Laatste updates

16 september: versoepelingen voor het hoger onderwijs

We hopen dat je een goede start hebt gemaakt in dit nieuwe studiejaar. We zijn erg blij dat we elkaar weer live kunnen ontmoeten. Het is dan ook weer gezellig druk in de gebouwen. We blijven ook in deze periode alle aandacht houden voor een veilige hogeschool.

Afgelopen dinsdag vond er opnieuw een coronapersconferentie plaats. Er zijn hierin nieuwe versoepelingen aangekondigd voor het hoger onderwijs. Lees hier meer.

Versoepelingen: dit verandert

Mondkapjes: nu nog wel, straks niet meer

 • Tot zaterdag 25 september is het verplicht om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de HZ-gebouwen. We vragen je vriendelijk om deze richtlijn op te volgen.
 • Vanaf zaterdag 25 september vervalt deze maatregel en hoeven mondkapjes niet meer gedragen te worden. Het mag natuurlijk wel als je je er prettig bij voelt.

Groepsgroottes

 • Het maximum aantal personen voor een tentamen vervalt per maandag 20 september.
 • De maximale groepsgrootte van 75 studenten voor alle activiteiten binnen de hogeschool, vervalt per zaterdag 25 september.

Reizen

 • Onderwijsactiviteiten in het buitenland mogen in principe doorgaan, als er rekening wordt gehouden met de RIVM-richtlijnen én met de maatregelen ter plaatse. Je hebt voor een buitenlandse reis goedkeuring nodig van je domeindirecteur. Bereid bij een akkoord de reis zorgvuldig voor.
 • We begrijpen dat er vragen kunnen leven m.b.t. de impact van de invoering van de coronapas in binnen- en buitenland op de studiereizen. Dit onderwerp staat op de agenda van het crisisteam, we komen hier op korte termijn op terug. Mocht je al vragen hebben, deel ze dan via coronavirus@hz.nl.

Thuiswerken
De nieuwe slogan voor het thuiswerken is: 'Thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is'. De balans hiertussen hangt af van je functie en werkzaamheden. We vragen je om de invulling af te stemmen met je leidinggevende en/of team.


Een veilige hogeschool: dit verandert niet

Maatregelen in de gebouwen

Om het onderwijs veilig te kunnen houden, zijn er maatregelen die blijven gelden:

 • Volg de looproutes in de gebouwen. Deze dragen bij aan een goede doorstroom en voorkomen opstoppingen.
 • Houd je aan de inmiddels bekende hygiënemaatregelen. Deze communiceren we ook in de gebouwen.
 • Blijf thuis als je coronagerelateerde klachten hebt.

Zelftesten en vaccineren
Het overheidsadvies om twee keer per week een zelftest te doen voordat je naar de hogeschool komt, geldt nog steeds. Je helpt zo om coronabesmettingen snel op te sporen. Zelftesten kun je aanvragen via zelftestonderwijs.nl. Door je te laten vaccineren kun je jezelf ook beschermen en bijdragen aan een veilige onderwijsomgeving. Zelf testen en vaccineren zijn een vrije keuze en geen voorwaarde om naar de HZ te mogen komen.


Activiteiten & toegangsbewijzen


Geen toegangsbewijzen voor onderwijsactiviteiten
Voor onderwijsactiviteiten op interne en externe locaties geldt dat er geen toegangsbewijzen nodig zijn. Er gelden echter uitzonderingen waar dit wel nodig is.

Uitzondering toegangsbewijzen
Als er activiteiten op externe locaties worden georganiseerd waar toegangsbewijzen verplicht zijn, geldt vanaf zaterdag 25 september het volgende:

 • Voor activiteiten voor alleen HZ-medewerkers en HZ-studenten in ‘gesloten’ ruimtes, zoals bijvoorbeeld horeca en theaters, hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van toegangsbewijzen. Bijvoorbeeld, een projectdag van een opleiding met alleen HZ-studenten en HZ-medewerkers in een theater: een toegangsbewijs is niet nodig.
 • Voor activiteiten in publieke horeca en theaters, die tevens gericht zijn op externe bezoekers, geldt het gebruik van toegangsbewijzen wel. Bijvoorbeeld, een filmavond van HZ Cult voor HZ-studenten én externe bezoekers in een bioscoop: een toegangsbewijs is wel nodig.

Op de kalender
Onder meer de volgende activiteiten vallen onder onderwijsactiviteiten en hier zijn geen toegangsbewijzen voor nodig:

 • Ouderavonden
  In september worden de ouderavonden voor de ouders/verzorgers van eerstejaars voltijd studenten georganiseerd. De vorm verschilt per opleiding: op locatie of online.
 • Getuigschriftenuitreikingen
  De uitreikingen van propedeuses en diploma's zijn in september/oktober gepland in de Lasloods in Vlissingen. Uitnodigingen ontvangen studenten via hun eigen opleiding. Wellicht heb je eerder vernomen dat toegangsbewijzen nodig zijn, dit is echter niet het geval.
 • Open Dag november
  Op de invulling van de Open Dag komen we later terug. De mogelijkheden worden momenteel uitgewerkt. De wens is om de dag op de HZ te organiseren op zaterdag 27 november.

  Meer informatie
  Op hz.nl/coronavirus vind je de laatste nieuwsupdates. Met vragen kun je ook terecht op coronavirus@hz.nl.

  18 augustus: veilig onderwijs, Kickoff Festival Zeeland, zelftesten, introductieperiode

  Goed nieuws! Je hebt het ongetwijfeld al vernomen, vanaf maandag 30 augustus vervalt de 1,5 meter afstandsregel voor het hoger onderwijs. We kijken er erg naar uit om in het nieuwe studiejaar onze studenten en ook jullie weer (vaker) op onze locaties te mogen ontvangen.

  Maatregelen die nog gelden
  Om het onderwijs veilig te kunnen houden, zijn er voorwaarden die (blijven) gelden

  • Studenten en medewerkers moeten een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw. Dit geldt voor de gangen en centrale ruimtes, niet voor lokalen.
  • De looproutes op de locaties blijven gelden.
  • Er geldt een maximum van 75 studenten per onderwijsruimte, exclusief begeleiders en/of docenten. Voor vrijwel alle HZ-ruimtes is deze maatregel niet relevant, met uitzondering van Lokaal 0 en PE224 (Vlissingen) en het Auditorium (Middelburg)
  • De inmiddels bekende hygiënemaatregelen blijven gelden. Deze communiceren we ook in de gebouwen.
  • We verzoeken je om met coronasymptomen niet naar de HZ te komen.

  Een veilig gevoel ervaren
  We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen zich volledig op zijn of haar gemak voelt als groepen mensen weer binnen samenkomen, bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening of de zorg voor een kwetsbare naaste. Wil je om persoonlijke redenen liever niet naar de HZ komen? Meld dit dan bij je opleidingscoördinator of leidinggevende. Samen kijken jullie of er een oplossing nodig en mogelijk is.

  Zelftesten en vaccineren
  Studenten en medewerkers worden vanuit de overheid dringend geadviseerd om twee keer per week een zelftest te doen voordat ze naar de hogeschool komen. Je helpt hiermee om coronabesmettingen snel op te sporen. Je kan tot 1 september zelftesten aanvragen via zelftestonderwijs.nl. Door je te laten vaccineren kun je jezelf ook beschermen en bijdragen aan een veilige onderwijsomgeving. Zelf testen en vaccineren zijn een vrije keuze en geen voorwaarde om naar de HZ te mogen komen.

  Ventilatie
  We informeren je in een volgende update over de ventilatiemaatregelen die we al genomen hebben of nog nemen.

  Kickoff Festival Zeeland
  Het Kickoff Festival Zeeland op donderdag 2 september kan tot onze grote spijt niet doorgaan. Met ruimte voor slechts 750 bezoekers kunnen we niet het gewenste feestelijke festival bieden voor alle studenten in Zeeland. Zodra dit wel kan, laten we je dit weten. Volg ons op FB en Instagram voor de laatste updates.

  Introductieperiode eerstejaars
  Introductie opleidingen (voltijd en deeltijd)
  De introducties van de opleidingen in de week van maandag 30 augustus mogen gelukkig doorgaan zoals gepland. Ben je eerstejaars? Het overzicht van de opleidingen en data vind je online.

  Introductie hogerejaars
  Onderwijsgerelateerde introductieactiviteiten mogen doorgaan. Als jouw opleiding (voltijd of deeltijd) deze organiseert, ontvang je van je opleiding zelf informatie

  Intro’s studentenverenigingen
  De verenigingen Aqua Ad Vinum, Marum Bibio en Fisa Flushing zullen zelf communiceren met de studenten die zich hebben opgegeven voor de introductieactiviteiten. Er wordt nog bekeken wat wel en niet mogelijk is.

  Introductie internationale studenten
  De aankomstdagen voor internationale studenten op maandag 30 augustus (Vlissingen) en dinsdag 31 augustus (Middelburg) -georganiseerd door het International Office- gaan door volgens planning. Informatie hebben studenten per mail ontvangen.

  13 augustus: 1,5 meter afstandsregel vervalt


  Hogescholen mogen het studiejaar op maandag 30 augustus starten zonder dat er 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Dat heeft het kabinet vandaag besloten na overleg over de versoepeling van de coronamaatregelen.

  Rond 16 augustus een update per mail

  Begin volgende week ontvang je een HZ corona-update in je mailbox. Je leest daarin de belangrijkste informatie over de start van het studiejaar. Ook geven we je dan informatie over het Kickoff Festival Zeeland en de introductieactiviteiten.

  Studenten kunnen weer de collegebanken in

  “Ik ben er heel erg blij mee dat studenten de collegebanken weer in kunnen”, zegt John Dane, voorzitter van het college van bestuur van de HZ in de PZC. "Onderwijs is meer dan kennisoverdracht. Het draait ook om anderen leren kennen om jezelf te leren kennen. Die anderhalve meter was daar een belemmering bij. Je kon elkaar nog steeds niet in de ogen kijken.” Lees het interview in de PZC met John Dane van het College van Bestuur.

  Veilig onderwijs: deel maatregelen blijft gelden

  De Vereniging Hogescholen heeft een nieuwsbericht gepubliceerd. “Niet alle coronamaatregelen zijn van de baan. Zo heeft het kabinet een maximum van 75 studenten per onderwijsruimte opgelegd. Daarnaast moeten studenten en medewerkers een mondkapje dragen bij verplaatsingen. Ook wordt studenten en medewerkers dringend geadviseerd om twee keer per week een zelftest te doen voordat ze naar de hogeschool komen.” Naast bovenstaande maatregelen blijven ook de looproutes van kracht. Lees het volledige nieuwsbericht van de Vereniging Hogescholen.

  30 juli: gratis zelftesten bestellen verlengd


  De mogelijkheid om zelftesten te bestellen is in ieder geval verlengd tot 1 september. De overheid heeft dit besloten vanwege de ontwikkelingen in de epidemiologische situatie en de nog aanwezige onzekerheid over de maatregelen in het nieuwe studiejaar. Studenten en medewerkers kunnen zelftesten aanvragen via de website zelftestonderwijs.nl.

  14 juli: gratis zelftesten tot en met 31 juli te bestellen


  Studenten en medewerkers kunnen nog tot en met 31 juli gratis zelftesten aanvragen via de website zelftestonderwijs.nl. We adviseren je om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Als je nog voor de zomer testen besteld, heb je deze in huis voor de start in het nieuwe studiejaar.

  Preventief testen
  Met zelftesten help je mee om coronabesmettingen snel op te sporen. Het werkt preventief en voorkomt verspreiding van het virus. Ook als je gevaccineerd bent kun je nog steeds besmet raken en anderen besmetten. Het doen van een zelftest blijft daarom belangrijk. Een kleine moeite, maar je kunt er veel narigheid mee voorkomen. Het advies is om een zelftest af te nemen voordat de HZ wordt bezocht.

  Gratis te bestellen
  De testen zijn bedoeld voor als je geen klachten hebt. Je kunt de testen gratis bestellen. Je logt in op de website met je HZ-account. Let op, de levertijd is gemiddeld vijf werkdagen. Je ontvangt er een instructie bij hoe je de test moet gebruiken. Het zelftesten is vrijwillig. Je hoeft geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot de HZ.

  23 juni: versoepelingen en vooruitblik nieuwe studiejaar


  Goed nieuws tijdens de laatste coronapersconferentie: er komen versoepelingen voor alle sectoren van de samenleving. Ook voor het hoger onderwijs biedt dit perspectief. Het lijkt er op dat we het nieuwe studiejaar ‘normaal’ kunnen starten, zonder al te ingrijpende coronabeperkingen. We zetten de belangrijkste informatie voor je op een rij.

  Mondkapjesplicht vervalt

  De mondkapjesplicht vervalt landelijk vanaf zaterdag 26 juni, tenzij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Ook in de HZ-gebouwen is een mondkapje vanaf dan niet meer verplicht, behalve dus in situaties waar de 1,5 meter maatregel niet haalbaar is. Denk hierbij aan praktijkonderwijs en in de liften. Daarbuiten is het dragen van een mondkapje voor studenten en medewerkers een vrije keuze.

  1,5 meter maatregel

  De 1,5 meter afstandsregel geldt in ieder geval tot maandag 16 augustus voor het hoger onderwijs. Op vrijdag 13 augustus neemt het kabinet een definitief besluit over het loslaten van deze regel. Dit gebeurt op basis van het epidemiologisch beeld en de vaccinatiegraad -ook onder studenten- op dat moment.

  Bij een positief besluit geldt het volgende:
  • Het onderwijs mag vanaf dan plaatsvinden zónder de 1,5 meter afstandsregel. Dit geldt zowel voor studenten als voor medewerkers.
  • Onderwijsgerelateerde introductieactiviteiten mogen dan ook plaatsvinden zónder de 1,5 meter afstandsregel.

  Onderwijs tot aan de zomer

  Tot aan de zomerperiode houden we de huidige roosters aan waarbij je als student gemiddeld een moment per week naar de HZ komt voor onderwijsactiviteiten. Ook de richtlijnen voor het afnemen van toetsen blijven onveranderd.

  Onderwijs nieuwe studiejaar

  In het nieuwe studiejaar willen we ‘on campus’ onderwijs (op HZ-locaties) en online onderwijs combineren. Als persoonlijke hogeschool vinden we sociale contacten, persoonlijke ontmoetingen en interactie erg belangrijk. Dit heb je waarschijnlijk ook zeer gemist. Groepswerk, begeleiding, coaching of (werk)colleges zullen zoveel mogelijk op locatie worden gepland. Ook praktijkonderwijs wordt -net als nu- op HZ-locatie gepland.
  De ervaringen van het afgelopen studiejaar hebben ons echter ook inspiratie en energie gegeven voor het online (samen)werken. We hebben veel geleerd over de effecten, beperkingen en kansen van online onderwijs. De goede dingen willen we graag behouden. De opleidingen maken dan ook keuzes in de mix van 'on campus' en online onderwijs. Zij bepalen wat het beste werkt voor het leerproces. Tot slot, bij ontwikkelingen volgen we altijd het coronabeleid en maatregelen van de overheid, maar we bekijken ook altijd de mogelijkheden binnen de regels.

  Afstuderen, diploma-uitreikingen en introductieperiode

  De geplande afstudeerpresentaties en diploma-uitreikingen (walk-thru) voor de zomer gaan door volgens de eerder gekozen opzet en uitnodigingen. De voorbereidingen voor de introductieperiode en het Kickoff Festival Zeeland lopen volop. Alle informatie hierover vind je op www.kickofffestival.nl en de social media van het festival.

  Advies zelftesten

  Met zelftesten help je mee om coronabesmettingen snel op te sporen. Het advies blijft om een zelftest af te nemen voordat je de HZ bezoekt. Doe dit ook na terugkeer van een vakantie in het buitenland en bij de start van het studiejaar. Testen kun je tot eind juli gratis bestellen via www.zelftestonderwijs.nl. Voor nieuwe studenten stellen we in aanloop op de introductie en de start van het nieuwe studiejaar ook zelftesten beschikbaar. Info hierover volgt. Het zelftesten is vrijwillig. Als je gezondheidsklachten hebt, maak je een afspraak bij de GGD voor een reguliere test.

  FAQ op de website

  De komende periode zullen we de FAQ’s op hz.nl/coronavirus actualiseren aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. Ook de laatste nieuwsupdates vind je daar.

  Een fijne zomer

  We hopen van harte dat we na de zomer weer als 'vanouds' kunnen starten. We hopen dan ook dat de ontwikkelingen rond het virus en de vaccinaties gunstig zijn. Mochten er de komende periode nog belangrijke updates zijn, dan ontvang je deze per mail. We wensen je een goede afronding van dit bijzondere jaar én (alvast) een heel fijne en ontspannen zomer.

  20 mei: zelftesten voor studenten, medewerkers én bezoekers

  Voor HZ-medewerkers en studenten is het mogelijk om zelftesten te bestellen via zelftestonderwijs.nl.

  We hebben ook zelftesten beschikbaar voor studenten die niet zelf kunnen bestellen -bijvoorbeeld Exchange studenten- én voor bezoekers.

  Zelftesten voor studenten zonder inlog
  Studenten die (nog) niet beschikken over een HZ inlog, kunnen zelftesten via de HZ aanvragen. Ze worden dan naar het huisadres verzonden.

  Zelftesten voor bezoekers
  Indien er extern bezoek wordt ontvangen op een HZ-locatie dan dient dit bezoek tijdig aangemeld te worden via de Self Service portal onder de tegel nieuwe bezoeker. De bezoeker kan gebruik maken van de mogelijkheid om voorafgaand aan het bezoek een zelftest af te nemen. Hiervoor wordt een zelftest toegestuurd aan de bezoeker.

  Hoe zijn de zelftesten aan te vragen?
  De bezoeker en student kunnen de zelftest aanvragen door een e-mail met de adresgegevens te sturen naar coronavirus@hz.nl Let op, gezien de verwerkingstijd bij de post dient dit minimaal 2 werkdagen voor het daadwerkelijk bezoek aan de locatie aangevraagd te worden.

  5 mei: zelftesten zijn te bestellen


  Zoals eerder is aangekondigd, gaat de overheid zelftesten aanbieden aan hbo-studenten en medewerkers. Lees hier de laatste informatie en hoe je de testen kunt bestellen.

  Preventief zelftesten
  Met zelftesten help je mee om coronabesmettingen snel op te sporen. De testen zijn preventief en bedoeld voor als je geen klachten hebt. Door regelmatig te testen kunnen we samen voorkomen dat het virus zich ongemerkt verder verspreid. Zo creëren we een hogeschool waar we veilig kunnen studeren en werken. Het advies is om een zelftest af te nemen voordat de HZ wordt bezocht. De testen kunnen vanaf nu gratis worden aangevraagd via www.zelftestonderwijs.nl.

  Testen is vrijwillig
  Het zelftesten is vrijwillig. Hogescholen spelen geen rol in de controle op het gebruik van de testen. Je hoeft geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot de HZ.

  Goed om te weten
  De zelftest vervangt niet de test van de GGD. Heb je klachten die kunnen wijzen op het coronavirus of ben je in contact geweest met een besmet persoon? Maak dan een afspraak om je te laten testen bij de GGD. Doe dit ook als de uitslag van de zelftest positief is.

  Basisregels blijven gelden
  We blijven werken aan een veilige hogeschool. De maatregelen van 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje en de hygiëneregels blijven gelden. We verzoeken je ook om met coronasymptomen niet naar de HZ te komen.

  Bestellen
  Op het portaal www.zelftestonderwijs.nl kun je vanaf nu testen bestellen. Je logt in met je HZ-account. Elke student en medewerker kan in eerste instantie één bestelling plaatsen voor een set van vier zelftesten. De levertijd is vijf werkdagen. Je ontvangt er een instructie bij hoe je de test moet gebruiken. Je vindt op de website ook veelgestelde vragen.

  We doen een vriendelijk beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel. We hopen je gauw weer op de HZ te ontmoeten.

  21 april: de deuren gaan verder open


  Bij deze ontvang je een update naar aanleiding van de coronapersconferentie van dinsdag 20 april j.l. We mogen gelukkig weer meer fysiek onderwijs op de HZ-locaties gaan organiseren.

  Meer fysiek onderwijs vanaf 10 mei
  We willen de verdere openstelling goed en veilig organiseren. Dit vraagt op korte termijn een flinke organisatie en voorbereiding. We zetten daarom op maandag 10 mei -na de lesvrije week- heel graag de deuren verder voor je open.

  Wat is er mogelijk?
  Alle opleidingen bereiden zich op dit moment voor op de versoepeling waarbij we proberen iedere student één moment per week naar HZ-locatie te laten komen.
  Per opleiding wordt bekeken welke activiteiten er mogelijk zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan groepswerk, begeleiding, coaching of lessen. We doen ons uiterste best om aan de wensen van studenten en medewerkers tegemoet te komen, waarbij de sociale contacten, ontmoetingen en interactie centraal staan (op inhoud). Je wordt door je eigen opleiding geïnformeerd over wijzigingen. De uitzonderingen van praktijkonderwijs, toetsen en de begeleiding van kwetsbare studenten op locatie blijven verder gelden. Tot slot, we kijken bij deze versoepeling ook naar je studiefase. Loop je bijvoorbeeld stage, dan zal je er (nog) weinig van merken.

  Zelftestservice en doel zelftesten
  Met zelftesten help je mee om coronabesmettingen snel op te sporen en een veilige onderwijsomgeving te creëren. Het regelmatig afnemen van zelftests draagt bij aan het terugdringen van het virus.
  Zelftesten kunnen door hbo-studenten en -medewerkers vanaf de eerste week van mei gratis worden aangevraagd via www.zelftestonderwijs.nl. Goed om te weten, de zelftest vervangt niet de test van de GGD. Heb je klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, maak dan een afspraak om je te laten testen bij de GGD. Lees meer in de Q&A over zelftesten op www.rijksoverheid.nl/zelftestenhogeronderwijs.

  Testen is vrijwillig

  Het zelftesten is vrijwillig. Hogescholen spelen geen rol in de controle op het gebruik van de zelftesten. Je hoeft geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot de HZ.

  Basisregels blijven gelden
  We blijven werken aan een hogeschool waar ieder veilig kan studeren en/of werken. De maatregelen van 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje en de hygiëneregels blijven gelden. We blijven je ook verzoeken om met mogelijke coronasymptomen niet naar de HZ te komen.

  Korting op het collegegeld
  Hopelijk komt er een financiële meevaller voor (toekomstige) studenten. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel voor korting op het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022. Kijk voor meer informatie en een uitgebreide Q&A op de website van de Rijksoverheid.

  Een jaar extra reisrecht
  Studenten die een opleiding volgen aan een hogeschool kunnen 12 maanden extra reisrecht binnen het recht op studiefinanciering krijgen. Kijk op de website van DUO voor meer informatie en de voorwaarden.

  Heb je vragen?
  Bekijk de Q&A op deze website. Vind je daar geen antwoord dan kun je terecht bij je StudieLoopbaanCoach of opleidingscoördinator.

  We hopen dat deze versoepeling jou en je medestudenten goed doet,

  14 april: perspectief verdere opening en zelftesten


  Lees hier de update naar aanleiding van de coronapersconferentie van dinsdag 13 april j.l.

  Perspectief vanaf 26 april
  De overheid heeft de intentie dat vanaf maandag 26 april iedere hbo-student weer één keer per week fysiek onderwijs op locatie mag volgen. Het kabinet neemt hierover op dinsdag 20 april een definitief besluit. Dit hangt af van de coronacijfers op dat moment. De opening van de HZ is niet gekoppeld aan het zelftesten.

  Mogelijkheden verdere opening
  We zullen bij een positief besluit alles in het werk stellen om de verdere opening zo goed mogelijk te organiseren. Zo moeten we rekening houden met de capaciteit in de gebouwen, de jaarplanning en roosters van de opleidingen en de studiefase waarin studenten zich bevinden. Hoe we verder open gaan voor fysiek onderwijs zullen we in de week van 19 april verder toelichten.

  Uitzonderingen fysiek onderwijs
  De uitzonderingen voor fysiek onderwijs die er op dit moment zijn, blijven gelden. Voor de begeleiding van kwetsbare studenten, praktijkonderwijs, toetsing en examens is fysiek onderwijs nu al mogelijk.

  Zelftestservice
  Er wordt landelijk een vrijwillige zelftest service voor studenten en medewerkers georganiseerd. De verspreiding van de zelftesten verloopt via een nieuwe webshop van SURF. Uitgebreide informatie hierover volgt in de week van 19 april.

  Testen is vrijwillig

  Regelmatig testen draagt bij aan het terugdringen van de verspreiding van het virus. Het doel ervan is om de veiligheid op de locaties te bevorderen. Het zelftesten is voor studenten en medewerkers wel vrijwillig. Hogescholen spelen geen rol in de controle op het gebruik van de zelftesten. Je hoeft geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot de HZ.

  Financiële tegemoetkomingen verlengd
  De financiële tegemoetkomingen voor studenten worden verlengd. Als je aanvullende beurs wegvalt of als je extra kosten maken door studievertraging, dan kun je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Meer informatie staat op de website van DUO.

  Heb je vragen of zorgen?
  Twijfel niet en bespreek ze met je StudieLoopbaanCoach of opleidingscoördinator. Zorg goed voor jezelf en houd ook aandacht voor elkaar.

  We hopen van harte dat we vanaf maandag 26 april de deuren weer verder voor jullie open kunnen zetten.

  24 maart: helaas geen versoepelingen voor het hbo


  Op de persconferentie van dinsdag 23 maart j.l. heeft het kabinet aangekondigd dat er voorlopig helaas geen versoepelingen mogelijk zijn voor het hoger onderwijs. We vinden dit heel spijtig en hadden anders gehoopt.

  Nieuwe mogelijkheden
  Wellicht is er vanaf maandag 26 april meer fysiek onderwijs mogelijk. We houden je op de hoogte wanneer we meer informatie ontvangen van de overheid en de Vereniging Hogescholen.

  Heb je vragen of zorgen?
  Twijfel niet en bespreek ze met je StudieLoopbaanCoach of opleidingscoördinator. Zorg goed voor jezelf en houd ook aandacht voor elkaar.

  9 maart: nieuw welzijnsmagazine voor studenten


  We doen ons best om je te helpen om goed in je vel te blijven zitten. Zo hebben we een nieuwe editie van het #staysafe magazine gemaakt. Met een agenda vol HZ-activiteiten om je hoofd leeg te maken en daarnaast veel praktische tips voor je studie, extra hulp en vrije tijd. En nieuw: een HZ podcast over studeren in coronatijd. Veel leesplezier en stay safe. Lees het magazine.

  Online Magazine
  Nieuwe editie online magazine #staysafe
  8 maart: zicht op meer fysiek onderwijs


  Op de persconferentie van maandag 8 maart is gelukkig een versoepeling voor het hbo aangekondigd: vanaf maandag 29 maart mogen studenten naar verwachting weer één dag per week lessen op locatie volgen. Dit past bij de grote wens van hogescholen en studenten om meer fysiek onderwijs te mogen verzorgen en volgen. Op dinsdag 23 maart beslist de kamer of dit definitief doorgaat.

  Online en fysiek onderwijs
  We gaan deze stap voorbereiden. Tot 29 maart zetten we het online onderwijs op dezelfde wijze als nu voort. De locaties blijven open voor tentamens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten. We blijven ons hard maken voor een goede balans tussen online en fysiek onderwijs. Want we begrijpen goed dat het studeren moeilijk kan zijn. Dat het op dit moment niet is wat je er van had verwacht of gehoopt. En dat nog meer versoepelingen erg gewenst zijn.

  24 februari: reactie Vereniging Hogescholen


  De Vereniging hogescholen maakt zich hard voor meer fysiek onderwijs. Maurice Limmen, voorzitter van de vereniging: “Onze studenten en collega’s in het hbo snakken naar meer fysiek onderwijs. Ook het welzijn van onze studenten lijdt onder de huidige zware maatregelen. We hebben begrip ervoor dat het kabinet een bredere afweging maakt bij het coronabeleid. Maar het belang van meer fysiek onderwijs voor onze studenten kan niet genoeg benadrukt worden.”

  23 februari: praktijkonderwijs avond weer mogelijk

  Het kabinet heeft vandaag tijdens een coronapersconferentie aangekondigd dat voor het hbo ook praktijkonderwijs in de avonduren weer mogelijk wordt. Als dit voor jouw opleiding geldt, zal de communicatie ook via jouw eigen opleiding plaatsvinden. Het praktijkonderwijs is een aanvulling op de bestaande uitzonderingen op de avondklok.

  Verder blijven de huidige maatregelen voor het hoger onderwijs van kracht. De avondklok is verlengd tot tenminste 15 maart. Als je tijdens de avondklok voor studie of werk aan de HZ moet reizen, moet je de benodigde papieren bij je moet hebben. Zie ook het nieuwsbericht van 22 januari.

  17 februari: steunpakket voor het onderwijs en studenten


  Vandaag presenteerden de demissionaire onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hun ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Het programma is gericht op het herstellen van de effecten die de coronamaatregelen hebben op het onderwijs, van de basisschool tot het hoger onderwijs, en geldt voor de jaren 2021 en 2022.

  Lees het nieuwsbericht van de Vereniging Hogescholen. Meer specifieke informatie volgt nog.

  2 februari: geen nieuwe maatregelen


  In de persconferentie van vandaag zijn voor het hoger onderwijs geen nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Eerder aangekondigde maatregelen blijven daarom in ieder geval tot dinsdag 2 maart gelden.

  22 januari: uitzonderingen avondklok


  De volgende uitzonderingen gelden op de avondklok.

  Uitzondering voor (praktijk)tentamens en examens
  Gelukkig is er een uitzondering op de avondklok voor studenten die in de avond een reeds gepland (praktijk)examen of tentamen moeten maken. In dit geval krijg je een vrijstelling om na 21.00 uur op straat te zijn en te reizen. Je moet daarvoor wel een eigen verklaring + een verklaring van de HZ + je identiteitsbewijs bij je hebben. De HZ-verklaring kun je ophalen bij de receptie waar de activiteit gepland is, na afloop van de activiteit.

  Uitzondering stages in vitale sector
  Als je stage loopt in een vitale sector, zoals de zorg, geldt er een uitzondering voor de avondklok. Je moet wel een eigen verklaring + een werkgeversverklaring van je stagebedrijf + je identiteitsbewijs bij je hebben. De werkgeversverklaring moet je zelf aanvragen bij je stagebedrijf.

  Uitzondering voor deel medewerkers
  Voor HZ-medewerkers die door de aard van hun werkzaamheden na 21.00 uur op straat moeten zijn, geldt ook een uitzondering. Denk bijvoorbeeld aan de conciërges of docenten die i.v.m. toetsen op de HZ zijn. Je moet wel een eigen verklaring + een werkgeversverklaring van de HZ + je identiteitsbewijs bij je hebben.
  Hoe doe je een aanvraag? Download de werkgeversverklaring, vul onderdeel 2 van de aanvraag in en mail vervolgens het formulier naar coronavirus@hz.nl. Ook met vragen kun je op dit e-mail adres terecht.

  Helaas gelden er voor onderstaande geen uitzonderingen.

  Geen uitzondering voor (praktijk) onderwijsactiviteiten
  Er gelden helaas geen uitzonderingen voor deelname aan praktijkonderwijsactiviteiten. Communicatie hierover, zoals wijzigingen in roosters, zal via je opleiding plaatsvinden.

  Geen uitzondering voor kwetsbare studenten
  Voor kwetsbare studenten zijn er helaas geen uitzonderingen om tijdens de avondklok te reizen i.v.m. HZ-activiteiten of afspraken.

  22 januari: openingstijden, reizen buitenland


  N.a.v. het invoeren van de avondklok informeren we je over de gevolgen van de nieuwe maatregelen voor het studeren en werken op de HZ.

  De avondklok
  De Tweede Kamer heeft ingestemd met een avondklok van 21.00 uur tot 4.30 uur. Deze klok gaat in vanaf zaterdag 23 januari tot en met tenminste dinsdag 9 februari.

  Gebouwen
  De HZ-locaties zijn open van 8.00 tot 18.00 uur. Als er 's avonds toetsen zijn of andere activiteiten passend binnen de uitzonderingen, is het gebouw langer geopend.

  Geen wijzigingen voor overdag
  Voor activiteiten overdag gelden nog dezelfde maatregelen zoals aangegeven op 13 januari. Zo blijven er overdag mogelijkheden bestaan voor praktijkonderwijs, kwetsbare groepen en voor het afnemen en inzien van toetsen.

  Uitzonderingen avondklok
  Lees bovenstaand op deze pagina ook voor welke groepen studenten en medewerkers er uitzonderingen zijn op de avondklok en hoe je aan de benodigde formulieren kunt komen om 's avonds te mogen reizen.

  Reizen buitenland
  Het kabinet heeft een aantal nieuwe reisbeperkingen vastgesteld voor internationale reizen. Mocht je naar het buitenland moeten voor je stage of studie informeer je dan goed en bekijk de FAQ. Voor medewerkers geldt een reisverbod voor het maken van niet noodzakelijke werk gerelateerde reizen.

  21 januari: financiële tegemoetkoming verlengd


  De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar (2021). Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming.

  Tegemoetkoming kosten

  Bij mbo-scholen, hogescholen en universiteiten wordt er alles aan gedaan om studenten ondanks de coronamaatregelen op tijd te laten afstuderen, maar door het wegvallen van praktijkstages en het online onderwijs gaat dat niet voor iedereen lukken. Daarom wordt de tijdelijke regeling voor studenten in het mbo, hbo en wo die bij hun afstuderen studievertraging hebben opgelopen en die daarvoor een tegemoetkoming krijgen, tot 31 augustus 2021 verlengd (was eerder tot eind januari 2021). Voor hbo-studenten bedraagt de tegemoetkoming € 535.

  Aanvullende beurs

  Onderdeel van deze verlenging is dat studenten waarvan het recht op de aanvullende beurs in de periode oktober 2020 en eind augustus 2021 afloopt, ook een eenmalige tegemoetkoming ontvangen (was eerder tot eind september 2020). Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs is de eenmalige ondersteuning € 1500.

  Bron: rijksoverheid.nl

  21 januari: we houden je op de hoogte


  Gisteren zijn er tijdens de persconferentie nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Vandaag vindt er een debat over plaats in de Tweede Kamer.

  Meer informatie volgt
  Zodra de uitkomsten van het debat duidelijk zijn, bespreekt het HZ crisisteam de eventuele gevolgen voor het studeren en werken aan de HZ. We informeren je vervolgens z.s.m. over mogelijke veranderingen in maatregelen en over praktische zaken.

  Herinnering: wat te doen bij een (mogelijke) besmetting?
  Welke stappen moet je doorlopen als je (mogelijk) besmet bent? Met wie neem je contact op? Bekijk het in dit stappenplan.

  13 januari: maatregelen gelden t/m 9 februari


  We hadden het graag anders gewenst, maar in verband met de verlenging van de lockdown blijven dezelfde richtlijnen als van de afgelopen periode gelden. Lees hier meer over de maatregelen van woensdag 13 januari tot en met dinsdag 9 februari 2021.

  Wat geldt er voor deze periode?

  • Alle lessen vinden online plaats. Praktijklessen vormen een uitzondering, zie onderstaand.
  • Geplande onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van je opleiding op externe locaties vervallen.
  • Alle geplande HZ-bijeenkomsten/evenementen op HZ-locaties of externe locaties vervallen, tenzij je hierover anders wordt geïnformeerd.

  Wat is wel mogelijk?

  • Toetsing, inzage en examinering op locatie blijft mogelijk. Je wordt hier zo nodig door je opleiding over geïnformeerd.
  • Praktijkonderwijs op de HZ-locaties is mogelijk. Je wordt hier zo nodig door je opleiding over geïnformeerd.
  • Onderzoeksactiviteiten kunnen op HZ-locatie worden uitgevoerd als uitvoering thuis niet mogelijk is. Overleg dit met je opleidingscoördinator of leidinggevende.
  • De mediatheek is open voor kwetsbare studenten. Via de SelfService Portal kun je een plek reserveren.
  • Begeleiding door de decanen of psychologen kan op HZ-locatie plaatsvinden.
  • Voor stages in Nederland gelden de regels die voor de sector/branche gelden waar de stage gelopen wordt. Als die activiteiten door gaan, kan je stage ook doorgaan.

  Voor medewerkers

  • Ook de komende periode werken we thuis. Alleen medewerkers die om noodzakelijke redenen op de HZ-locaties moeten zijn, krijgen toegang tot de gebouwen. Dit kan je aanvragen via je leidinggevende

  18 december: gezondheidsklachten? blijf ook in toetsperiode thuis

  De toetsperiode start op 4 januari. Als je toetsen hebt, wensen we je veel succes! We willen ook kort je aandacht vragen voor het volgende.

  Ook in de toetsweken: blijf thuis bij klachten
  Heb je gezondheidsklachten? We vragen je om dan -ook al is het toetsperiode- thuis te blijven als je toetsen hebt die op HZ-locaties zijn gepland. Denk alsjeblieft aan je eigen gezondheid en die van anderen. We rekenen op je begrip en medewerking.

  Wat als je een toets niet kan maken?
  We vragen je dan om z.s.m. -voor aanvang van de toets- contact op te nemen met je StudieLoopbaanCoach. Samen zal gekeken worden naar een passende oplossing om binnen de mogelijkheden en afspraken van de Onderwijs- en Examenregeling je toets te herkansen. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat je studievertraging oploopt.

  14 december: i.v.m. lockdown weer vrijwel alleen online onderwijs


  In verband met de aangekondigde lockdown worden vanaf woensdag 16 december op de HZ vrijwel alle lessen online gegeven. Voor een beperkt aantal activiteiten geldt dat deze op de HZ-locaties mogelijk blijft. Lees hier meer over de maatregelen voor de periode van woensdag 16 december tot maandag 18 januari 2021.

  Wat verandert er voor deze periode?

  • Van woensdag 16 t/m vrijdag 18 december vinden alle lessen online plaats. Na de kerstvakantie vinden van maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari ook alle lessen online plaats. Praktijklessen vormen een uitzondering, zie onderstaand.
  • Geplande onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van je opleiding op externe locaties vervallen.
  • Ook de komende periode werken we thuis. Alleen medewerkers die om noodzakelijke redenen op de HZ-locaties moeten zijn, krijgen toegang tot de gebouwen. Dit kan worden aangevraagd via de leidinggevende.
  • Alle geplande HZ-bijeenkomsten/evenementen op HZ-locaties of externe locaties vervallen, tenzij je hierover anders wordt geïnformeerd.
  • N.B. De HZ is i.v.m. de kerstperiode tijdelijk geheel gesloten, zie ook de HZ Portal.

  Wat is wel mogelijk?

  • Toetsing en examinering op locatie blijft mogelijk. Je wordt hier zo nodig door je opleiding over geïnformeerd.
  • Praktijkonderwijs op de HZ-locaties is mogelijk. Je wordt hier zo nodig door je opleiding over geïnformeerd.
  • Onderzoeksactiviteiten kunnen op HZ-locatie worden uitgevoerd als uitvoering thuis niet mogelijk is. Overleg dit met je opleidingscoördinator of leidinggevende.
  • De mediatheek is vanaf 4 januari open voor studenten die door persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen studeren. Via de SelService Portal kun je een plek reserveren.
  • Begeleiding door de decanen of psychologen kan op HZ-locatie plaatsvinden.
  • Voor stages in Nederland gelden de regels die gelden voor de sector/branche waar de stage gelopen wordt. Als die activiteiten door gaan, kan de stage ook doorgaan. Ga je naar het buitenland op stage, dan word je nog apart geïnformeerd.
  • De mediatheek blijft open voor kwetsbare groepen. Als je thuis door persoonlijke omstandigheden niet kunt studeren, dan kun je op reservering in de mediatheek terecht

  30 november: Q&A sessies voor studenten

  Het is logisch dat er in deze periode de nodige emoties en vragen leven. We gaan er graag met je over in gesprek tijdens een live online Q&A sessie voor studenten op 9 en 10 december. De sessie van 9 december is in het Nederlands, die van 10 december in het Engels. De Q&A's starten om 12.15 uur.

  Vind alle informatie in het online magazine '#staysafe'

  30 november: online magazine voor studenten

  Studeren in deze tijden is niet makkelijk en we hopen dat je goed in je vel blijft zitten. We doen ons best om jou daarbij te helpen met allerlei initiatieven voor naast je studie. We hebben alle informatie hierover voor je op een rij gezet in een studentenspecial. Neem je tijd om het rustig eens door te lezen!

  Lees het online magazine '#staysafe'

  4 november: geen nieuwe maatregelen

  In de persconferentie van 3 november j.l. zijn voor het hoger onderwijs geen nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Eerder aangekondigde maatregelen voor het hbo gelden tot aan de kerst. We hadden elkaar graag weer op de HZ ontmoet, maar we werken en studeren dus nog langere tijd grotendeels thuis. In de komende periode besteden we mede daarom extra aandacht aan het welzijn van medewerkers en studenten. Hiervoor zijn een aantal (extra) initiatieven ontwikkeld/in ontwikkeling. We houden je op de hoogte van nieuws en activiteiten op dit vlak via deze updates en via de e-mail.

  15 oktober: gezondheidsklachten? blijf ook in toetsperiode thuis

  De toetsperiode is gestart. Studeren is niet altijd makkelijk in deze bijzondere periode. Als je toetsen hebt, wensen we je extra veel succes! We willen in dat geval kort je aandacht vragen voor het volgende.

  Ook in de toetsweken: blijf thuis bij klachten
  Heb je gezondheidsklachten? We vragen je om dan -ook al is het toetsperiode- thuis te blijven als je toetsen hebt die op HZ-locaties of in hotel Van der Valk zijn gepland. Denk alsjeblieft aan je eigen gezondheid en die van anderen. We rekenen op je begrip en medewerking.

  Wat als je een toets niet kan maken?
  We vragen je dan om z.s.m. -voor aanvang van de toets- contact op te nemen met je StudieLoopbaanCoach. Samen zal gekeken worden naar een passende oplossing om binnen de mogelijkheden en afspraken van de Onderwijs- en Examenregeling je toets te herkansen. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat je studievertraging oploopt.

  Mondkapjes goed gedragen
  We hebben de afgelopen dagen gezien dat de mondkapjes netjes gedragen worden door studenten en medewerkers. Bedankt voor ieders medewerking! Goed om te weten, ook met het dragen van mondkapjes geldt: houd 1,5 meter afstand en blijf thuis met gezondheidsklachten.

  We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: samen zorgen we voor een hogeschool waar we veilig kunnen studeren en werken. Samen zorgen we er dus ook voor dat de HZ open kan blijven. Bedankt voor jouw medewerking!

  14 oktober: mondkapjes verplicht op de HZ

  Dinsdag 13 oktober j.l. vond er een nieuwe persconferentie plaats met de aankondiging van strengere landelijke maatregelen, voor in ieder geval twee weken. Voor het hoger onderwijs is één nieuwe maatregel afgekondigd: mondkapjes worden verplicht in de publieke ruimtes.

  Mondkapjes: verplicht in publieke HZ-ruimtes
  Het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes in onderwijsgebouwen wordt binnenkort landelijk verplicht. De HZ voert deze maatregel al in vanaf donderdag 15 oktober. De draagplicht van een mondkapje geldt voor studenten, medewerkers en bezoekers. Publieke ruimtes zijn o.a. de hallen, gangen, liften, trappenhuizen, het atrium/restaurant, de mediatheek, de bookshop, het HZ café en de toiletten. Heb je geen mondkapje bij je? Haal er een bij de receptie in Vlissingen of Middelburg (op=op). Goed om te weten, de 1,5 meter afstandsregel geldt ook als je een mondkapje draagt. Lees hier de FAQ over mondkapjes.

  Openbaar vervoer
  Fysiek onderwijs, stages en locatiegebonden onderzoek worden gezien als noodzakelijke activiteiten waarvoor je met het openbaar vervoer mag reizen. Het advies blijft wel om zoveel mogelijk met eigen vervoer te reizen als dat kan.

  Maximale groepsgroottes
  De beperking van de maximale groepsgrootte tot 30 personen geldt niet voor het onderwijs. Dit geldt ook niet als het onderwijs plaatsvindt op een externe locatie.

  Reis alleen als het noodzakelijk is
  De overheid adviseert om zo min mogelijk te reizen in binnen- en buitenland, ook tijdens de vakantieperiode. Reizen naar oranje gebieden worden afgeraden. Het advies is om dit alleen te doen als het noodzakelijk is.

  Ventilatie
  We herinneren je graag aan het volgende verzoek: laat ramen en ventilatieroosters open staan voor een goede luchtcirculatie.

  Vragen?
  Heb je vragen over de coronamaatregelen?

  • Lees de FAQ op hz.nl/coronavirus
  • Stel ze aan je opleidingscoördinator of leidinggevende
  • Of mail ze naar coronavirus@hz.nl

  Samen werken we aan een hogeschool waar we veilig kunnen studeren en werken. We houden onze locaties heel graag open voor jou. Help je mee?

  2 oktober: wel of niet naar de HZ en wat te doen als je positief bent getest?


  Wel of niet naar de HZ bij gezondheidsklachten?

  Studeer zoveel mogelijk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Moet je toch op de HZ zijn en heb je gezondheidsklachten? Kijk dan goed of je wel of niet de HZ mag bezoeken.

  Wat moet je doen bij een (mogelijke) besmetting?
  Welke stappen moet je doorlopen als je (mogelijk) besmet bent? Met wie neem je contact op? Bekijk het in dit stappenplan.

  Communiceert de HZ over besmettingen?
  We communiceren deze niet HZ-breed. We willen onnodige onrust voorkomen en ook wet- en regelgeving (AVG) geeft beperkingen in wat we kunnen communiceren. Wel worden studenten en medewerkers waar mogelijk geïnformeerd als ze mogelijk met iemand met corona in contact zijn geweest. Dit gebeurt altijd in overleg met de GGD.

  2 oktober: mondkapjes en ventilatie

  Wat deed het ons goed om elkaar -studenten en medewerkers- de afgelopen periode weer ‘live’ te ontmoeten op de HZ. Door de toename van het aantal besmettingen en door nieuwe maatregelen vanuit de overheid, moeten ook wij helaas weer regels aanscherpen. We doen dit in het belang van ieders gezondheid. In Zeeland betreft de grootste groep met besmettingen bovendien jongeren tussen de 19 en 29 jaar. Dit is een extra aandachtspunt voor ons als onderwijsinstelling. Naast het online onderwijs, gaat het reeds geplande onderwijs op de HZ-locaties door. We blijven dan ook samen werken aan een veilige hogeschool.

  Gebruik van mondkapjes
  De overheid heeft het dringende advies gegeven om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Op hogescholen verandert er op dit moment niets in de regels van het dragen van mondkapjes. Bij deze onderwijsinstellingen geldt de 1,5 meter afstand en dit kan door de combinatie van fysiek en online onderwijs goed worden nageleefd. De HZ volgt het dringende advies van de overheid. Het dragen van een mondkapje is geen verplichting maar een eigen keuze. In laboratoria en praktijkruimtes waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, is een mondkapje wel verplicht. Dit geldt ook voor de HZ-auto's. Als er nieuwe regels worden ingevoerd, zullen we die communiceren

  Ventilatie volgens richtlijnen
  De ventilatie in de HZ-gebouwen gebeurt volgens de RIVM-richtlijnen. Het Groene Woud en de gebouwen PE, A, V en het atrium beschikken over een luchtventilatiesysteem. Voor een aantal ruimtes aan de Edisonweg waar de luchtcirculatie nog niet optimaal is, zijn deze week nieuwe metingen gedaan. Deze worden samen met de GGD bekeken. Zo nodig wordt er een oplossing gezocht. Voor een goede ventilatie dienen in alle ruimtes ook de luchtroosters en ramen open te staan. Laat de luchtroosters altijd open staan. De kiepramen op de 1ste, 2de en 3de etage mogen ook na schooltijd open blijven staan. Houd voor je komst naar de HZ rekening met eventueel lage temperaturen. Geef het bij Martine van Ommen, teamleider Facilitair, aan als je je niet comfortabel voelt of vragen hebt.

  Externe toetslocatie
  Voor de zomer gebruikten we sporthal Baskensburg als extra toetslocatie. De hal is helaas niet meer beschikbaar. Voor de dagen waarop de toetsen niet geroosterd konden worden op een van de HZ-locaties, is een ruimte in het Van der Valk hotel in Middelburg gereserveerd. Je ziet dit mogelijk in je rooster terug.

  Werkwijze HZ crisisteam
  Er zijn binnen de HZ twee teams die verantwoordelijk zijn voor de corona-ontwikkelingen en -maatregelen. Het crisisresponseteam is verantwoordelijk voor het beleid. Het team stelt de kaders en vertaalt landelijk beleid naar HZ beleid. Het crisisresponseteam was recent afgeschaald, maar komt vanaf nu weer wekelijks (online) bijeen. De coronawerkgroep is verantwoordelijk voor de operationele zaken. Denk hierbij aan communicatie, facilitaire aanpassingen op de locaties en het beantwoorden van vragen van medewerkers en studenten. De werkgroep heeft wekelijks overleg en dagelijks is er contact over lopende zaken.

  Heb je vragen?
  • Je kunt ze voorleggen aan je opleidingscoördinator of studieloopbaancoach
  • Kijk bij de FAQ's op deze site

  Stay safe!

  29 september: strengere maatregelen


  Het werd gisteren tijdens de persconferentie opnieuw duidelijk, de coronacrisis is helaas nog niet voorbij. We hebben de komende drie weken dan ook met scherpere maatregelen te maken. Hoe moeilijk soms ook, we vertrouwen op je medewerking om onze hogeschool voor ons allemaal veilig te houden.

  Onderstaand vind je belangrijke informatie. De komende dagen zullen er meer details over de landelijke maatregelen voor het onderwijs duidelijk worden.

  Studeer en werk thuis waar het kan
  Thuis studeren en werken was én blijft de norm. We zullen deze richtlijn strikter hanteren de komende drie weken. Studeren en het volgen van lessen op de HZ-locaties -‘on campus’- doe je alleen als je bent ingeroosterd of als het niet anders kan.

  Aangescherpt reisadvies
  Reisbewegingen moeten de komende drie weken zoveel mogelijk beperkt worden. Het aangescherpte reisadvies geldt niet voor studenten en medewerkers wanneer zij reizen voor onderwijsactiviteiten. Excursies kunnen dus bijvoorbeeld doorgaan mits ze passen bij de (inter)nationale reisadviezen en geldende (groeps)regels. Onderzoeksactiviteiten vallen wél onder de aangescherpte regels. Deze zijn geen reden voor noodzakelijke reizen.

  Groepsgroottes
  De aangescherpte regels voor wat betreft de maximale groepsgrootte van 30 personen binnen gelden niet voor onderwijsactiviteiten. Ze gelden ook niet voor onderwijsactiviteiten op externe locaties, mits de 1,5 meter wordt gehanteerd. Niet onderwijsgerelateerde evenementen met grote groepen worden vanaf 30 september voorlopig geannuleerd. Zo gaan de geplande propedeuse-uitreikingen helaas niet door. We zoeken naar een alternatief, om er toch een feestelijk moment van te maken. Je wordt zonodig geïnformeerd via je opleiding.

  Een veilige hogeschool
  Het is niet altijd makkelijk om ons er aan te houden, maar de regels op de HZ-locaties zijn helder:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Volg de looproutes
  • Houd je aan de hygiëneregels
  • Respecteer de coronacoaches
  • Spreek elkaar aan als dat nodig is

  We leren en evalueren continu. Als er op de locaties extra maatregelen nodig zijn, nemen we die.

  Gebruik van mondkapjes
  Het gebruik van een mondkapje blijft een individuele keuze. In laboratoria waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, is een mondkapje verplicht. Specifieke informatie wordt per opleiding gedeeld.

  Heb je hulp nodig?
  We begrijpen dat deze tijden en maatregelen een grote impact kunnen hebben. Wellicht heb je moeite met het thuis (online) studeren of het missen van sociale contacten met klasgenoten. En misschien voel je je hierdoor eenzaam of niet gemotiveerd. Blijf er niet mee rond lopen. Bespreek het met je studiegenoten, studieloopbaancoach, de decaan of de studentenpsycholoog. Twijfel niet en maak een afspraak als dit je verder kan helpen.

  Nieuwe informatie
  Als er nieuwe details of aanvullingen bekend zijn op de landelijke en/of HZ-maatregelen, laten we dit weten. Je ontvangt op korte termijn ook nog een mailing met een aantal praktische HZ-zaken.

  3 september: financiële compensatie


  Er leven vragen over de compensatie van het lesgeld. Lees hier hoe je in aanmerking komt voor een financiële compensatie van les-, cursus- of collegegeld via DUO.

  Voor wie geldt de compensatie?
  Iedereen die tussen 1 september 2020 en 31 januari 2021 een associate degree, bachelor of master aan het hbo behaald en aan de voorwaarden voldoet, ontvangt in 2021 eenmalig een compensatiebedrag. Voor een student in het hoger onderwijs is dat een bedrag van € 535,-.

  Wat moet ik doen om deze financiële compensatie te ontvangen?
  Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niets te doen en maakt DUO het bedrag automatisch naar je over. Als er gegevens van je ontbreken, zoekt DUO contact om deze op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021.

  Lees het rustig na op de website van DUO.

  21 augustus: In quarantaine of positief getest? Meld het ons

  In quarantaine?
  We vertrouwen er op dat je -als dat nodig is- in (thuis)quarantaine gaat volgens de richtlijnen die in Nederland gelden. Moet je in quarantaine vanwege een reis vanuit een oranje of rood gebied, een besmetting of een contactonderzoek? Meld dit dan bij je opleidingscoördinator. Er worden dan afspraken met je gemaakt over het volgen van het onderwijs zodat je geen onnodige vertraging oploopt.

  Positief getest? Meld het ons
  Is er COVID-19 bij je vastgesteld? Werk mee aan een veilige hogeschool:

  • Neem de quarantaine en leefregels die je krijgt serieus.
  • Meld het z.s.m. bij je opleidingscoördinator. Ben je internationale student? Geef het dan ook door aan internationaloffice@hz.nl
  • Indien van toepassing: geef het door aan je huisvestingsbedrijf zoals APV of Villex.
  21 juli: stappen vooruit

  Bekijk de laatste versie van de stappen die we op de HZ vooruit zetten.

  13 juli: aangepaste openingstijden

  De HZ heeft in de zomerperiode aangepaste openingstijden.

  10 juni: HZ gaat verder open

  Van 22 juni t/m 10 juli is de HZ-locatie aan Het Groene Woud dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur. In verband met de bouw van het Joint Research Center Zeeland zijn een aantal ruimtes niet toegankelijk. Hierbij gaat het om GW018 t/m GW026 en de toiletten in deze gang, GW218 t/m GW224 en GW319 en GW320 inclusief werkplekken ICT.

  Voordat je naar de HZ komt
  Ben jij binnenkort weer op de HZ? Bereid je dan goed voor. De HZ doet er alles aan om jouw bezoek op een veilige manier te laten verlopen. Zo hebben we in het gebouw looproutes aangebracht, vind je op verschillende locaties desinfectiepunten en worden de gebouwen regelmatig schoongemaakt. De openstelling van de HZ-gebouwen vraagt ook om eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers. Meer informatie over een bezoek aan de HZ en informatie over het reserveren van een werkplek vind je het artikel voor je naar de HZ komt.

  Open Leerruimte Vlissingen
  Van 15 juni t/m 2 juli kunnen studenten in de mediatheek in de HZ in Vlissingen terecht om te studeren. De mediatheek is op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur geopend. Je kunt hier alleen terecht als je vooraf een studieplek hebt gereserveerd via de Self Service Portal. Als je een plaats hebt gereserveerd in de mediatheek, meld je je bij aankomst met je studentenpas aan bij de balie van de mediatheek. De mediatheek is niet geopend voor de uitgifte van boeken, wel kan je boeken inleveren of gebruik maken van de boeken in de bibliotheek. De regels voor studeren in de mediatheek vind je hier.

  Een veilige hogeschool
  De HZ doet er alles aan om een veilige hogeschool in te richten. We nemen extra hygiëne en logistieke maatregelen in lijn met de RIVM-richtlijnen. We houden rekening met zo min mogelijk ‘contactmomenten’ tussen personen en met maximale groepsgroottes. Hierdoor is er minder ruimte beschikbaar. Mede daarom blijft een groot deel van het onderwijs online aangeboden worden.

  Samen zetten we stappen vooruit
  Nu de deuren van de HZ-locatie in Vlissingen en Middelburg voor een deel open gaan, houden we je op de hoogte over de stappen door middel van een stappenplan. Het stappenplan vind je hier.

  3 juni: Schriftelijke toetsen in Sporthal Baskensburg

  Vanaf 8 juni is het mogelijk dat je voor een schriftelijke toets naar de locatie van Sporthal Baskensburg in Vlissingen moet. Deze locatie is in goed overleg tussen de gemeente, de veiligheidsregio en de HZ uitgekozen. In de sporthal is voldoende ruimte beschikbaar om toetsen af te leggen binnen de gestelde regels van het RIVM.

  Vind alle informatie over toetsen in Sporthal Baskensburg in het nieuwsartikel.

  27 mei: Samen zetten we stappen vooruit

  Nu de deuren van de HZ vanaf 1 juni voor een deel open gaan, brengen we je op de hoogte over de stappen die we in de aankomende periode verwachten te zetten. Kom jij binnenkort naar de HZ? Lees dan ook het artikel: voordat je naar de HZ komt.

  ​ 20 mei: HZ opent deels de deuren

  Gisteren -dinsdag 19 mei- heeft het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Er werd goed nieuws gedeeld: het hoger onderwijs mag vanaf maandag 15 juni a.s. weer deels opstarten.

  Openstelling HZ
  Jullie begrijpen dat het openstellen van de HZ en het deels opstarten van het onderwijs heel wat organisatie vraagt. Achter de schermen wordt hier door veel medewerkers hard aan gewerkt. De veiligheid en gezondheid van iedereen staat hierbij centraal. We volgen altijd de richtlijnen van de RIVM en overheid.

  Stap voor stap
  Thuis leren en werken blijft voor de komende tijd de richtlijn. De HZ blijft online onderwijs aanbieden waar mogelijk. Het onderwijs in deze vorm wordt ook continu doorontwikkeld.

  De komende tijd komt er stapsgewijs duidelijkheid over wat er met een herstart wel en wat er niet mogelijk is en hoe de HZ zaken zal organiseren. We hopen op je begrip dat we gefaseerd besluiten nemen en je hierover informeren. Het is ook goed om te weten dat de HZ in overleg is om al eerder dan 15 juni activiteiten te kunnen opstarten of om gebouwen gedeeltelijk te openen.

  Wat mag van start?
  De HZ bereidt de herstart voor. De prioriteiten liggen bij:

  • Het zoveel mogelijk beperken van de studievertraging van studenten
  • Studenten hun afstudeerfase laten afronden
  • Onderwijsactiviteiten die op afstand lastig zijn op de HZ aanbieden

  Het volgende is nu al mogelijk:

  • Afstudeerpresentaties op HZ-locatie(s)
  • Onderzoeksactiviteiten op HZ-locatie(s)

  De HZ werkt voor 15 juni de nieuwe mogelijkheden uit voor:

  • Toetsing op HZ-locatie(s). Voor de toetsweken worden zoveel mogelijk de normale roosters aangehouden.
  • Praktijkcursussen/practica op HZ-locatie(s).
  • Begeleiding van en gesprekken met 'kwetsbare' studenten op HZ-locatie(s). Persoonlijke ontmoetingen verbeteren de kwaliteit van de begeleiding.
  • Stages en (afstudeer)onderzoek op HZ-locatie(s). Afstudeerpresentaties vinden plaats volgens de gemaakte roosters.
  • Het openen van de open leerruimtes en de mediatheek.

  Meer inhoudelijke informatie over deze onderwerpen volgt z.s.m.

  Onderwijstijden
  Om het openbaar vervoer te ontlasten, is landelijk besloten dat onderwijsactiviteiten vanaf 15 juni niet beginnen en eindigen tijdens spitstijd. Er is ruimte om hier regionaal van af te wijken. De HZ ziet kansen in een goede regionale samenwerking en we zijn druk in overleg met de Veiligheidsregio Zeeland en met de openbaar vervoer instanties. We onderzoeken dus nadrukkelijk ruimere mogelijkheden. Meer informatie hierover volgt.

  Een veilige hogeschool
  De HZ doet er alles aan om een veilige hogeschool in te richten. We nemen extra hygiëne en logistieke maatregelen in lijn met de RIVM-richtlijnen. We houden rekening met zo min mogelijk ‘contactmomenten’ tussen personen en met maximale groepsgroottes. Hierdoor is er minder ruimte beschikbaar. Mede daarom blijft een groot deel van het onderwijs online aangeboden worden. We maken nog bekend welke HZ-locatie(s) opengesteld wordt of worden.

  Diplomeringen
  Voor de zomer vinden de jaarlijkse diploma-uitreikingen plaats voor alle geslaagden. Ook dit jaar organiseren we uitreikingen. Dit doen we in aangepaste maar toch feestelijke vorm. Als je geslaagd bent, word je hier over geïnformeerd door je opleiding.

  Nieuwe informatie
  Ben je student? Je wordt over de specifieke invulling van de maatregelen geïnformeerd door je eigen opleiding. Ben je medewerker? Je wordt aanvullend geïnformeerd door je leidinggevende of via de HZ portal.

  Tot slot
  We doen ons uiterste best om zaken zo goed mogelijk voor ieder te organiseren en om tijdig duidelijkheid te geven. We hopen je zo snel mogelijk te informeren over nieuwe ontwikkelingen,

  ​ 18 mei: nieuwe informatie

  Op dinsdag 19 mei om 19.00 uur geeft het kabinet opnieuw een persconferentie. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zullen ingaan op nieuwe coronamaatregelen. De hoop en verwachting vanuit de Vereniging Hogescholen is dat er meer duidelijkheid komt wanneer het hoger onderwijs weer bepaalde onderwijsactiviteiten op beperkte schaalgrootte mag opstarten. Woensdag 20 mei om 16.00 uur is er vervolgens een bestuurlijk overleg tussen de Vereniging Hogescholen met het ministerie van OC&W.

  Op korte termijn na deze twee data zullen wij vanuit de HZ nieuwe informatie delen over de laatste ontwikkelingen en wat dit betekent voor medewerkers en studenten.

  15 mei: financiële compensatie

  Bron: www.rijksoverheid.nl

  Het kabinet trekt extra geld uit om studenten financieel tegemoet te komen.

  Kom ik in aanmerking voor financiële compensatie van lesgeld, cursusgeld of collegegeld?
  Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een hbo- of masterdiploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden les-/ cursus-/ of collegegeld. Voor een student in het hoger onderwijs zou dat neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 535. N.B. Deze regeling geldt voor studenten uit Nederland en voor studenten binnen de EU.

  Wat moet ik doen om deze financiële compensatie (van lesgeld, cursusgeld of collegegeld) te ontvangen?
  Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef jebniets te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar je overmaken. Als er gegevens van ontbreken, zal DUO contact zoeken om deze gegevens op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021.

  Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat mijn extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt?
  Alle studenten van wie in de maanden juli, augustus of september 2020 het recht op aanvullende beurs verloopt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500.

  Wat moet ik doen om de tegemoetkoming (omdat extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt) te ontvangen?
  Als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hoef je niets te doen. DUO zorgt ervoor dat je het bedrag automatisch op je rekening krijgt gestort. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 30 september 2020.

  14 mei: mogelijkheden extra herkansing

  Er zijn mogelijkheden voor een extra herkansing van toetsen uit blok 3 of blok 4 2020. Door de maatregelen rondom het coronavirus zal de examencommissie flexibel omgaan met verzoeken voor een extra herkansing van deze toetsen. Om in aanmerking te komen voor een extra herkansing dient de examencommissie een schriftelijk verzoek te ontvangen. Dit schriftelijk verzoek dient te worden ingeleverd door de studenten en moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het verzoek wordt ingediend na 24 april 2020 en heeft betrekking op cursusjaar 2019/2020
  • De tweede toetsmogelijkheid voor de toets was op of na 12 maart en voor 1 september 2020
  • Student heeft niet deelgenomen aan de tweede toetsmogelijkheid voor de toets, of voor de toets is een cijfer lager dan een 5,5 behaald
  • Het verzoek is ingediend voor 5 juni 2020 als de tweede toetsmogelijkheid op of na 12 maart maar voor 24 april 2020 heeft plaatsgevonden
  • Het verzoek is ingediend binnen 6 weken na de tweede toetsmogelijkheid als deze heeft plaatsgevonden op of na 24 april maar voor 1 september 2020

  Het is mogelijk het verzoek voor meerdere toetsen te doen.

  ​24 april: situatie voor hbo ongewijzigd

  Beste studenten en medewerkers,

  Afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat maatregelen voor het hoger onderwijs ook na 28 april worden doorgezet tot in ieder geval 20 mei. Eerder heeft de HZ aangekondigd dat er tot 1 juni enkel online les wordt geven. Deze situatie blijft daarom ongewijzigd.

  Ontwikkelingen
  De HZ is continu aan het onderzoeken hoe het onderwijs en geplande evenementen in een aangepaste vorm aangeboden kunnen worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de manier van examineren, het uitvoeren van praktijkopdrachten en geplande diplomeringen. De opleidingen houden je hierover op de hoogte. We houden rekening met de eventuele situatie na 1 juni en maken plannen hoe onderwijs op locatie, zodra de wetgeving dit toelaat, kan worden voortgezet met anderhalve meter afstand.

  Vervolgstappen
  Of na 1 juni een aangepaste vorm van educatie op locatie mogelijk is, is nu nog niet duidelijk. Op woensdag 13 mei* is het volgende afweegmoment. Voor nu willen we iedereen een fijne meivakantie wensen. Probeer binnen de gestelde regels toch te genieten van deze vrije periode. Stay safe!

  Met vriendelijke groet,
  John Dane,
  Voorzitter College van Bestuur

  *13 mei: op deze datum is geen nieuwe informatie verstrekt.

  25 maart: HZ verlengt online onderwijs tot 1 juni

  Beste student, collega,

  Afgelopen maandag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd en besloten evenementen en samenkomsten tot 1 juni te verbieden. Vanuit hogescholen en universiteiten in Nederland is met dit besluit onduidelijkheid ontstaan wat voor gevolgen dit heeft voor onderwijsactiviteiten.

  Om vanuit de HZ meer zekerheid te geven, heeft de HZ net als veel andere hogescholen en universiteiten besloten om ook na 6 april, en tot in ieder geval 1 juni, het onderwijs online plaats te laten vinden. De HZ blijft de maatregelen van de overheid en het nieuws rond het coronavirus op de voet volgen. Mochten maatregelen in de tussentijd worden versoepeld of aangepast, dan zal de HZ kijken hoe het onderwijs op dat moment kan worden vormgegeven.

  Veel impact
  De maatregelen van de overheid zijn erop gericht verdere verspreiding van het virus en een overbelasting van de zorg te voorkomen. Als HZ-community moeten we zoveel mogelijk gehoor geven aan deze maatregelen. Het langer gesloten houden van de HZ-locaties en hiermee de verplaatsing van het onderwijs van het lokaal naar een digitale vorm, heeft veel impact op de organisatie en het volgen van onderwijs, maar ook op het sociale leven van studenten en medewerkers. Ondanks dat we elkaar niet fysiek op de HZ-locaties kunnen ontmoeten, willen we jullie vragen om contact met docenten, collega’s en medestudenten te blijven onderhouden via de digitale middelen.

  Vervolg na 1 juni
  Hoe de situatie na 1 juni is, is nu nog niet duidelijk. We begrijpen dat er veel vragen leven bij studenten over onder andere toetsen, afstuderen en stages. We proberen zoveel mogelijk van deze vragen te beantwoorden op de pagina met Veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met je docent of leidinggevende. Zodra er meer duidelijk is, wordt hierover gecommuniceerd.

  John Dane,
  Voorzitter College van Bestuur

  24 maart: uitstel bindend studieadvies + 1 mei deadline verschoven naar 1 juni

  Uitstel bindend studieadvies
  Studenten krijgen normaal gesproken aan het eind van het eerste jaar een advies of zij, afhankelijk van het bepaalde aantal studiepunten, door kunnen naar het volgende jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het voorkomen dat studenten vertraging oplopen.

  De HZ heeft besloten dat:

  • Alle huidige eerstejaarsstudenten, die aan het einde van dit studiejaar (2019-2020) niet voldoen aan de propedeusenorm van 45 EC, het studieadvies zal worden uitgesteld tot het einde van hun tweede studiejaar op 31 augustus 2021
  • Studenten die aan het einde van studiejaar 2018-2019 reeds een uitgesteld studieadvies hebben gekregen, en aan het einde van dit studiejaar nog niet voldoen aan de propedeusenorm van 45 EC, geldt eveneens dat het studieadvies wordt uitgesteld tot 31 augustus 2021
  • Ook voor deeltijdstudenten geldt dat aan het einde van dit studiejaar (2019-2020) geen bindend studieadvies wordt uitgereikt en wordt uitgesteld tot 31 augustus 2021.

  HZ adviseert alle studenten komende tijd zoveel mogelijk studiepunten te behalen, zodat je uiteindelijk wel kunt voldoen aan alle vereisten en minder snel studievertraging oploopt.

  Aanmelddeadline van 1 mei verschoven naar 1 juni

  De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden.

  15 maart: important information for all HZ-students & -staff abroad + international students & staff in the Netherlands

  This information is only available in English

  As you know, the current developments regarding the coronavirus situation are changing very dynamically all over the world. Many countries worldwide have taken preventive measures including the implementation of drastic travel restrictions and drastic restrictions of the social life. Therefore we want to inform you about the following. Do you stay abroad as an HZ-student/staff member? or Are you an international HZ-student/exchange student/HZ-staff member staying in the Netherlands? We then strongly advise you to consider where you want to stay the next period. Given the current situation, it must be considered that the circumstances can continue for a long period of time. We want you to stay in a place where you feel as comfortable and safe as possible. Please notice our advice:

  • HZ-students/staff members now abroad We request you to travel back to the Netherlands or your home country unless it is absolutely necessary to stay. If so, you will be required to make arrangements with your study programme coordinator or manager. Please take the decision as soon as possible and notify us in writing.
  • HZ-students/staff members who have plans to go abroad for study or work Please notice that regarding the latest measurements, you are not allowed to travel abroad anymore.
  • International HZ-students/exchange students/HZ-staff in the Netherlands We advise you to take the decision if you prefer to stay in the Netherlands or if you would like to go back home. Please take this decision as soon as possible. If you decide to stay, you are still very welcome. We will start with distance learning for students and of course we will continue to provide the best support possible.

  Support when needed Please be assured, that HZ has installed a professional crisis management team but also that it is a matter of the heart for all of us to provide the best possible support to all our students and staff. As always in the case of increasing travel advice, we look at how we can help you wherever possible.

  Inform us Please inform us about your plans/decision. In case you do have any questions or doubts, please do not hesitate to contact us.

  • Students abroad - study Students in the Netherlands - minor Johanetta van Wanrooij, jvlies@hz.nl, (+31) (0) 118-489118 (calls will be automatically transferred to a private phone)
  • Students abroad - internship/minor Astrid Umbgrove, astrid.umbgrove@hz.nl, (+31) (0) 118-489747 (calls will be automatically transferred to a private phone)
  • All international students/staff in the Netherlands (except minor students) Bert Schollema, e.schollema@hz.nl, 06-22205676
  • General internationaloffice@hz.nl
  13 maart: studeer en werk thuis

  Iedereen wordt dringend verzocht thuis te studeren of werken.

  Ben je student?
  Studeer thuis en kom niet naar de HZ. Houd je wel beschikbaar volgens het rooster. Je wordt nog geïnformeerd over online lessen die we verzorgen. Stages gaan in principe ook door.

  Ben je medewerker?
  Werk thuis. Op de HZ werken is alleen mogelijk als er noodzaak voor is en als dit is afgestemd met je leidinggevende.

  Sluiting gebouwen

  Edisonweg
  De locatie Edisonweg in Vlissingen blijft open. Je krijgt alleen toegang tot het gebouw op vertoning van je studenten- of medewerkerspas. De catering is gesloten.

  PSD-gebouw
  Het PSD gebouw is vanaf maandag 16 maart 17.00 uur geheel gesloten tot woensdag 1 april.

  Het Groene Woud
  Locatie Het Groene Woud in Middelburg is vanaf maandag 16 maart 17.00 uur geheel gesloten tot woensdag 1 april. We begrijpen dat dit impact heeft. Zorg ervoor dat je persoonlijke spullen voor die tijd ophaalt. Denk aan laptops, telefoonopladers, documentatie etc. Denk als medewerker ook aan je telefonische bereikbaarheid. Ook vandaag -vrijdag 13 maart- is het gebouw nog open tot 17.00 uur om je spullen op te halen.

  Gevolgen voor het onderwijs van studenten
  Ben je student en heb je vragen over de gevolgen van deze maatregel voor je studie? Volgende week communiceert iedere opleiding met haar eigen studenten over de mogelijke gevolgen voor onder meer de lessen, toetsing, opdrachten en stages. Je krijgt dus in de week van 16 maart bericht.

  Studenten in het buitenland
  Het International Office heeft contact met studenten in het buitenland. Zij zullen dit contact nog pro-actiever onderhouden. Als je vragen hebt, kun je terecht per mail via internationaloffice@hz.nl.

  Documentatie zoals diploma’s
  Heb je als student documentatie nodig zoals bijvoorbeeld een getuigschrift? Neem dan per e-mail contact op met het Studentenbureau via csa@hz.nl.

  12 maart: geen lessen tot 1 april

  Per onmiddellijke ingang worden er tot 1 april geen lessen gegeven op locaties van de HZ University of Applied Sciences. Deze regel geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. De gebouwen van de HZ in Vlissingen en Middelburg blijven wel geopend voor andere activiteiten. De HZ zoekt in de aankomende dagen uit hoe lessen via digitale middelen op afstand kunnen worden aangeboden.

  De HZ verzoekt studenten en medewerkers nadrukkelijk thuis te werken en studeren wanneer dit mogelijk is. Studenten en medewerkers hebben hier een mailing over ontvangen.

  12 maart: HZ-evenementen afgelast in verband met het coronavirus

  Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers die op en door de HZ georganiseerd worden zijn tot en met 31 maart 2020 afgelast. Dit is in verband met het coronavirus. HZ volgt de richtlijnen van het RIVM. Om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan, geven deze richtlijnen aan zoveel mogelijk sociale contacten te beperken en om alle evenementen met meer dan 100 personen af te lasten.

  Deze evenementen zijn afgelast: de diploma-uitreikingen op 18, 19 en 20 maart.

  Of en wanneer de evenementen opnieuw gepland worden, is nog niet bekend.

  Het gaat om evenementen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het onderwijs en waaraan geen studiepunten voor studenten gekoppeld zijn. Het onderwijs gaat wel door, tenzij het om een onderwijsactiviteit gaat waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn.

  12 maart: wel of niet naar de HZ

  Neem de RIVM richtlijnen serieus
  We vragen je om de aangescherpte richtlijnen van het RIVM te blijven volgen.

  Heb je milde gezondheidsklachten?
  Blijf thuis en kom niet naar de HZ zodra er sprake is van milde klachten als verkoudheid en/of hoesten. Een dag (24 uur) nadat de klachten over zijn, kan je het normale leven weer oppakken.

  Dit advies geldt voor iedereen, voor studenten en medewerkers uit alle provincies. Je hoeft je niet ziek te melden, maar meld je wel af bij je opleidingscoördinator of leidinggevende. Je kunt thuis studeren of thuiswerken.

  Heb je serieuze gezondheidsklachten?
  Heb je serieuze klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts? Blijf thuis en meld je ziek. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de GGD. Studenten melden zich ziek bij de opleidingscoördinator. Medewerkers melden zich ziek bij hun leidinggevende.

  Heb je serieuze klachten en - je bent in besmet gebied geweest? - hebt contact gehad met een besmet persoon? - je woont in Noord-Brabant?
  Blijf thuis en meld je ziek. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de GGD. Meld het direct bij je opleidingscoördinator of leidinggevende indien bij jou de verdenking bestaat van besmetting met het coronavirus en meld je ook ziek. Ben je een internationale student? Informeer dan ook het International Office per e-mail via internationaloffice@hz.nl

  Twijfel je -om andere redenen- of je wel of niet naar de HZ moet komen?
  Overleg dit dan. Studenten melden zich bij de opleidingscoördinator. Medewerkers melden zich bij hun leidinggevende.

  Geen handen schudden
  We vragen iedereen zich aan de hygiënevoorschriften te houden. Was regelmatig je handen, nies/hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Ook vragen we iedereen geen handen meer te schudden.

  Meer informatie?
  Je kunt terecht op hz.nl/coronavirus (ook in het Engels beschikbaar).

  Stroomschema
  Bekijk hier het stroomschema van de richtlijnen voor alle studenten en medewerkers van de HZ:

  11 maart: onderwijs op de HZ


  In de FAQ beantwoorden we vragen die leven. We lichten er hier een aantal uit m.b.t. onderwijsvragen waar wellicht zorgen over zijn.

  Gaat het onderwijs op de HZ door?
  Het onderwijs gaat gewoon door. De HZ volgt altijd de adviezen van het RIVM en de GGD. Mocht er een belangrijke reden zijn om anders te besluiten, dan volgt de HZ hun adviezen op.

  Bestaat de kans dat de HZ dichtgaat?
  Vooralsnog blijven de locaties van de HZ gewoon open en gaat het onderwijs gewoon door. De HZ volgt altijd de adviezen van het RIVM en de GGD op. Mochten er dan ook belangrijke redenen zijn om anders te besluiten, dan volgt de HZ deze adviezen op.

  Wat gebeurt er als ik tentamens mis of studievertraging oploop?
  De HZ doet er alles aan om negatieve effecten zo klein mogelijk te houden. Op dit moment (d.d. 11 maart) zijn we in gesprek met de examencommissie over mogelijke consequenties voor studenten en alternatieven die we kunnen bieden. Je ontvangt op korte termijn een mailing met meer informatie hierover in je e-mailbox. We rekenen op je begrip dat antwoorden soms niet altijd direct voor handen zijn, maar dat we altijd zoeken naar passende oplossingen.

  Mijn opleiding annuleert een reis, excursie of training, wat nu?
  Als een opleiding activiteiten annuleert, zal de opleiding haar uiterste best doen om te voorzien in een goed alternatief. De opleiding zal hier zelf over communiceren naar haar studenten.

  Ik loop stage en twijfel over wat ik moet doen?
  Je kunt de richtlijnen van het bedrijf volgen. Bij twijfel neem je contact op met de contactpersoon van je opleiding.

  Meer FAQ’s?
  Kijk op hz.nl/coronavirus/faq (ook in het Engels beschikbaar).

  9 maart: volg de officiële kanalen

  Er is veel nieuws over het coronavirus in omloop. Wees alert op onjuiste informatie en nepnieuws. Er zijn nog geen gevallen bekend van besmettingen van HZ-studenten of medewerkers. Wees je er van bewust dat we je van ontwikkelingen goed op de hoogte houden via de officiële HZ-kanalen.

  8 maart: aangescherpt RIVM advies


  In lijn met de nieuwe tijdelijke maatregel van het RIVM, opgelegd aan bewoners van de provincie Noord-Brabant, adviseren we vanuit de HZ aan medewerkers en studenten woonachtig in deze provincie om niet alleen thuis te blijven bij ernstige gezondheidsklachten, maar ook bij milde gezondheidsklachten. Je wordt gevraagd om je in dit geval ook te melden bij je opleidingscoördinator of leidinggevende.

  Advies RIVM
  “Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij milde klachten van verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren." Bron: RIVM, 6 maart 2020 De HZ neemt het advies van het RIVM over. Let op: dit betreft een tijdelijk advies.

  Impact
  Op dit moment wordt uitgezocht wat de precieze impact gaat zijn voor studenten en medewerkers. Vooralsnog zijn de HZ-locaties gewoon open en gaan het onderwijs en geplande evenementen gewoon door.

  Heb je vragen?
  In de HZ FAQ’s worden diverse vragen beantwoord. Twijfel niet en stel ze. Je kunt terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, via e.schollema@hz.nl of 06-22205676.

  We weten niet hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen, maar we doen in ieder geval ons uiterste best om alle noodzakelijke maatregelen te nemen.

  4 maart: reizen van studenten/medewerkers


  Bij deze geven we je een update over het coronavirus en de maatregelen die de HZ hiervoor neemt.

  De HZ volgt de aanbevelingen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Waar nodig winnen we advies in van onze partners in het buitenland.

  Monitoring ontwikkelingen
  De HZ volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Het RIVM monitort de situatie in Nederland en geeft adviezen. De HZ houdt deze adviezen samen met andere Nederlandse hogescholen en universiteiten nauwlettend in de gaten. Bekijk de meest actuele informatie van het RIVM.

  Reisadviezen
  • Iedereen die naar het buitenland wil reizen, adviseren we het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten te houden. Je kunt ook de app downloaden.
  • Het HZ-beleid is gebaseerd op het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij een reisadvies met code oranje of rood, geeft de HZ geen toestemming om af te reizen naar deze gebieden. Als je al in oranje of rood gebied bent, overleg dan met het International Office of directeur internationalisering Bert Schollema.
  • Uitgaande reizigers worden gevraagd de website met reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen.
  • Enkele studenten die op korte termijn naar een land vertrekken waar het coronavirus voorkomt, zijn apart geïnformeerd door ons International Office. We onderhouden ook nauw contact met onze buitenlandse partners en vertrouwen erop dat zij onze studenten goed instrueren. • Enkele (internationale) studenten hebben besloten om hun keuze voor het buitenland aan te passen. Als HZ steunen we deze studenten bij het vinden van een alternatief.
  • HZ-studenten en -medewerkers in het buitenland en internationale HZ-studenten in Nederland kunnen ten allen tijde, om welke veiligheidsreden dan ook, contact met de HZ opnemen via het SOS nummer: + 31 320 - 331343

  Voorzorgsmaatregelen
  Reis je binnenkort naar gebieden waar het Corona virus heerst, of ben je daar al? Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen dan in acht. Kom je terug uit gebieden waar het Coronavirus heerst? Meld je dan uitsluitend telefonisch bij de huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Als je deze symptomen hebt, kun je overigens ook griep hebben.

  Het advies is om alledaagse preventieve maatregelen uit te voeren om verspreiding van respiratoire virussen (virussen die infecties veroorzaken aan de luchtwegen) te helpen voorkomen. Deze maatregelen zijn:
  • Was je handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Of gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
  • Was of desinfecteer je handen na hoesten of niezen.
  • Gebruik een handdesinfecterend middel op alcoholbasis als water en zeep niet beschikbaar zijn.
  • Reinig en desinfecteer regelmatig aangeraakte objecten en oppervlakken.
  • Blijf thuis als je ziek bent.

  Contactpersoon HZ
  Met vragen kun je ook terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, e-mail: e.schollema@hz.nl of telefoon via 06-22205676.

  Heb je vragen?
  In de HZ FAQ’s worden diverse vragen beantwoord.

  28 januari: ontwikkelingen nauwgezet gevolgd


  Het nieuws houdt de wereld dagelijks bezig, de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. De afgelopen dagen heeft het virus zich verder verspreid naar onder meer de VS, Canada, Frankrijk en Duitsland. Omdat we een internationale hogeschool zijn, willen we je informeren over het volgende.

  Monitoren situatie
  Goed om te weten: uit voorzorg is er een interne HZ-werkgroep gevormd die de stand van zaken op dit moment monitort en waar nodig acties uitzet. Zo is er bijvoorbeeld preventief contact geweest met de GGD. De volgende collega’s zijn betrokken: Bert Schollema (directeur internationalisering), Martine van Ommen (Facilitair teamleider), Arjen Bouwmeester, Esther Hokke (Internationalisering, Marketing & Communicatie) Johanetta van Wanrooij, Evelien Clemminck (International Office) en Bert Verhage (Engineering).

  Chinese studenten
  Gisteren is er een nieuwe groep Chinese studenten gearriveerd van Shanghai Maritime University en Shanghai Ocean University. In het begin van deze week volgen zij een introductieprogramma. Woensdag starten zij met hun opleidingen -Engineering, Water Management, International Business en Logistics Engineering- aan de HZ. De studenten zijn niet afkomstig uit de regio Wuhan en daar de afgelopen twee weken ook niet geweest. We zien geen reden tot ongerustheid. Studenten van de betreffende klassen worden door de docenten hier ook mondeling over geïnformeerd. Mochten de studenten ziektesymptomen krijgen, dan moeten zij zich bij Evelien Clemminck van het International Office melden en volgen wij de landelijke richtlijnen: in dat geval wordt er een arts geraadpleegd.

  Reizen naar China
  Er zijn op korte termijn geen HZ-reizen naar of andere activiteiten in China gepland.

  Heb je vragen?
  Je kunt terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, per e-mail: e.schollema@hz.nl of per telefoon via 06-22205676. Eventuele vragen van de media worden tevens door hem in de rol van woordvoerder beantwoord. Voor alle HZ-studenten is er een algemeen nieuwsbericht op de HZ portal met een verwijzing bij wie en waar ze terecht kunnen voor meer informatie.

  Informatie van officiële instanties
  • De website van het RIVM geeft veel actuele informatie en er is ook een sectie Q&A. De informatie is in het Nederlands en Engels beschikbaar.
  • Je kunt ook naar de GGD bellen, GGD Zeeland, 0113-249400, info@ggdzeeland.nl