Veelgestelde vragen

Laatste update: 31 maart 2022

Omdat we ons kunnen voorstellen dat er vragen leven, hebben we een FAQ opgesteld. De informatie kan worden aangepast op basis van informatie van het Ministerie van Onderwijs of de Vereniging Hogescholen.

Financiën

Waar kunnen studenten terecht die in financiële problemen komen?

Wil je als student aanspraak maken op het HZ-noodfonds? Een aanvraag voor het noodfonds kun je indienen bij je decaan. Je kunt bij je decaan ook terecht voor vragen. De regeling met voorwaarden vind je online.

Ondersteunt de overheid studenten die in financiële problemen komen?

De overheid stelt vooralsnog € 1 miljoen beschikbaar om studenten (WO en hbo) die in de financiële problemen komen te ondersteunen, evenals om schade als gevolg van stopgezette onderzoeken te compenseren.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Mogen studenten met een verblijfsvergunning meer dan 16 uur werken vanwege de inkomstenstop uit de thuislanden?

Non-EU studenten mogen 16 uur werken. ZZP’ers mogen onbeperkt werken. Er is nog geen antwoord of dit losgelaten gaat worden.

Bron: Vereniging Hogescholen

Onderwijs

Is het mogelijk om tijdelijk studenten te kunnen ontvangen om deel te nemen aan kortdurende (aantal weken tot 3 maanden) initiatieven, zoals bijvoorbeeld onderdeel van een minor?

Ja dit is mogelijk, mits studenten een derde status/verblijfsvergunning hebben.

Is het mogelijk voor studenten die nu uit Oekraïne komen om hun studie te vervolgen aan een Nederlandse onderwijsinstelling?

Wij zijn in overleg met OC&W, Justitie en Veiligheid en de IND over de status van de te verwachten vluchtelingen-studenten en over de mogelijkheden voor een vervolgstudie aan een hogeschool. Daarbij komen diverse aspecten langs, zoals toegangseisen, taaltoets (Engels en Nederlands), diplomavalidatie en natuurlijk de financiering. Wij dringen aan op een integrale oplossing, zoals de inzet van het Libertas Noodfonds. Zodra hier meer duidelijk over is komen we hier op terug.

Bron: Vereniging Hogescholen

Zijn nieuwe inkomende exchange-studenten uit Rusland en Belarus welkom?

Van uitgaande en inkomende uitwisseling naar Rusland en Belarus kan geen sprake zijn, dat valt onder institutionele samenwerking. Kort gezegd: zodra er een contract ligt valt dit onder formele samenwerking en daarmee onder de bevriezing van de samenwerking. Als het een individu betreft (zogenaamd informeel contact) valt dit onder stille diplomatie en wordt het aangemoedigd.

Bron: Vereniging Hogescholen

Voor studenten/medewerkers uit Oekraïne

Moet een Oekraïense student of medewerker waarbij het visum afloopt, terugkeren naar Oekraïne?

Nee, de IND verlengt de visa voor zolang als het conflict duurt.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Wat zijn de implicaties voor Oekraïense studenten en medewerkers i.v.m. de opnamelimieten bij Oekraïense banken?

Studenten en medewerkers worden aangeraden om een NL-bankrekening te bezitten wanneer zij hier langere tijd verblijven. Vanwege de opnamelimieten bij Oekraïense banken, kan het lastig zijn om geld vanuit Oekraïne over te boeken op de Nederlandse bankrekening. Hierdoor kan het voorkomen dat studenten en medewerkers geen of beperkte toegang hebben tot middelen, waardoor zij hun collegegeld niet kunnen betalen of niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Hoe werkt het met mijn zorgverzekering?

Informatie voor mensen uit Oekraïne over de zorgverzekering vind je hier українець | Engels | Nederlands - Zorgverzekeringslijn

Bron: Nuffic

Voor studenten uit Rusland

Kunnen Russische studenten en studenten uit Belarus in Nederland blijven?

Zowel degree studenten als exchange studenten kunnen hier hun studie of exchange afronden. De mogelijkheden voor het aangaan van nieuwe exchange is in afwachting van het kabinetsbesluit onduidelijk. Het ontvangen van nieuwe Russische studenten en studenten uit Belarus wordt formeel niet uitgesloten. Gezien de sancties zijn er wel serieuze beperkingen door de uitsluiting van een aantal banken van SWIFT en reisbeperkingen tussen Rusland en andere landen. Hogescholen hebben geen formele gronden om Russische studenten te weigeren als zij beschikken over de juiste vooropleiding en zij kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Een aantal Russische banken worden op 12 maart 2022 afgekoppeld van SWIFT. Wat zijn de implicaties voor Russische medewerkers en studenten?

Studenten en medewerkers wordt aangeraden om een NL-bankrekening te bezitten wanneer zij hier langere tijd verblijven. Hen valt aan te raden om voor 12 maart 2022 voldoende middelen naar een Nederlandse bankrekening te over te maken voor levensonderhoud en het collegegeld. Vanwege uitsluiting van een aantal Russische banken op SWIFT, kan het in de toekomst lastig zijn om middelen vanuit Rusland over te boeken op deze rekening. Hierdoor kan het voorkomen dat studenten en medewerkers geen of beperkt toegang hebben tot middelen, waardoor zij hun collegegeld niet kunnen betalen of niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Samenwerking

Wordt van hogescholen verwacht dat zij alle banden met Russische partners verbreken?

Nee, van hogescholen wordt verwacht dat zij (tijdelijk) de bestaande formele samenwerkingsverbanden bevriezen. Dit voor alle bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen die primair gevestigd zijn in Rusland en Belarus. Bevriezen houdt onder andere in dat er geen financiële transacties plaatsvinden, data of kennis wordt uitgewisseld of gezamenlijke evenementen plaatsvinden.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap