Studenten

Waar moet je als student rekening mee houden? Lees meer in de veelgestelde vragen en antwoorden, in de volgende categorieën:

Je kunt voor andere vragen terecht bij je opleidingscoördinator of lees de algemene FAQ's. Je eigen opleiding informeert je ook over specifieke opleidingszaken.

Studievoortgang

Hoe werkt het studieadvies in het studiejaar 2020-2021 i.v.m. de coronacrisis?

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen een jaar uitstel.

Wanneer krijg je een negatief (bindend) advies?
Behaal je minder dan 45 van de 60 studiepunten van de propedeutische fase? Dan ontvang je een negatief (bindend) advies. In dat geval moet je helaas stoppen met je opleiding. Lees hier meer over het uitstel van dit advies.

Voor voltijd studenten

Ben je een voltijd studie gestart in studiejaar 2020-2021?
Als je in studiejaar 2020-2021 je studie bent gestart en aan het einde van het studiejaar 2020-2021 niet voldoet aan de norm van 45 studiepunten, wordt het studieadvies een jaar uitgesteld. Je kunt doorstromen naar het tweede jaar en je krijgt de kans om de punten uiterlijk 31 augustus 2022 te behalen.

Ben je een voltijd studie gestart in studiejaar 2019-2020?
Als je in studiejaar 2019-2020 je studie bent gestart en aan het einde van het studiejaar 2019-2020 niet voldeed aan de norm van 45 studiepunten, is het studieadvies uitgesteld tot het einde van je tweede studiejaar. Je krijgt de kans om de punten uiterlijk 31 augustus 2021 te behalen.

Voor deeltijd en duale studenten

Ben je een deeltijd of duale studie gestart in studiejaar 2020-2021?
Als je in studiejaar 2020-2021 je studie bent gestart en aan het einde van het studiejaar 2021-2022 niet voldoet aan de norm van 45 studiepunten, wordt het studieadvies een jaar uitgesteld. Je kunt je studie voortzetten en je krijgt de kans om de punten uiterlijk 31 augustus 2023 te behalen.

Ben je een deeltijd of duale studie gestart in 2019-2020?
Als je in studiejaar 2019-2020 je studie bent gestart en aan het einde van het studiejaar 2020-2021 niet voldoet aan de norm van 45 studiepunten, is het studieadvies eenmalig uitgesteld met één studiejaar. Je krijgt de kans om de punten uiterlijk 31 augustus 2022 te behalen.

Voor voltijd, deeltijd en duale studenten

 • Het kan zijn dat er voor jou specifieke regelingen gelden. Laat je hierover goed informeren door je SLC of OLC, je bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Uiterlijk 15 maart en 31 juli van het jaar waarin je je punten moet behalen, word je geïnformeerd over je studievoortgang. Zo nodig ontvang je dan een waarschuwing voor een negatief bindend advies. In de Onderwijs- en Examenregelingen (HZ-breed) en uitvoeringsregelingen (opleidingsspecifiek) vind je gedetailleerde informatie over de studieadviezen.
 • We kunnen begrijpen dat je wellicht nog vragen hebt. Je SLC of OLC kunnen je verder informeren.
Wat betekenen de maatregelen voor mijn toetsen en tentamens?

Toetsen en tentamens gaan gewoon door, maar soms in een andere (online) vorm. Alle studenten worden door hun opleiding geïnformeerd. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op met je opleiding.

Ik heb studievertraging. Kan ik starten met mijn minor?

Om verdere studievertraging te voorkomen, heeft de HZ besloten om de voorwaarde voor deelname aan de minor voor studiejaar 2020-2021 te laten vervallen. Dit betekent dat je ook kunt deelnemen aan een minor zonder je propedeuse of met minder dan 30 studiepunten in de hoofdfase behaald te hebben. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je studieloopbaancoach of de minoreigenaar.

Ik ben met mijn mbo-diploma voorwaardelijk toegelaten, wat moet ik doen?

Als je in september 2021 wilde starten met een hbo-opleiding, kon je vanwege de coronacrisis voorwaardelijk toegelaten worden. Je moest hiervoor een positief afrondingsadvies hebben voor 1 september 2021 (afgegeven door de examencommissie van je mbo-instelling). Je hebt vervolgens tot 1 januari 2022 de tijd om te voldoen aan de toelatingseisen.

Heb je vragen over toelating? Stel je vraag aan het Studentenbureau door te mailen naar csa@hz.nl.
Meer informatie over het afrondingsadvies en het bijhorende formulier vind je hier.

Ik ben gestart met de opleiding Leraar Basisonderwijs, zonder toelatingstoets. Wat moet ik doen?

Ben je met de opleiding Leraar Basisonderwijs gestart, terwijl je je toelatingstoetsen nog niet had gehaald? Onder voorwaarden mocht je aan de opleiding beginnen. Voor 1 januari 2022 moet je alsnog de toelatingstoetsen behalen. Als dit niet lukt, dan moet je de opleiding alsnog verlaten.

Kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl voor meer informatie.

Stage

Ik loop stage, welke richtlijnen moet ik volgen?

Voor stages in Nederland gelden de regels die voor de sector/branche gelden waar de stage gelopen wordt. Als die activiteiten door gaan, kan je stage ook doorgaan. Heb je vragen of twijfels, overleg dan met de contactpersoon van je opleiding.

Buitenland

Mag ik voor mijn studie of stage naar het buitenland?

De HZ heeft besloten om stages en studie in het buitenland niet te annuleren voor HZ-studenten. Wel wordt het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gevolgd.

Hoewel veel landen op dit moment code oranje (alleen noodzakelijke reizen) of code rood (negatief reisadvies) hebben, kunnen op een gegeven moment landen weer code geel of groen krijgen (positief advies), of vice versa.

Als het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het moment dat je vertrekt naar het land van jouw stage of studie een positief reisadvies geeft (geel of groen), dan mag je vertrekken. Echter wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken een land code oranje toewijst, dan beslis jij zelf.

Code oranje: jij beslist
Jij beslist zelf of je naar het buitenland gaat voor je stage of studie, maar neem het reisadvies in acht. Op het moment dat jouw bestemming code oranje heeft, ligt de beslissing om te vertrekken bij jou. Echter wanneer je dit wilt, vragen wij jou een disclaimer -de zogenaamde Own Risk Declaration- in te vullen en te ondertekenen. Het HZ International Office zal je deze per e-mail toezenden.

Realiseer je dat het reisadvies kan veranderen en dat de ontwikkelingen en consequenties van de COVID-19 pandemie onvoorspelbaar zijn. Houd bij het maken van je keuze rekening met het volgende:

 • Hoe realistisch is het dat je naar het land van bestemming toe kan gaan?
 • Wat is de kwaliteit van de gezondheidszorg in het land van bestemming?
 • Mocht er iets gebeuren, kun je dan naar huis reizen? Sommige bestemmingen kunnen met de trein en de auto worden bereikt als het luchtruim is afgesloten, andere niet.
 • Als het stagebedrijf je aanbiedt om niet op hun locatie maar alleen op afstand te werken, krijg je dan ook de culturele ervaring die je verwacht? Of als de lessen van je minor alleen online worden aangeboden? Dit vormt een belangrijk onderdeel van je ervaring in het buitenland.

Als je besluit om naar het buitenland te gaan

 • Maak een ‘plan B’ voor als je studie of stage in het buitenland op het laatste moment toch niet doorgaat.Voor de Study Abroad minor: dit wordt een minor aan de HZ.
  Voor een stage in het buitenland: neem contact op met je opleidingscoördinator/Studiecoach (SLC) om de alternatieven te bespreken (stage in Nederland?).
 • Bespreek altijd je plannen met je studiecoach (SLC).
 • Wanneer je opleidingscoördinator of SLC een overzicht heeft van je plannen, kunnen zij met jou de alternatieven bespreken.
 • Zorg ervoor dat je een verzekering afsluit die onder andere de medische kosten in verband met covid-19 dekt. En zo ja, dat deze ook 100% van de werkelijk gemaakte kosten dekt (vooral buiten de EU).

We adviseren je nog geen investeringen te doen, nog geen ticket te kopen of anders een ticket te kopen dat je kan annuleren.

Mag ik op reis?

Reizen wordt afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk. We volgen als HZ het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Als je op reis gaat naar het buitenland, controleer dan eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Bij een land met kleurcode oranje wordt reizigers geadviseerd goed te overwegen of je reis op dit moment echt noodzakelijk is. Houd er verder rekening mee dat in ieder land maatregelen zijn tegen verspreiding van het coronavirus. Ontwikkel je tijdens de reis klachten die lijken op corona? Meld je bij een lokale huisartsenpost. Krijg je bij thuiskomst klachten die lijken op corona? Blijf thuis en laat je testen.

Kunnen reisadviezen veranderen?

Ja. Bekijk voor de meest actuele informatie de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat moet ik doen als ik vanuit een risicogebied (terug) naar Nederland kom?

Als je vanuit een risicogebied naar Nederland komt, is het dringende advies om in quarantaine te gaan. Dit betekent dat je tijdelijk je woning of verblijfplaats niet mag verlaten. Het dringende advies is daarnaast het contact met eventueel aanwezige familieleden en derden te vermijden.

Moet je in quarantaine vanwege een reis vanuit een oranje of rood gebied, een besmetting of een contactonderzoek? Meld dit dan bij je opleidingscoördinator. Er worden dan afspraken met je gemaakt over het volgen van het onderwijs zodat je geen onnodige vertraging oploopt

Wat zijn de contactgegevens van het International Office?

Financiën

Moet ik collegegeld blijven betalen?

We begrijpen dat het coronavirus veel impact heeft, maar het collegegeld staat vast. Het onderwijs vindt nog steeds plaats, in een combinatie van online en offline onderwijs. Het jaarlijkse collegegeld is vastgesteld door de overheid. De HZ is ook niet bevoegd hier een keuze of wijziging in te maken.

Korting 2021-2022
De overheid heeft besloten om studenten in het hogeronderwijs korting te geven op het collegegeld voor collegejaar 2021-2022. Kijk op deze website van de informatie over het collegegeld: Q&A Plannen kabinet korting collegegeld hoger onderwijs | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Kom ik in aanmerking voor compensatie van les-, cursus- of collegegeld?

Iedereen die in de periode september 2020 tot 31 augustus 2021 een associate degree, bachelor of masterdiploma behaalt, ontvangt eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden les-/ cursus-/ of collegegeld. Voor een student in het hoger onderwijs komt dat neer op een eenmalige tegemoetkoming van € 535.

Wat moet ik doen om deze financiële compensatie te ontvangen?
Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar je overmaken. Als er gegevens van ontbreken, zal DUO contact zoeken om deze gegevens op te vragen. Kijk voor details en voorwaarden op de website van DUO.

Kom ik aanmerking voor een financiële tegemoetkoming?

Momenteel zijn er twee tijdelijke financiële tegemoetkomingen. Als je aanvullende beurs wegvalt of als je extra kosten maakt omdat je studievertraging op loopt, dan kun je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Kijk op de website van duo voor meer informatie over de financiële tegemoetkoming.

Ik kom in de financiële problemen. Wat kan ik doen?

Heb je nu financiële problemen en ontvang je studiefinanciering, dan raden we je aan te kijken naar de mogelijkheden die DUO aanbiedt in deze coronacrisis. Je vindt informatie op deze pagina van DUO.

Kom je niet in aanmerking voor DUO, dan kun je andere mogelijkheden bespreken met je studentendecaan.

Ontvang ik door de coronacrisis extra reisrecht?

Studenten kunnen door corona hun studentenreisproduct weinig gebruiken. Ook vallen veel stages weg, waardoor het niet iedereen lukt om op tijd af te studeren. Daarom krijgen studenten in totaal 12 maanden extra reisrecht. Je hoeft je reisproduct niet stop te zetten om gebruik te kunnen maken van de 12 extra maanden reisrecht. Kijk op de website van DUO voor meer informatie over het ov en reisrecht.

Ik heb extra (reis)kosten gemaakt omdat ik mijn buitenlandse stage of studie moest afbreken. Kan ik compensatie krijgen?

We begrijpen dat het afbreken van een stage of studie een teleurstelling is en dat het maken van extra kosten vervelend is, maar vooralsnog geeft de HZ geen compensatie. Mocht je toch vragen hebben over jouw persoonlijke situatie, dan kun je terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, via e.schollema@hz.nl.