek is ingediend voor 5 juni 2020 als de tweede toetsmogelijkheid op of na 12 maart maar voor 24 april 2020 heeft plaatsgevonden
 • Het verzoek is ingediend binnen 6 weken na de tweede toetsmogelijkheid als deze heeft plaatsgevonden op of na 24 april maar voor 1 september 2020

Het is mogelijk het verzoek voor meerdere toetsen te doen.

​24 april: situatie voor hbo ongewijzigd

Beste studenten en medewerkers, 

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat maatregelen voor het hoger onderwijs ook na 28 april worden doorgezet tot in ieder geval 20 mei. Eerder heeft de HZ aangekondigd dat er tot 1 juni enkel online les wordt geven. Deze situatie blijft daarom ongewijzigd.

Ontwikkelingen 
De HZ is continu aan het onderzoeken hoe het onderwijs en geplande evenementen in een aangepaste vorm aangeboden kunnen worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de manier van examineren, het uitvoeren van praktijkopdrachten en geplande diplomeringen. De opleidingen houden je hierover op de hoogte. We houden rekening met de eventuele situatie na 1 juni en maken plannen hoe onderwijs op locatie, zodra de wetgeving dit toelaat, kan worden voortgezet met anderhalve meter afstand.

Vervolgstappen 
Of na 1 juni een aangepaste vorm van educatie op locatie mogelijk is, is nu nog niet duidelijk. Op woensdag 13 mei* is het volgende afweegmoment. Voor nu willen we iedereen een fijne meivakantie wensen. Probeer binnen de gestelde regels toch te genieten van deze vrije periode. Stay safe!  

Met vriendelijke groet,
John Dane, 
Voorzitter College van Bestuur

*13 mei: op deze datum is geen nieuwe informatie verstrekt. 

25 maart: HZ verlengt online onderwijs tot 1 juni

Beste student, collega,

Afgelopen maandag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd en besloten evenementen en samenkomsten tot 1 juni te verbieden. Vanuit hogescholen en universiteiten in Nederland is met dit besluit onduidelijkheid ontstaan wat voor gevolgen dit heeft voor onderwijsactiviteiten. 

Om vanuit de HZ meer zekerheid te geven, heeft de HZ net als veel andere hogescholen en universiteiten besloten om ook na 6 april, en tot in ieder geval 1 juni, het onderwijs online plaats te laten vinden. De HZ blijft de maatregelen van de overheid en het nieuws rond het coronavirus op de voet volgen. Mochten maatregelen in de tussentijd worden versoepeld of aangepast, dan zal de HZ kijken hoe het onderwijs op dat moment kan worden vormgegeven.

Veel impact
De maatregelen van de overheid zijn erop gericht verdere verspreiding van het virus en een overbelasting van de zorg te voorkomen. Als HZ-community moeten we zoveel mogelijk gehoor geven aan deze maatregelen.  Het langer gesloten houden van de HZ-locaties en hiermee de verplaatsing van het onderwijs van het lokaal naar een digitale vorm, heeft veel impact op de organisatie en het volgen van onderwijs, maar ook op het sociale leven van studenten en medewerkers. Ondanks dat we elkaar niet fysiek op de HZ-locaties kunnen ontmoeten, willen we jullie vragen om contact met docenten, collega’s en medestudenten te blijven onderhouden via de digitale middelen.

Vervolg na 1 juni
Hoe de situatie na 1 juni is, is nu nog niet duidelijk. We begrijpen dat er veel vragen leven bij studenten over onder andere toetsen, afstuderen en stages. We proberen zoveel mogelijk van deze vragen te beantwoorden op de pagina met Veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met je docent of leidinggevende.  Zodra er meer duidelijk is, wordt hierover gecommuniceerd.

John Dane,
Voorzitter College van Bestuur

24 maart: uitstel bindend studieadvies + 1 mei deadline verschoven naar 1 juni

Uitstel bindend studieadvies
Studenten krijgen normaal gesproken aan het eind van het eerste jaar een advies of zij, afhankelijk van het bepaalde aantal studiepunten, door kunnen naar het volgende jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het voorkomen dat studenten vertraging oplopen. 

De HZ heeft besloten dat:

 • Alle huidige eerstejaarsstudenten, die aan het einde van dit studiejaar (2019-2020) niet voldoen aan de propedeusenorm van 45 EC, het studieadvies zal worden uitgesteld tot het einde van hun tweede studiejaar op 31 augustus 2021
 • Studenten die aan het einde van studiejaar 2018-2019 reeds een uitgesteld studieadvies hebben gekregen, en aan het einde van dit studiejaar nog niet voldoen aan de propedeusenorm van 45 EC, geldt eveneens dat het studieadvies wordt uitgesteld tot 31 augustus 2021
 • Ook voor deeltijdstudenten geldt dat aan het einde van dit studiejaar (2019-2020) geen bindend studieadvies wordt uitgereikt en wordt uitgesteld tot 31 augustus 2021. 

HZ adviseert alle studenten komende tijd zoveel mogelijk studiepunten te behalen, zodat je uiteindelijk wel kunt voldoen aan alle vereisten en minder snel studievertraging oploopt.  

Aanmelddeadline van 1 mei verschoven naar 1 juni

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden.

15 maart: important information for all HZ-students & -staff abroad + international students & staff in the Netherlands

This information is only available in English 

As you know, the current developments regarding the coronavirus situation are changing very dynamically all over the world. Many countries worldwide have taken preventive measures including the implementation of drastic travel restrictions and drastic restrictions of the social life. Therefore we want to inform you about the following.  Do you stay abroad as an HZ-student/staff member? or Are you an international HZ-student/exchange student/HZ-staff member staying in the Netherlands?  We then strongly advise you to consider where you want to stay the next period. Given the current situation, it must be considered that the circumstances can continue for a long period of time. We want you to stay in a place where you feel as comfortable and safe as possible. Please notice our advice:

 • HZ-students/staff members now abroad  We request you to travel back to the Netherlands or your home country unless it is absolutely necessary to stay. If so, you will be required to make arrangements with your study programme coordinator or manager. Please take the decision as soon as possible and notify us in writing.
 • HZ-students/staff members who have plans to go abroad for study or work Please notice that regarding the latest measurements, you are not allowed to travel abroad anymore.
 • International HZ-students/exchange students/HZ-staff in the Netherlands  We advise you to take the decision if you prefer to stay in the Netherlands or if you would like to go back home. Please take this decision as soon as possible. If you decide to stay, you are still very welcome. We will start with distance learning for students and of course we will continue to provide the best support possible.

Support when needed  Please be assured, that HZ has installed a professional crisis management team but also that it is a matter of the heart for all of us to provide the best possible support to all our students and staff. As always in the case of increasing travel advice, we look at how we can help you wherever possible.

Inform us  Please inform us about your plans/decision. In case you do have any questions or doubts, please do not hesitate to contact us.

 • Students abroad - study  Students in the Netherlands - minor  Johanetta van Wanrooij, jvlies@hz.nl, (+31) (0) 118-489118 (calls will be automatically transferred to a private phone)
 • Students abroad - internship/minor  Astrid Umbgrove, astrid.umbgrove@hz.nl, (+31) (0) 118-489747 (calls will be automatically transferred to a private phone)
 • All international students/staff in the Netherlands (except minor students)  Bert Schollema, e.schollema@hz.nl, 06-22205676
 • General internationaloffice@hz.nl
13 maart: studeer en werk thuis

Iedereen wordt dringend verzocht thuis te studeren of werken. 

Ben je student?
Studeer thuis en kom niet naar de HZ. Houd je wel beschikbaar volgens het rooster. Je wordt nog geïnformeerd over online lessen die we verzorgen. Stages gaan in principe ook door. 

Ben je medewerker?
Werk thuis. Op de HZ werken is alleen mogelijk als er noodzaak voor is en als dit is afgestemd met je leidinggevende.

Sluiting gebouwen

Edisonweg
De locatie Edisonweg in Vlissingen blijft open. Je krijgt alleen toegang tot het gebouw op vertoning van je studenten- of medewerkerspas. De catering is gesloten.

PSD-gebouw
Het PSD gebouw is vanaf maandag 16 maart 17.00 uur geheel gesloten tot woensdag 1 april. 

Het Groene Woud
Locatie Het Groene Woud in Middelburg is vanaf maandag 16 maart 17.00 uur geheel gesloten tot woensdag 1 april. We begrijpen dat dit impact heeft. Zorg ervoor dat je persoonlijke spullen voor die tijd ophaalt. Denk aan laptops, telefoonopladers, documentatie etc. Denk als medewerker ook aan je telefonische bereikbaarheid. Ook vandaag -vrijdag 13 maart- is het gebouw nog open tot 17.00 uur om je spullen op te halen.

Gevolgen voor het onderwijs van studenten 
Ben je student en heb je vragen over de gevolgen van deze maatregel voor je studie? Volgende week communiceert iedere opleiding met haar eigen studenten over de mogelijke gevolgen voor onder meer de lessen, toetsing, opdrachten en stages. Je krijgt dus in de week van 16 maart bericht. 

Studenten in het buitenland 
Het International Office heeft contact met studenten in het buitenland. Zij zullen dit contact nog pro-actiever onderhouden. Als je vragen hebt, kun je terecht per mail via internationaloffice@hz.nl.

Documentatie zoals diploma’s 
Heb je als student documentatie nodig zoals bijvoorbeeld een getuigschrift? Neem dan per e-mail contact op met het Studentenbureau via csa@hz.nl.

12 maart: geen lessen tot 1 april

Per onmiddellijke ingang worden er tot 1 april geen lessen gegeven op locaties van de HZ University of Applied Sciences. Deze regel geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. De gebouwen van de HZ in Vlissingen en Middelburg blijven wel geopend voor andere activiteiten. De HZ zoekt in de aankomende dagen uit hoe lessen via digitale middelen op afstand kunnen worden aangeboden.

De HZ verzoekt studenten en medewerkers nadrukkelijk thuis te werken en studeren wanneer dit mogelijk is. Studenten en medewerkers hebben hier een mailing over ontvangen. 

12 maart: HZ-evenementen afgelast in verband met het coronavirus

Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers die op en door de HZ georganiseerd worden zijn tot en met 31 maart 2020 afgelast. Dit is in verband met het coronavirus. HZ volgt de richtlijnen van het RIVM. Om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan, geven deze richtlijnen aan zoveel mogelijk sociale contacten te beperken en om alle evenementen met meer dan 100 personen af te lasten.  

Deze evenementen zijn afgelast: de diploma-uitreikingen op 18, 19 en 20 maart. 

Of en wanneer de evenementen opnieuw gepland worden, is nog niet bekend.     

Het gaat om evenementen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het onderwijs en waaraan geen studiepunten voor studenten gekoppeld zijn. Het onderwijs gaat wel door, tenzij het om een onderwijsactiviteit gaat waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn.  

12 maart: wel of niet naar de HZ

Neem de RIVM richtlijnen serieus  
We vragen je om de aangescherpte richtlijnen van het RIVM te blijven volgen. 

Heb je milde gezondheidsklachten?
Blijf thuis en kom niet naar de HZ zodra er sprake is van milde klachten als verkoudheid en/of hoesten. Een dag (24 uur) nadat de klachten over zijn, kan je het normale leven weer oppakken.

Dit advies geldt voor iedereen, voor studenten en medewerkers uit alle provincies. Je hoeft je niet ziek te melden, maar meld je wel af bij je opleidingscoördinator of leidinggevende. Je kunt thuis studeren of thuiswerken.

Heb je serieuze gezondheidsklachten? 
Heb je serieuze klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts? Blijf thuis en meld je ziek. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de GGD.  Studenten melden zich ziek bij de opleidingscoördinator. Medewerkers melden zich ziek bij hun leidinggevende. 

Heb je serieuze klachten en - je bent in besmet gebied geweest? - hebt contact gehad met een besmet persoon? - je woont in Noord-Brabant? 
Blijf thuis en meld je ziek. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de GGD.  Meld het direct bij je opleidingscoördinator of leidinggevende indien bij jou de verdenking bestaat van besmetting met het coronavirus en meld je ook ziek. Ben je een internationale student? Informeer dan ook het International Office per e-mail via internationaloffice@hz.nl

Twijfel je -om andere redenen- of je wel of niet naar de HZ moet komen? 
Overleg dit dan. Studenten melden zich bij de opleidingscoördinator. Medewerkers melden zich bij hun leidinggevende. 

Geen handen schudden 
We vragen iedereen zich aan de hygiënevoorschriften te houden. Was regelmatig je handen, nies/hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Ook vragen we iedereen geen handen meer te schudden.

Meer informatie? 
Je kunt terecht op hz.nl/coronavirus (ook in het Engels beschikbaar).  

Stroomschema
Bekijk hier het stroomschema van de richtlijnen voor alle studenten en medewerkers van de HZ:

11 maart: onderwijs op de HZ


In de FAQ beantwoorden we vragen die leven. We lichten er hier een aantal uit m.b.t. onderwijsvragen waar wellicht zorgen over zijn.

Gaat het onderwijs op de HZ door?
Het onderwijs gaat gewoon door. De HZ volgt altijd de adviezen van het RIVM en de GGD. Mocht er een belangrijke reden zijn om anders te besluiten, dan volgt de HZ hun adviezen op.

Bestaat de kans dat de HZ dichtgaat?
Vooralsnog blijven de locaties van de HZ gewoon open en gaat het onderwijs gewoon door. De HZ volgt altijd de adviezen van het RIVM en de GGD op. Mochten er dan ook belangrijke redenen zijn om anders te besluiten, dan volgt de HZ deze adviezen op.

Wat gebeurt er als ik tentamens mis of studievertraging oploop?
De HZ doet er alles aan om negatieve effecten zo klein mogelijk te houden. Op dit moment (d.d. 11 maart) zijn we in gesprek met de examencommissie over mogelijke consequenties voor studenten en alternatieven die we kunnen bieden. Je ontvangt op korte termijn een mailing met meer informatie hierover in je e-mailbox. We rekenen op je begrip dat antwoorden soms niet altijd direct voor handen zijn, maar dat we altijd zoeken naar passende oplossingen.

Mijn opleiding annuleert een reis, excursie of training, wat nu?
Als een opleiding activiteiten annuleert, zal de opleiding haar uiterste best doen om te voorzien in een goed alternatief. De opleiding zal hier zelf over communiceren naar haar studenten. 

Ik loop stage en twijfel over wat ik moet doen?
Je kunt de richtlijnen van het bedrijf volgen. Bij twijfel neem je contact op met de contactpersoon van je opleiding.

Meer FAQ’s?
Kijk op hz.nl/coronavirus/faq (ook in het Engels beschikbaar).  

9 maart: volg de officiële kanalen

Er is veel nieuws over het coronavirus in omloop. Wees alert op onjuiste informatie en nepnieuws. Er zijn nog geen gevallen bekend van besmettingen van HZ-studenten of medewerkers. Wees je er van bewust dat we je van ontwikkelingen goed op de hoogte houden via de officiële HZ-kanalen.

8 maart: aangescherpt RIVM advies


In lijn met de nieuwe tijdelijke maatregel van het RIVM, opgelegd aan bewoners van de provincie Noord-Brabant, adviseren we vanuit de HZ aan medewerkers en studenten woonachtig in deze provincie om niet alleen thuis te blijven bij ernstige gezondheidsklachten, maar ook bij milde gezondheidsklachten. Je wordt gevraagd om je in dit geval ook te melden bij je opleidingscoördinator of leidinggevende.

Advies RIVM
“Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij milde klachten van verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren." Bron: RIVM, 6 maart 2020 De HZ neemt het advies van het RIVM over. Let op: dit betreft een tijdelijk advies. 

Impact
Op dit moment wordt uitgezocht wat de precieze impact gaat zijn voor studenten en medewerkers. Vooralsnog zijn de HZ-locaties gewoon open en gaan het onderwijs en geplande evenementen gewoon door.

Heb je vragen?
In de HZ FAQ’s worden diverse vragen beantwoord. Twijfel niet en stel ze. Je kunt terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, via e.schollema@hz.nl of 06-22205676.

We weten niet hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen, maar we doen in ieder geval ons uiterste best om alle noodzakelijke maatregelen te nemen. 

4 maart: reizen van studenten/medewerkers


Bij deze geven we je een update over het coronavirus en de maatregelen die de HZ hiervoor neemt. 

De HZ volgt de aanbevelingen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Waar nodig winnen we advies in van onze partners in het buitenland.

Monitoring ontwikkelingen 
De HZ volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Het RIVM monitort de situatie in Nederland en geeft adviezen. De HZ houdt deze adviezen samen met andere Nederlandse hogescholen en universiteiten nauwlettend in de gaten. Bekijk de meest actuele informatie van het RIVM.

Reisadviezen
• Iedereen die naar het buitenland wil reizen, adviseren we het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten te houden. Je kunt ook de app downloaden.
• Het HZ-beleid is gebaseerd op het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij een reisadvies met code oranje of rood, geeft de HZ geen toestemming om af te reizen naar deze gebieden. Als je al in oranje of rood gebied bent, overleg dan met het International Office of directeur internationalisering Bert Schollema.
• Uitgaande reizigers worden gevraagd de website met reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen.
• Enkele studenten die op korte termijn naar een land vertrekken waar het coronavirus voorkomt, zijn apart geïnformeerd door ons International Office. We onderhouden ook nauw contact met onze buitenlandse partners en vertrouwen erop dat zij onze studenten goed instrueren. • Enkele (internationale) studenten hebben besloten om hun keuze voor het buitenland aan te passen.  Als HZ steunen we deze studenten bij het vinden van een alternatief. 
• HZ-studenten en -medewerkers in het buitenland en internationale HZ-studenten in Nederland kunnen ten allen tijde, om welke veiligheidsreden dan ook, contact met de HZ opnemen via het SOS nummer: + 31 320 - 331343

Voorzorgsmaatregelen
Reis je binnenkort naar gebieden waar het Corona virus heerst, of ben je daar al? Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen dan in acht. Kom je terug uit gebieden waar het Coronavirus heerst? Meld je dan uitsluitend telefonisch bij de huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Als je deze symptomen hebt, kun je overigens ook griep hebben. 

Het advies is om alledaagse preventieve maatregelen uit te voeren om verspreiding van respiratoire virussen (virussen die infecties veroorzaken aan de luchtwegen) te helpen voorkomen. Deze maatregelen zijn:
• Was je handen regelmatig met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Of gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
• Was of desinfecteer je handen na hoesten of niezen.
• Gebruik een handdesinfecterend middel op alcoholbasis als water en zeep niet beschikbaar zijn.
• Reinig en desinfecteer regelmatig aangeraakte objecten en oppervlakken.
• Blijf thuis als je ziek bent.

Contactpersoon HZ
Met vragen kun je ook terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, e-mail: e.schollema@hz.nl of telefoon via 06-22205676. 

Heb je vragen?
In de HZ FAQ’s worden diverse vragen beantwoord. 

28 januari: ontwikkelingen nauwgezet gevolgd


Het nieuws houdt de wereld dagelijks bezig, de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. De afgelopen dagen heeft het virus zich verder verspreid naar onder meer de VS, Canada, Frankrijk en Duitsland. Omdat we een internationale hogeschool zijn, willen we je informeren over het volgende.

Monitoren situatie
Goed om te weten: uit voorzorg is er een interne HZ-werkgroep gevormd die de stand van zaken op dit moment monitort en waar nodig acties uitzet. Zo is er bijvoorbeeld preventief contact geweest met de GGD. De volgende collega’s zijn betrokken: Bert Schollema (directeur internationalisering), Martine van Ommen (Facilitair teamleider), Arjen Bouwmeester, Esther Hokke (Internationalisering, Marketing & Communicatie) Johanetta van Wanrooij, Evelien Clemminck (International Office) en Bert Verhage (Engineering).

Chinese studenten
Gisteren is er een nieuwe groep Chinese studenten gearriveerd van Shanghai Maritime University en Shanghai Ocean University. In het begin van deze week volgen zij een introductieprogramma. Woensdag starten zij met hun opleidingen -Engineering, Water Management, International Business en Logistics Engineering- aan de HZ. De studenten zijn niet afkomstig uit de regio Wuhan en daar de afgelopen twee weken ook niet geweest. We zien geen reden tot ongerustheid. Studenten van de betreffende klassen worden door de docenten hier ook mondeling over geïnformeerd. Mochten de studenten ziektesymptomen krijgen, dan moeten zij zich bij Evelien Clemminck van het International Office melden en volgen wij de landelijke richtlijnen: in dat geval wordt er een arts geraadpleegd.

Reizen naar China
Er zijn op korte termijn geen HZ-reizen naar of andere activiteiten in China gepland.

Heb je vragen? 
Je kunt terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, per e-mail: e.schollema@hz.nl of per telefoon via 06-22205676. Eventuele vragen van de media worden tevens door hem in de rol van woordvoerder beantwoord. Voor alle HZ-studenten is er een algemeen nieuwsbericht op de HZ portal met een verwijzing bij wie en waar ze terecht kunnen voor meer informatie. 

Informatie van officiële instanties
• De website van het RIVM geeft veel actuele informatie en er is ook een sectie Q&A. De informatie is in het Nederlands en Engels beschikbaar.  
• Je kunt ook naar de GGD bellen, GGD Zeeland,  0113-249400, info@ggdzeeland.nl


Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×