Laatste updates

5 juli: aandacht voor hygiënemaatregelen


Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen periode toegenomen. Dit merken we ook op de HZ. We willen daarom graag je aandacht vragen voor de belangrijkste hygiëne maatregelen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Of gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
 • Was of desinfecteer je handen na hoesten of niezen
 • Gebruik een hand desinfecterend middel op alcoholbasis als water en zeep niet beschikbaar zijn

Heb je gezondheidsklachten?

 • We adviseren je nog steeds om een zelftest te doen bij klachten. Deze zijn niet meer te bestellen via zelftestonderwijs.nl. Zelftesten zijn nu per e-mail aan te vragen via de HZ receptie: receptie@hz.nl.
 • Moet je op de HZ zijn en heb je gezondheidsklachten? Kijk dan goed of je wel of niet de HZ mag bezoeken.
 • Welke stappen moet je doorlopen als je (mogelijk) positief getest bent? En met wie neem je contact op? Bekijk het in dit stappenplan.

Bedankt voor je medewerking!

15 februari: verdere versoepelingen


Het kan je niet zijn ontgaan: in de coronapersconferentie van vandaag is goed nieuws gedeeld. Er worden landelijk verdere versoepelingen doorgevoerd in de coronamaatregelen. We gaan hiermee steeds meer terug naar de situatie van vóór corona, zowel in onze samenleving als in het onderwijs. We zijn heel blij dat het studeren en werken aan de HZ weer meer mogelijkheden biedt!

Onderstaand vind je de belangrijkste informatie op een rij.

  Versoepelingen op korte termijn

  Vanaf woensdag 16 februari

  • Het landelijke thuiswerkadvies wordt per direct versoepeld. HZ-medewerkers kunnen 50% op HZ-locatie en 50% thuis werken. Je zal dus weer meer HZ-medewerkers op locatie treffen.

  Vanaf vrijdag 18 februari

  • De maximale groepsgrootte in het onderwijs vervalt.
  • De quarantaineregels worden aangepast. Deze zijn te vinden op quarantainecheck.nl.

  Vanaf vrijdag 25 februari

  • Vanaf deze datum vervalt de mondkapjesplicht. Het dragen van een mondkapje blijft een advies van de overheid, maar is vanaf dit moment een vrije keuze.
  • De 1,5 meter maatregel vervalt. Het blijft wel een advies om deze afstand te bewaren indien mogelijk.

  Coronatoegangsbewijzen in het onderwijs

  • De wetsvoorstellen voor coronatoegangsbewijzen in het onderwijs worden teruggetrokken. De mogelijke inzet van dit bewijs voor studenten en medewerkers vervalt hiermee.

  Deze adviezen blijven gelden

  • Moet je op de HZ zijn en heb je gezondheidsklachten? Kijk dan goed of je wel of niet de HZ mag bezoeken.
  • Welke stappen moet je doorlopen als je (mogelijk) positief getest bent? En met wie neem je contact op? Bekijk het in dit stappenplan.
  • Het advies om twee keer per week een zelftest te doen, blijft gelden. Je kan deze gratis bestellen via zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop).

  7 februari: uitstel bindend studieadvies


  Net als in de afgelopen twee jaar krijgen hbo-studenten in de propedeutische fase een jaar extra tijd om hun verplichte studiepunten te behalen. Dit nieuws is vandaag bekend gemaakt door de Vereniging Hogescholen.

  Wat betekent het uitstellen van het bindend studieadvies?

  • Ben je je studie gestart in 2019/2020 of 2020/2021 en voldeed je aan het einde van het betreffende studiejaar niet aan de norm van 45 studiepunten? Dan werd het studieadvies een jaar uitgesteld.
  • Ben je je studie gestart in 2021/2022 en voldoe je niet aan de norm van 45 studiepunten? Ook dan wordt het studieadvies een jaar uitgesteld.

  Details lees je in de FAQ
  Op hz.nl/coronavirus/faq vind je de precieze regels en gevolgen per studiejaar uitgelegd, neem deze info goed door als dit relevant voor je is.

  Extra lucht
  “Het opschorten van het bindend studieadvies geeft onze studenten extra lucht. Dat is nodig omdat ze ook dit studiejaar weer veel hinder hebben ondervonden van de coronamaatregelen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Lees het nieuwsbericht op de VH-website.

  We wensen je veel succes met de voortgang van je opleiding!

  27 januari: mondkapjesplicht versoepelt


  In de coronapersconferentie van deze week is een kleine versoepeling van de mondkapjesregels aangekondigd. We kijken natuurlijk uit naar meer versoepelingen, maar daar zullen we nog geduld voor moeten hebben. We hopen in ieder geval dat iedereen een goede start kan maken in het tweede semester.

  Samen de hogeschool open houden
  We houden de HZ graag open én veilig. Om dit verantwoord te kunnen doen, horen daar regels bij. We hebben er begrip voor dat dit niet altijd makkelijk is. Zolang de maatregelen landelijk gelden, zullen wij ze als HZ echter ook moeten opvolgen.

  We zijn blij dat veel studenten en medewerkers de coronaregels naleven. Toch zien we ook dat dit vaak nog beter kan. We delen daarom enkele richtlijnen nogmaals, waarbij we iedereen dringend vragen om hier aan mee te (blijven) werken.

  Mondkapjes: bij verplaatsingen

  • Deze regel is aangepast: mondkapjes moeten nu in de gebouwen gedragen worden als je je verplaatst. Als je zit mag het mondkapje af. Probeer 1,5 meter afstand te houden.
  • Op rijksoverheid.nl lees je adviezen over mondkapjes.

  Gezondheidsklachten of positief getest?

  • Moet je op de HZ zijn en heb je gezondheidsklachten? Kijk dan goed of je wel of niet de HZ mag bezoeken.
  • Welke stappen moet je doorlopen als je (mogelijk) positief getest bent? En met wie neem je contact op? Bekijk het in dit stappenplan.

  Advies zelftesten

  • Het advies om twee keer per week een zelftest te doen, blijft gelden. Je kan deze gratis bestellen via zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop).

  Quarantaineregels aangepast

  • De landelijke quarantaineregels zijn aangepast. Wanneer moet je in quarantaine en wanneer moet je testen? Kijk op quarantainecheck.nl.

  Thuiswerkadvies medewerkers

  • Het thuiswerkadvies blijft onveranderd.

  Dank alvast voor je medewerking!

  18 januari: informatie over mondkapjesplicht

  De overheid heeft de regels hierover aangescherpt om de kans op besmettingen te verkleinen, zodat hogescholen open kunnen blijven.

  Wij houden de HZ ook graag open én veilig. We willen echt voorkomen dat we weer alleen maar online les mogen geven. De ontmoetingen op de HZ wil niemand meer missen. Lees daarom mee, wanneer draag je wel of geen mondkapje op de HZ?

  Mondkapjes: altijd dragen in het gebouw

  • De mondkapjes moeten in de gebouwen nu overal en op ieder moment gedragen worden, dus niet alleen als je loopt, maar ook als je stilstaat of zit. Dus bijvoorbeeld ook in lokalen en ook bij toetsen.
  • Dit geldt voor alle aanwezigen in de onderwijsgebouwen: studenten, medewerkers en bezoekers.
  • We begrijpen goed dat het geen makkelijke maatregel is, maar we rekenen op je begrip en medewerking.

  Uitzonderingen mondkapjes

  • Als het dragen van een mondkapje voor een student een belemmering is voor het volgen van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit, is het geen verplichting. Een docent of onderzoeker mag in dat geval bepalen dat een student het mondkapje mag afdoen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een presentatie.
   Denk er wel aan dat in dat geval 1,5 meter afstand gehouden moet kunnen worden. Na afloop verzoekt de docent de student het mondkapje weer op te zetten. Twijfel je als docent of onderzoeker over bepaalde situaties, bespreek die dan met collega’s of met je leidinggevende.
  • Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor een docent of onderzoeker bij het verzorgen van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit én er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, mag het mondkapje af.
  • Als je eet of drinkt op een zitplek (buiten een klaslokaal) en er kan 1,5 meter afstand gehouden worden, mag het mondkapje af. Daarna zet je je mondkapje weer op.
  • Kun je om medische redenen geen mondkapje dragen, dan heb je als het goed is een uitzondering aangevraagd. Studenten kunnen dit aangeven bij de decaan, medewerkers bij hun leidinggevende.

  Overheidsadviezen mondkapjes

  • Wegwerpmondkapjes worden geadviseerd, medische mondkapjes (type II) hebben de voorkeur.
  • Het advies is om geen stoffen mondkapjes meer te dragen.
  • Op rijksoverheid.nl lees je meer over mondkapjes.

  Thuiswerken

  • Heb je een goede reden om op de HZ te werken en een akkoord gekregen van je leidinggevende? Meld je dan voordat je naar de HZ-locatie komt aan via de Selfservice Portal. Als je voor activiteiten bent ingeroosterd, is dit aanmelden niet nodig.

  Open Dag

  • Goed nieuws, de Open Dag op zaterdag 5 februari gaat door op locatie. Betrokken collega's worden rechtstreeks geinformeerd over hoe we dit veilig en goed organiseren.

  15 januari: hbo open voor alle studenten


  Goed nieuws: op de persconferentie van gisteren heeft het kabinet aangekondigd dat hogescholen de deuren weer verder mogen openen voor alle studenten. We zijn hier heel blij mee en jullie ongetwijfeld ook.

  We delen de belangrijkste informatie en ook de maatregelen waar we vanaf maandag 17 januari rekening mee moeten houden.

  Onderwijs en onderzoek

  • Onderwijs- en onderzoeksactiviteiten mogen weer op de HZ-locaties plaatsvinden. Via de eigen opleiding worden studenten waar nodig geïnformeerd over de invulling van roosters en/of activiteiten.
  • Het vraagt heel wat organisatie van de HZ en de opleidingen om weer om te schakelen, houd er rekening mee dat het tempo waarmee dit gebeurt ook per opleiding kan verschillen.

  Tentamens en examens

  • Tentamens en examens gaan door zoals gepland volgens de roosters. We wensen studenten die hier aan deelnemen veel succes!

  Mondkapjes

  • De mondkapjesplicht is door de overheid uitgebreid. Het dragen van een mondkapje is voor alle aanwezigen - studenten, medewerkers, bezoekers - in de onderwijsgebouwen verplicht.
  • Een wegwerpmondkapje (type II) wordt door de overheid geadviseerd.

  Zelftesten

  • Het advies om twee keer per week een zelftest te doen, blijft gelden. Je kan de testen gratis bestellen via zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop).

  In de gebouwen

  • In de gebouwen geldt een advies om - daar waar mogelijk - 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Tijdens sommige (praktijk)lessen en in sommige (onderwijs)ruimtes is het onmogelijk om altijd deze afstand tot elkaar te houden. In deze gevallen hoeft de 1,5 meter afstand niet gehouden te worden.
  • De basismaatregelen rond hygiëne, gezondheid en ventilatie blijven van kracht.
  • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen per onderwijsruimte. Dit geldt niet voor doorstroomruimtes en voor toets-, tentamen- en examenruimtes.

  Thuiswerken

  • Het thuiswerkadvies voor medewerkers blijft gelden. Alleen wanneer het noodzakelijk is, kan er op de HZ gewerkt worden. Dit hangt af van de werkzaamheden of de persoonlijke situatie. Onderwijsgevend personeel zal bijvoorbeeld vaker op locatie werken. Overleg met je leidinggevende waar nodig.

    Meer informatie

    • Kort na de persconferentie op dinsdag 25 januari ontvang je een nieuwe corona-update per mail en die vind je dan ook op de website.
    • Opleidingsinformatie voor studenten wordt gedeeld door de opleidingen zelf.

    We ontmoeten je graag snel weer op de HZ en hopen dat dit het begin is van het verder openen van het onderwijs.

    12 januari: onderwijsinstellingen pleiten voor openen mbo en hbo


    Zo snel mogelijk weer fysiek onderwijs mogen geven: dat is het signaal dat studentenorganisaties en onderwijsinstellingen geven in een brief aan het OMT. Ook de Vereniging Hogescholen (VH) - vertegenwoordiger van zo’n 40 hogescholen in Nederland - is één van die onderwijsorganisaties.
    “We ondersteunen van harte het pleidooi van de nieuwe minister van OCW om de deuren van de onderwijsinstellingen zo snel mogelijk te openen; en stellen dat deze nooit meer mogen sluiten,” aldus de VH.

    Uit het VH nieuwsbericht:
    “Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland. De onderwijsorganisaties pleiten in een brief aan het OMT dat onderwijsinstellingen zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie moeten kunnen ontvangen. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten.
    Ruim 1,3 miljoen studenten op het mbo, hbo en wo volgens inmiddels al 22 maanden een groot deel van het onderwijs vanaf hun beeldscherm. Veel lessen kunnen digitaal doorgaan, maar …….”

    Lees hier verder en bekijk ook de brief aan de leden van het OMT >>

    3 januari: voorlopig nog online onderwijs


    Bij deze willen we je allereerst een mooi en gelukkig 2022 wensen! Nog liever zouden we nieuwjaarswensen persoonlijk met je delen, tijdens ontmoetingen op de HZ. Voorlopig blijven we echter online onderwijs geven.

    Eerste lesweek januari: online onderwijs

    • In de persconferentie van maandag 3 januari is aangekondigd dat hogescholen voorlopig onderwijs op afstand moeten blijven geven. Als HZ hadden we al besloten - om tijdig duidelijkheid te geven - dat de lesweek van maandag 10 t/m vrijdag 14 januari online wordt verzorgd en niet op HZ-locaties.

     Uitzonderingen
     De volgende uitzonderingen blijven gelden:

     • Tentamens en examens kunnen doorgaan.
     • Praktijkonderwijs kan doorgaan.
     • Studenten in een kwetsbare positie (dit is/wordt bepaald in overleg met de StudieLoopbaanCoach) mogen wel fysiek naar de HZ komen.
     • Onderzoeksactiviteiten kunnen alleen op de locatie van de instelling blijven plaatsvinden als deze strikt locatiegebonden zijn.
     • Studenten en medewerkers die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

     Meer informatie

     • Kort na 14 januari ontvang je een update per mail en via de website.
     • Opleidingsinformatie voor studenten wordt - waar nodig - gedeeld door de opleidingen zelf.

     Houd oog voor elkaar en blijf gezond.

     20 december: info over vakantieperiode en nieuwe jaar


     Bij deze ontvang je een nieuwe corona-update. We delen graag aanvullende informatie met je i.v.m. de sluiting van de hogescholen en de komende kerstvakantie.

     Eerste lesweek na de vakantie: ook online

     • De overheid neemt op maandag 3 januari een nieuw besluit of hogescholen weer hun deuren mogen openen vanaf maandag 10 januari. We hebben besloten om hier als HZ al zelf een keuze in te maken: de lesweek van maandag 10 t/m vrijdag 14 januari wordt online verzorgd en niet op HZ-locaties.
     • De eerder genoemde uitzonderingen blijven ook voor die week gelden: studenten in kwetsbare posities kunnen naar de HZ komen en tentamens, examens en praktijkonderwijs kunnen doorgaan. Zie ook de update van 18 december.

     Waarom maken we deze keuze?

     • We willen studenten en medewerkers voor de kerstvakantie al duidelijkheid geven over de invulling van die week. De vakantie is voor iedereen bedoeld om te ontspannen en met een tijdig besluit willen we onrust voorkomen.
     • We voorkomen met deze keuze dat we op het laatste moment zaken anders moeten organiseren. Het is zo ook helder voor studenten die in binnen- of buitenland verblijven dat ze die week ook afstandsonderwijs kunnen volgen.

     Wanneer mag je wel naar de HZ?

     • De HZ is open voor kwetsbare studenten die tussen maandag 3 en vrijdag 14 januari op de HZ willen studeren. Je kunt gebruik maken van de studieplekken of van het Open Leren Centrum aan de Edisonweg. Let wel: je moet dit van tevoren met je studieloopbaancoach afstemmen.
     • Medewerkers die om noodzakelijke redenen op de HZ moeten zijn, kunnen dit overleggen met hun leidinggevende. We vragen je om je voor je bezoek aan te melden via de HZ Self Service Portal.
     • Nieuwe medewerkers mogen op de HZ werken - samen met één HZ-collega - om zo goed ingewerkt te kunnen worden. Ook dan is aanmelden via de HZ Self Service Portal gewenst.

     Openingstijden gebouwen

     • De Edisonweg is gesloten van maandag 27 december t/m zondag 2 januari. Van maandag 3 t/m vrijdag 7 januari is het gebouw open van 8.00-17.00 uur.
     • Het Groene Woud gaat een dag eerder dicht dan gepland. Deze locatie is gesloten van vrijdag 24 december t/m zondag 9 januari.

     Evenementen

     • We hopen dat aan het begin van het nieuwe jaar evenementen als een HBO Experience en Open Dag weer door kunnen gaan. We komen hier rond maandag 10 januari op terug.

     Reizen naar het buitenland

     • Ga je op reis naar het buitenland, neem dan de reisadviezen van de Rijksoverheid goed in acht.
     • Studenten mogen voor hun studie of stage afreizen naar het buitenland. De richtlijnen die het International Office hiervoor hanteert, zijn beschreven in de FAQ op de HZ website.

     Kijk naar elkaar om

     • Houd s.v.p. oog voor elkaar en geef het aan bij je studiebegeleider (zoals je OLC of decaan) of leidinggevende als je extra ondersteuning kunt gebruiken.

     Meer informatie

     • Mocht het nodig zijn, dan ontvang je kort na maandag 3 januari een update en anders rond maandag 10 januari. Deze ontvang je dan per mail en via de website.
     • Opleidingsinformatie voor studenten wordt gedeeld door de opleidingen zelf.

     We wensen je - ondanks deze bijzondere omstandigheden - alvast een fijne vakantie en hopen dat je goed tot rust komt. Blijf gezond.

     18 december: geen fysiek onderwijs t/m 9 januari


     Bij deze ontvang je het laatste nieuws n.a.v. de persconferentie van vandaag waarin een nieuwe lockdown is aangekondigd. Onderdeel daarvan is dat vanaf maandag 20 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 alle (hoge)scholen in Nederland helaas dicht gaan. We delen de belangrijkste informatie van dit moment met je.

     Maandag 20 december

     We vinden het belangrijk dat de lessen volgende week doorgaan. We willen studieachterstanden voorkomen en bovendien vinden we het gezamenlijk afsluiten van dit jaar - al is het op afstand - ook van belang. In het kort:

     • Maandag gebruiken we als een 'schakeldag'. Waar het kan worden de lessen direct online gegeven. Er zullen echter ook uitzonderingen zijn waarbij we activiteiten anders in moeten vullen, op locatie of hybride.
     • We doen ons uiterste best om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen en vertrouwen er op dat dit lukt.
     • Waar nodig word je door je opleiding geinformeerd over de invulling van komende week.

     Belangrijkste nieuwe regels
     Vanaf volgende week gelden de volgende regels (gebaseerd op rijksoverheid.nl):

     • Studenten in een kwetsbare positie (dit wordt bepaald in overleg met de StudieLoopbaanCoach) en studenten die tentamens en examens moeten maken, mogen wel fysiek naar de HZ komen.
     • Tentamens en examens gaan door.
     • Ook het praktijkgerichte onderwijs mag volgende week gegeven worden.
     • Onderzoeksactiviteiten kunnen alleen op de locatie van de instelling blijven plaatsvinden als deze strikt locatiegebonden zijn.
     • Studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor het onderwijspersoneel.
     • De mediatheek blijft open.

     Perspectief januari
     Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie, op maandag 10 januari 2022, weer open kan. Hier neemt het kabinet uiterlijk maandag 3 januari een besluit over. Mocht fysiek onderwijs nog niet mogelijk zijn, dan zal er les op afstand gegeven moeten worden.

     Meer informatie

     Mocht er aanvullende informatie komen, dan zullen we die delen via een HZ corona-update en via de website. Opleidingsinformatie voor studenten wordt gedeeld door de opleidingen zelf.

     Extra ondersteuning

     We begrijpen goed dat deze ontwikkeling impact kan hebben op het welzijn van studenten en medewerkers. Houd daarom oog voor elkaar en geef het aan bij je studiebegeleider (zoals je OLC of decaan) of leidinggevende als je extra ondersteuning kunt gebruiken.

      29 november: onderwijs blijft open


      Bij deze ontvang je het laatste nieuws naar aanleiding van de persconferentie van vorige week vrijdag. Het hoger onderwijs mag gelukkig open blijven zonder nieuwe maatregelen. Het onderwijs mag daarnaast ook open blijven na 17.00 uur en onderwijs wordt als essentiële activiteit uitgezonderd van het negatieve reisadvies.

      Onderstaand vind je als herinnering de belangrijkste richtlijnen van de afgelopen periode op een rij.

      Belangrijkste richtlijnen

      • De mondkapjesplicht blijft gelden bij verplaatsingen in de gebouwen.
      • De basismaatregelen rond hygiëne, gezondheid en ventilatie blijven van kracht.
      • Het advies om twee keer per week een zelftest te doen, blijft gelden. Je kan deze gratis bestellen via zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop).
      • Het thuiswerkadvies blijft gelden. Alleen wanneer het noodzakelijk is, kan er op de HZ gewerkt worden. Dit hangt af van de werkzaamheden of de persoonlijke situatie. Overleg hierover met je leidinggevende.

       Thuiswerktips

       • Het aanhouden van een vast dagritme, het plannen van je lunchpauzes en het goed inrichten van de werkplek: het is allemaal van belang om thuis prettig te kunnen werken en om gezond te blijven. Het kan goed zijn om je geheugen op te frissen op dit vlak. Via de HZ Portal zijn voor medewerkers thuiswerktips beschikbaar.

       25 november: kom alleen naar de Open Dag


       Op zaterdag 27 november is het Open Dag op de HZ. Deze dag kan doorgaan, maar dit vraagt wel om wat extra aandacht. Om het evenement veilig plaats te kunnen laten vinden, kunnen alleen studiekiezers de dag bijwonen. Het is dus niet meer mogelijk om een ouder/verzorger/partner mee te nemen.

       We hebben ook een aantal aandachtspunten voor dit evenement. Je kunt die terug lezen in de bevestigingsmail die je hebt ontvangen als aanmelder voor de Open Dag. Voor veelgestelde vragen kun je ook terecht op hz.nl/opendag.

       24 november: 1,5 meter geen verplichting in onderwijs


       Vanaf woensdag 24 november is het weer landelijk verplicht om 1,5 meter afstand te houden tot anderen. Deze maatregel geldt níet voor het hoger onderwijs. Het geldt ook niet voor de Open Dag op zaterdag 27 november. Het advies blijft wel om afstand van elkaar te houden waar dat kan. Bij verplaatsingen in de HZ-gebouwen is een mondkapje verplicht.

       Het overheidsadvies om twee keer per week een zelftest te doen voordat je naar de hogeschool komt, geldt nog steeds. Zelftesten kun je aanvragen via zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop).

       15 november: onderwijs gaat door


       Bij deze ontvang je het laatste nieuws naar aanleiding van de persconferentie van vorige week vrijdag. Het HZ-crisisteam heeft ook overleg gehad en besluiten genomen over o.a. evenementen. Lees hier meer.

       Onderwijs gaat door

       • Goed nieuws, het onderwijs blijft open. Dit vanwege het belang om dit zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan. Ook avondonderwijs kan door gaan.
       • Er komt (vooralsnog voor de periode van 3 weken) een maximum op de groepsgrootte van 75 studenten (met een uitzondering voor tentamens en examens). Die maximale grootte geldt voor zelfstandige ruimtes en niet voor doorlooproutes zoals gangen e.d. We blijven kritisch kijken naar activiteiten en we proberen groepen zo klein als mogelijk te houden door spreiding of andere oplossingen.
       • De mondkapjesplicht blijft gelden bij verplaatsingen in de gebouwen.
       • De basismaatregelen rond hygiëne, gezondheid en ventilatie blijven van kracht.
       • Het advies tot zelftesten blijft gelden. Je kan deze gratis bestellen via zelftestonderwijs.nl.

       Evenementen

       • Alle noodzakelijke onderwijsactiviteiten kunnen op dit moment doorgang vinden.
       • Een deel van de geplande HZ-evenementen kan doorgaan, een deel wordt online georganiseerd, een deel kan niet doorgaan.
       • Evenementen die wel fysiek kunnen plaatsvinden zijn voornamelijk onderwijsactiviteiten, voorlichtingsevenementen en kleinschalige evenementen die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. De Open Dag op zaterdag 27 november gaat op beide HZ-locaties door.
       • Evenementen worden alleen georganiseerd binnen de geldende maatregelen.
       • Op vrijdag 3 december zal er waarschijnlijk weer een nieuwe persconferentie plaatsvinden.

       Coronatoegangsbewijzen

       • Van de invoering van een coronatoegangsbewijs in het mbo en hbo is op dit moment geen sprake. Juridisch wordt een mogelijk toegangsbewijs in het onderwijs wel verder voorbereid door de overheid. Dit is bedoeld als uiterste noodmaatregel om het onderwijs waar nodig toch open te houden.

       10 november: aanscherping maatregelen


       Bij deze lees je een tussentijdse update over de coronamaatregelen. In de buitenwereld zien we het aantal coronabesmettingen toenemen en ook binnen de HZ is deze stijging helaas zichtbaar.

       Zorgen voor een veilige hogeschool
       Naast het opvolgen van de landelijke regels, voelen we onze grote verantwoordelijkheid om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving op de HZ te organiseren. We willen de HZ open houden voor studenten en medewerkers. Enkele richtlijnen zijn daarom aangescherpt:

       • Alle onderwijsactiviteiten kunnen op dit moment doorgang vinden. Groepsactiviteiten die niet noodzakelijk zijn, kunnen niet doorgaan. Waar nodig word je door je opleiding geïnformeerd. Over o.a. het Kick-Off festival wordt komende week een besluit genomen.
       • Het thuiswerkadvies is voor medewerkers van diensten aangescherpt. Je kan merken dat het daardoor rustiger is in de gebouwen.

       Vrijdag persconferentie
       We verwachten dat er vrijdag in de persconferentie aanvullende maatregelen worden aangekondigd voor het hoger onderwijs. We houden je op de hoogte.

       3 november: mondkapjes verplicht, thuiswerkadvies aangescherpt

       Afgelopen dinsdag vond er opnieuw een coronapersconferentie plaats. Er zijn hierin aangepaste maatregelen aangekondigd voor het hoger onderwijs. Lees hier meer.

       Aangepaste maatregelen


       Thuiswerkadvies aangescherpt

       Vanaf woensdag 3 november wordt het thuiswerkadvies van de overheid aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. De HZ neemt dit advies over, als dit past bij je werkzaamheden. Onderwijsgevende medewerkers zullen vaker op locatie aanwezig zijn i.v.m. het verzorgen van onderwijs. Onderwijsondersteunende medewerkers vragen we om het thuiswerken en op locatie werken goed te verdelen. We doen een beroep op je eigen verantwoordelijkheid en overleg met je team en/of leidinggevende.

       Mondkapjesplicht

       Vanaf maandag 8 november zijn mondkapjes opnieuw verplicht in het hoger onderwijs. Als je je verplaatst in het HZ-gebouw word er van je verwacht dat je een mondkapje draagt. Als je zit mag het mondkapje af. Zo kunnen we de gebouwen veilig open houden voor studenten, medewerkers en bezoekers.

       Een veilige hogeschool: dit verandert niet


       Maatregelen in de gebouwen

       Om het onderwijs veilig te kunnen houden, zijn er maatregelen die blijven gelden:
       - Houd je aan de inmiddels bekende hygiënemaatregelen. Deze communiceren we ook in de gebouwen.
       - Blijf thuis als je coronagerelateerde klachten hebt.

       Zelftesten en vaccineren

       Het overheidsadvies om twee keer per week een zelftest te doen voordat je naar de hogeschool komt, geldt nog steeds. Zelftesten kun je aanvragen via zelftestonderwijs.nl. Door je te laten vaccineren kun je jezelf ook beschermen en bijdragen aan een veilige omgeving. Zelf testen en vaccineren zijn een vrije keuze en geen voorwaarde om naar de HZ te mogen komen.

       Toegangsbewijzen


       Vereniging Hogescholen: ‘Toegangsbewijs niet wenselijk’

       Het kabinet gaat werken aan nieuwe wetgeving voor de invoering van het toegangsbewijs in het hoger onderwijs. De Vereniging Hogescholen heeft principiële bezwaren tegen het bewijs. Het onderwijs moet volgens de organisatie toegankelijk blijven voor studenten met én zonder QR-code, omdat 'het recht op onderwijs daar te belangrijk voor is', legt woordvoerder van de Vereniging Hogescholen Eva Kloosterman uit in een landelijk bericht. Als HZ houden wij de ontwikkelingen rondom het toegangsbewijs nauwlettend in de gaten. Indien nodig zullen we hier tijdig over informeren.

       HZ Vitality Center

       In sportscholen in het land wordt het gebruik van een toegangsbewijs ingevoerd. in ons eigen HZ Vitality Center is dit niet aan de orde, omdat dit een besloten sportschool is op eigen locatie.

       Meer informatie

       Op hz.nl/coronavirus vind je de laatste nieuwsupdates. Met vragen kun je ook terecht op coronavirus@hz.nl.

       16 september: versoepelingen voor het hoger onderwijs

       We hopen dat je een goede start hebt gemaakt in dit nieuwe studiejaar. We zijn erg blij dat we elkaar weer live kunnen ontmoeten. Het is dan ook weer gezellig druk in de gebouwen. We blijven ook in deze periode alle aandacht houden voor een veilige hogeschool.

       Afgelopen dinsdag vond er opnieuw een coronapersconferentie plaats. Er zijn hierin nieuwe versoepelingen aangekondigd voor het hoger onderwijs. Lees hier meer.

       Versoepelingen: dit verandert

       Mondkapjes: nu nog wel, straks niet meer

       • Tot zaterdag 25 september is het verplicht om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de HZ-gebouwen. We vragen je vriendelijk om deze richtlijn op te volgen.
       • Vanaf zaterdag 25 september vervalt deze maatregel en hoeven mondkapjes niet meer gedragen te worden. Het mag natuurlijk wel als je je er prettig bij voelt.

       Groepsgroottes

       • Het maximum aantal personen voor een tentamen vervalt per maandag 20 september.
       • De maximale groepsgrootte van 75 studenten voor alle activiteiten binnen de hogeschool, vervalt per zaterdag 25 september.

       Reizen

       • Onderwijsactiviteiten in het buitenland mogen in principe doorgaan, als er rekening wordt gehouden met de RIVM-richtlijnen én met de maatregelen ter plaatse. Je hebt voor een buitenlandse reis goedkeuring nodig van je domeindirecteur. Bereid bij een akkoord de reis zorgvuldig voor.
       • We begrijpen dat er vragen kunnen leven m.b.t. de impact van de invoering van de coronapas in binnen- en buitenland op de studiereizen. Dit onderwerp staat op de agenda van het crisisteam, we komen hier op korte termijn op terug. Mocht je al vragen hebben, deel ze dan via coronavirus@hz.nl.

       Thuiswerken
       De nieuwe slogan voor het thuiswerken is: 'Thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is'. De balans hiertussen hangt af van je functie en werkzaamheden. We vragen je om de invulling af te stemmen met je leidinggevende en/of team.


       Een veilige hogeschool: dit verandert niet

       Maatregelen in de gebouwen

       Om het onderwijs veilig te kunnen houden, zijn er maatregelen die blijven gelden:

       • Volg de looproutes in de gebouwen. Deze dragen bij aan een goede doorstroom en voorkomen opstoppingen.
       • Houd je aan de inmiddels bekende hygiënemaatregelen. Deze communiceren we ook in de gebouwen.
       • Blijf thuis als je coronagerelateerde klachten hebt.

       Zelftesten en vaccineren
       Het overheidsadvies om twee keer per week een zelftest te doen voordat je naar de hogeschool komt, geldt nog steeds. Je helpt zo om coronabesmettingen snel op te sporen. Zelftesten kun je aanvragen via zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop). Door je te laten vaccineren kun je jezelf ook beschermen en bijdragen aan een veilige onderwijsomgeving. Zelf testen en vaccineren zijn een vrije keuze en geen voorwaarde om naar de HZ te mogen komen.


       Activiteiten & toegangsbewijzen


       Geen toegangsbewijzen voor onderwijsactiviteiten
       Voor onderwijsactiviteiten op interne en externe locaties geldt dat er geen toegangsbewijzen nodig zijn. Er gelden echter uitzonderingen waar dit wel nodig is.

       Uitzondering toegangsbewijzen
       Als er activiteiten op externe locaties worden georganiseerd waar toegangsbewijzen verplicht zijn, geldt vanaf zaterdag 25 september het volgende:

       • Voor activiteiten voor alleen HZ-medewerkers en HZ-studenten in ‘gesloten’ ruimtes, zoals bijvoorbeeld horeca en theaters, hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van toegangsbewijzen. Bijvoorbeeld, een projectdag van een opleiding met alleen HZ-studenten en HZ-medewerkers in een theater: een toegangsbewijs is niet nodig.
       • Voor activiteiten in publieke horeca en theaters, die tevens gericht zijn op externe bezoekers, geldt het gebruik van toegangsbewijzen wel. Bijvoorbeeld, een filmavond van HZ Cult voor HZ-studenten én externe bezoekers in een bioscoop: een toegangsbewijs is wel nodig.

       Op de kalender
       Onder meer de volgende activiteiten vallen onder onderwijsactiviteiten en hier zijn geen toegangsbewijzen voor nodig:

       • Ouderavonden
        In september worden de ouderavonden voor de ouders/verzorgers van eerstejaars voltijd studenten georganiseerd. De vorm verschilt per opleiding: op locatie of online.
       • Getuigschriftenuitreikingen
        De uitreikingen van propedeuses en diploma's zijn in september/oktober gepland in de Lasloods in Vlissingen. Uitnodigingen ontvangen studenten via hun eigen opleiding. Wellicht heb je eerder vernomen dat toegangsbewijzen nodig zijn, dit is echter niet het geval.
       • Open Dag november
        Op de invulling van de Open Dag komen we later terug. De mogelijkheden worden momenteel uitgewerkt. De wens is om de dag op de HZ te organiseren op zaterdag 27 november.

        Meer informatie
        Op hz.nl/coronavirus vind je de laatste nieuwsupdates. Met vragen kun je ook terecht op coronavirus@hz.nl.

        18 augustus: veilig onderwijs, Kickoff Festival Zeeland, zelftesten, introductieperiode

        Goed nieuws! Je hebt het ongetwijfeld al vernomen, vanaf maandag 30 augustus vervalt de 1,5 meter afstandsregel voor het hoger onderwijs. We kijken er erg naar uit om in het nieuwe studiejaar onze studenten en ook jullie weer (vaker) op onze locaties te mogen ontvangen.

        Maatregelen die nog gelden
        Om het onderwijs veilig te kunnen houden, zijn er voorwaarden die (blijven) gelden

        • Studenten en medewerkers moeten een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw. Dit geldt voor de gangen en centrale ruimtes, niet voor lokalen.
        • De looproutes op de locaties blijven gelden.
        • Er geldt een maximum van 75 studenten per onderwijsruimte, exclusief begeleiders en/of docenten. Voor vrijwel alle HZ-ruimtes is deze maatregel niet relevant, met uitzondering van Lokaal 0 en PE224 (Vlissingen) en het Auditorium (Middelburg)
        • De inmiddels bekende hygiënemaatregelen blijven gelden. Deze communiceren we ook in de gebouwen.
        • We verzoeken je om met coronasymptomen niet naar de HZ te komen.

        Een veilig gevoel ervaren
        We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen zich volledig op zijn of haar gemak voelt als groepen mensen weer binnen samenkomen, bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening of de zorg voor een kwetsbare naaste. Wil je om persoonlijke redenen liever niet naar de HZ komen? Meld dit dan bij je opleidingscoördinator of leidinggevende. Samen kijken jullie of er een oplossing nodig en mogelijk is.

        Zelftesten en vaccineren
        Studenten en medewerkers worden vanuit de overheid dringend geadviseerd om twee keer per week een zelftest te doen voordat ze naar de hogeschool komen. Je helpt hiermee om coronabesmettingen snel op te sporen. Je kan tot 1 september zelftesten aanvragen via zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop). Door je te laten vaccineren kun je jezelf ook beschermen en bijdragen aan een veilige onderwijsomgeving. Zelf testen en vaccineren zijn een vrije keuze en geen voorwaarde om naar de HZ te mogen komen.

        Ventilatie
        We informeren je in een volgende update over de ventilatiemaatregelen die we al genomen hebben of nog nemen.

        Kickoff Festival Zeeland
        Het Kickoff Festival Zeeland op donderdag 2 september kan tot onze grote spijt niet doorgaan. Met ruimte voor slechts 750 bezoekers kunnen we niet het gewenste feestelijke festival bieden voor alle studenten in Zeeland. Zodra dit wel kan, laten we je dit weten. Volg ons op FB en Instagram voor de laatste updates.

        Introductieperiode eerstejaars
        Introductie opleidingen (voltijd en deeltijd)
        De introducties van de opleidingen in de week van maandag 30 augustus mogen gelukkig doorgaan zoals gepland. Ben je eerstejaars? Het overzicht van de opleidingen en data vind je online.

        Introductie hogerejaars
        Onderwijsgerelateerde introductieactiviteiten mogen doorgaan. Als jouw opleiding (voltijd of deeltijd) deze organiseert, ontvang je van je opleiding zelf informatie

        Intro’s studentenverenigingen
        De verenigingen Aqua Ad Vinum, Marum Bibio en Fisa Flushing zullen zelf communiceren met de studenten die zich hebben opgegeven voor de introductieactiviteiten. Er wordt nog bekeken wat wel en niet mogelijk is.

        Introductie internationale studenten
        De aankomstdagen voor internationale studenten op maandag 30 augustus (Vlissingen) en dinsdag 31 augustus (Middelburg) -georganiseerd door het International Office- gaan door volgens planning. Informatie hebben studenten per mail ontvangen.

        13 augustus: 1,5 meter afstandsregel vervalt


        Hogescholen mogen het studiejaar op maandag 30 augustus starten zonder dat er 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Dat heeft het kabinet vandaag besloten na overleg over de versoepeling van de coronamaatregelen.

        Rond 16 augustus een update per mail

        Begin volgende week ontvang je een HZ corona-update in je mailbox. Je leest daarin de belangrijkste informatie over de start van het studiejaar. Ook geven we je dan informatie over het Kickoff Festival Zeeland en de introductieactiviteiten.

        Studenten kunnen weer de collegebanken in

        “Ik ben er heel erg blij mee dat studenten de collegebanken weer in kunnen”, zegt John Dane, voorzitter van het college van bestuur van de HZ in de PZC. "Onderwijs is meer dan kennisoverdracht. Het draait ook om anderen leren kennen om jezelf te leren kennen. Die anderhalve meter was daar een belemmering bij. Je kon elkaar nog steeds niet in de ogen kijken.” Lees het interview in de PZC met John Dane van het College van Bestuur.

        Veilig onderwijs: deel maatregelen blijft gelden

        De Vereniging Hogescholen heeft een nieuwsbericht gepubliceerd. “Niet alle coronamaatregelen zijn van de baan. Zo heeft het kabinet een maximum van 75 studenten per onderwijsruimte opgelegd. Daarnaast moeten studenten en medewerkers een mondkapje dragen bij verplaatsingen. Ook wordt studenten en medewerkers dringend geadviseerd om twee keer per week een zelftest te doen voordat ze naar de hogeschool komen.” Naast bovenstaande maatregelen blijven ook de looproutes van kracht. Lees het volledige nieuwsbericht van de Vereniging Hogescholen.

        30 juli: gratis zelftesten bestellen verlengd


        De mogelijkheid om zelftesten te bestellen is in ieder geval verlengd tot 1 september. De overheid heeft dit besloten vanwege de ontwikkelingen in de epidemiologische situatie en de nog aanwezige onzekerheid over de maatregelen in het nieuwe studiejaar. Studenten en medewerkers kunnen zelftesten aanvragen via de website zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop).

        14 juli: gratis zelftesten tot en met 31 juli te bestellen


        Studenten en medewerkers kunnen nog tot en met 31 juli gratis zelftesten aanvragen via de website zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop). We adviseren je om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Als je nog voor de zomer testen besteld, heb je deze in huis voor de start in het nieuwe studiejaar.

        Preventief testen
        Met zelftesten help je mee om coronabesmettingen snel op te sporen. Het werkt preventief en voorkomt verspreiding van het virus. Ook als je gevaccineerd bent kun je nog steeds besmet raken en anderen besmetten. Het doen van een zelftest blijft daarom belangrijk. Een kleine moeite, maar je kunt er veel narigheid mee voorkomen. Het advies is om een zelftest af te nemen voordat de HZ wordt bezocht.

        Gratis te bestellen
        De testen zijn bedoeld voor als je geen klachten hebt. Je kunt de testen gratis bestellen. Je logt in op de website met je HZ-account. Let op, de levertijd is gemiddeld vijf werkdagen. Je ontvangt er een instructie bij hoe je de test moet gebruiken. Het zelftesten is vrijwillig. Je hoeft geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot de HZ.

        23 juni: versoepelingen en vooruitblik nieuwe studiejaar


        Goed nieuws tijdens de laatste coronapersconferentie: er komen versoepelingen voor alle sectoren van de samenleving. Ook voor het hoger onderwijs biedt dit perspectief. Het lijkt er op dat we het nieuwe studiejaar ‘normaal’ kunnen starten, zonder al te ingrijpende coronabeperkingen. We zetten de belangrijkste informatie voor je op een rij.

        Mondkapjesplicht vervalt

        De mondkapjesplicht vervalt landelijk vanaf zaterdag 26 juni, tenzij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Ook in de HZ-gebouwen is een mondkapje vanaf dan niet meer verplicht, behalve dus in situaties waar de 1,5 meter maatregel niet haalbaar is. Denk hierbij aan praktijkonderwijs en in de liften. Daarbuiten is het dragen van een mondkapje voor studenten en medewerkers een vrije keuze.

        1,5 meter maatregel

        De 1,5 meter afstandsregel geldt in ieder geval tot maandag 16 augustus voor het hoger onderwijs. Op vrijdag 13 augustus neemt het kabinet een definitief besluit over het loslaten van deze regel. Dit gebeurt op basis van het epidemiologisch beeld en de vaccinatiegraad -ook onder studenten- op dat moment.

        Bij een positief besluit geldt het volgende:
        • Het onderwijs mag vanaf dan plaatsvinden zónder de 1,5 meter afstandsregel. Dit geldt zowel voor studenten als voor medewerkers.
        • Onderwijsgerelateerde introductieactiviteiten mogen dan ook plaatsvinden zónder de 1,5 meter afstandsregel.

        Onderwijs tot aan de zomer

        Tot aan de zomerperiode houden we de huidige roosters aan waarbij je als student gemiddeld een moment per week naar de HZ komt voor onderwijsactiviteiten. Ook de richtlijnen voor het afnemen van toetsen blijven onveranderd.

        Onderwijs nieuwe studiejaar

        In het nieuwe studiejaar willen we ‘on campus’ onderwijs (op HZ-locaties) en online onderwijs combineren. Als persoonlijke hogeschool vinden we sociale contacten, persoonlijke ontmoetingen en interactie erg belangrijk. Dit heb je waarschijnlijk ook zeer gemist. Groepswerk, begeleiding, coaching of (werk)colleges zullen zoveel mogelijk op locatie worden gepland. Ook praktijkonderwijs wordt -net als nu- op HZ-locatie gepland.
        De ervaringen van het afgelopen studiejaar hebben ons echter ook inspiratie en energie gegeven voor het online (samen)werken. We hebben veel geleerd over de effecten, beperkingen en kansen van online onderwijs. De goede dingen willen we graag behouden. De opleidingen maken dan ook keuzes in de mix van 'on campus' en online onderwijs. Zij bepalen wat het beste werkt voor het leerproces. Tot slot, bij ontwikkelingen volgen we altijd het coronabeleid en maatregelen van de overheid, maar we bekijken ook altijd de mogelijkheden binnen de regels.

        Afstuderen, diploma-uitreikingen en introductieperiode

        De geplande afstudeerpresentaties en diploma-uitreikingen (walk-thru) voor de zomer gaan door volgens de eerder gekozen opzet en uitnodigingen. De voorbereidingen voor de introductieperiode en het Kickoff Festival Zeeland lopen volop. Alle informatie hierover vind je op www.kickofffestival.nl en de social media van het festival.

        Advies zelftesten

        Met zelftesten help je mee om coronabesmettingen snel op te sporen. Het advies blijft om een zelftest af te nemen voordat je de HZ bezoekt. Doe dit ook na terugkeer van een vakantie in het buitenland en bij de start van het studiejaar. Testen kun je tot eind juli gratis bestellen via www.zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop). Voor nieuwe studenten stellen we in aanloop op de introductie en de start van het nieuwe studiejaar ook zelftesten beschikbaar. Info hierover volgt. Het zelftesten is vrijwillig. Als je gezondheidsklachten hebt, maak je een afspraak bij de GGD voor een reguliere test.

        FAQ op de website

        De komende periode zullen we de FAQ’s op hz.nl/coronavirus actualiseren aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. Ook de laatste nieuwsupdates vind je daar.

        Een fijne zomer

        We hopen van harte dat we na de zomer weer als 'vanouds' kunnen starten. We hopen dan ook dat de ontwikkelingen rond het virus en de vaccinaties gunstig zijn. Mochten er de komende periode nog belangrijke updates zijn, dan ontvang je deze per mail. We wensen je een goede afronding van dit bijzondere jaar én (alvast) een heel fijne en ontspannen zomer.

        20 mei: zelftesten voor studenten, medewerkers én bezoekers

        Voor HZ-medewerkers en studenten is het mogelijk om zelftesten te bestellen via zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop).

        We hebben ook zelftesten beschikbaar voor studenten die niet zelf kunnen bestellen -bijvoorbeeld Exchange studenten- én voor bezoekers.

        Zelftesten voor studenten zonder inlog
        Studenten die (nog) niet beschikken over een HZ inlog, kunnen zelftesten via de HZ aanvragen. Ze worden dan naar het huisadres verzonden.

        Zelftesten voor bezoekers
        Indien er extern bezoek wordt ontvangen op een HZ-locatie dan dient dit bezoek tijdig aangemeld te worden via de Self Service portal onder de tegel nieuwe bezoeker. De bezoeker kan gebruik maken van de mogelijkheid om voorafgaand aan het bezoek een zelftest af te nemen. Hiervoor wordt een zelftest toegestuurd aan de bezoeker.

        Hoe zijn de zelftesten aan te vragen?
        De bezoeker en student kunnen de zelftest aanvragen door een e-mail met de adresgegevens te sturen naar coronavirus@hz.nl Let op, gezien de verwerkingstijd bij de post dient dit minimaal 2 werkdagen voor het daadwerkelijk bezoek aan de locatie aangevraagd te worden.

        5 mei: zelftesten zijn te bestellen


        Zoals eerder is aangekondigd, gaat de overheid zelftesten aanbieden aan hbo-studenten en medewerkers. Lees hier de laatste informatie en hoe je de testen kunt bestellen.

        Preventief zelftesten
        Met zelftesten help je mee om coronabesmettingen snel op te sporen. De testen zijn preventief en bedoeld voor als je geen klachten hebt. Door regelmatig te testen kunnen we samen voorkomen dat het virus zich ongemerkt verder verspreid. Zo creëren we een hogeschool waar we veilig kunnen studeren en werken. Het advies is om een zelftest af te nemen voordat de HZ wordt bezocht. De testen kunnen vanaf nu gratis worden aangevraagd via www.zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop).

        Testen is vrijwillig
        Het zelftesten is vrijwillig. Hogescholen spelen geen rol in de controle op het gebruik van de testen. Je hoeft geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot de HZ.

        Goed om te weten
        De zelftest vervangt niet de test van de GGD. Heb je klachten die kunnen wijzen op het coronavirus of ben je in contact geweest met een besmet persoon? Maak dan een afspraak om je te laten testen bij de GGD. Doe dit ook als de uitslag van de zelftest positief is.

        Basisregels blijven gelden
        We blijven werken aan een veilige hogeschool. De maatregelen van 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje en de hygiëneregels blijven gelden. We verzoeken je ook om met coronasymptomen niet naar de HZ te komen.

        Bestellen
        Op het portaal www.zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop). kun je vanaf nu testen bestellen. Je logt in met je HZ-account. Elke student en medewerker kan in eerste instantie één bestelling plaatsen voor een set van vier zelftesten. De levertijd is vijf werkdagen. Je ontvangt er een instructie bij hoe je de test moet gebruiken. Je vindt op de website ook veelgestelde vragen.

        We doen een vriendelijk beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel. We hopen je gauw weer op de HZ te ontmoeten.

        21 april: de deuren gaan verder open


        Bij deze ontvang je een update naar aanleiding van de coronapersconferentie van dinsdag 20 april j.l. We mogen gelukkig weer meer fysiek onderwijs op de HZ-locaties gaan organiseren.

        Meer fysiek onderwijs vanaf 10 mei
        We willen de verdere openstelling goed en veilig organiseren. Dit vraagt op korte termijn een flinke organisatie en voorbereiding. We zetten daarom op maandag 10 mei -na de lesvrije week- heel graag de deuren verder voor je open.

        Wat is er mogelijk?
        Alle opleidingen bereiden zich op dit moment voor op de versoepeling waarbij we proberen iedere student één moment per week naar HZ-locatie te laten komen.
        Per opleiding wordt bekeken welke activiteiten er mogelijk zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan groepswerk, begeleiding, coaching of lessen. We doen ons uiterste best om aan de wensen van studenten en medewerkers tegemoet te komen, waarbij de sociale contacten, ontmoetingen en interactie centraal staan (op inhoud). Je wordt door je eigen opleiding geïnformeerd over wijzigingen. De uitzonderingen van praktijkonderwijs, toetsen en de begeleiding van kwetsbare studenten op locatie blijven verder gelden. Tot slot, we kijken bij deze versoepeling ook naar je studiefase. Loop je bijvoorbeeld stage, dan zal je er (nog) weinig van merken.

        Zelftestservice en doel zelftesten
        Met zelftesten help je mee om coronabesmettingen snel op te sporen en een veilige onderwijsomgeving te creëren. Het regelmatig afnemen van zelftests draagt bij aan het terugdringen van het virus.
        Zelftesten kunnen door hbo-studenten en -medewerkers vanaf de eerste week van mei gratis worden aangevraagd via www.zelftestonderwijs.nl (niet meer mogelijk sinds 20 juni, wel op verschillende plekken nog te koop). Goed om te weten, de zelftest vervangt niet de test van de GGD. Heb je klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, maak dan een afspraak om je te laten testen bij de GGD. Lees meer in de Q&A over zelftesten op www.rijksoverheid.nl/zelftestenhogeronderwijs.

        Testen is vrijwillig

        Het zelftesten is vrijwillig. Hogescholen spelen geen rol in de controle op het gebruik van de zelftesten. Je hoeft geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot de HZ.

        Basisregels blijven gelden
        We blijven werken aan een hogeschool waar ieder veilig kan studeren en/of werken. De maatregelen van 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje en de hygiëneregels blijven gelden. We blijven je ook verzoeken om met mogelijke coronasymptomen niet naar de HZ te komen.

        Korting op het collegegeld
        Hopelijk komt er een financiële meevaller voor (toekomstige) studenten. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel voor korting op het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022. Kijk voor meer informatie en een uitgebreide Q&A op de website van de Rijksoverheid.

        Een jaar extra reisrecht
        Studenten die een opleiding volgen aan een hogeschool kunnen 12 maanden extra reisrecht binnen het recht op studiefinanciering krijgen. Kijk op de website van DUO voor meer informatie en de voorwaarden.

        Heb je vragen?
        Bekijk de Q&A op deze website. Vind je daar geen antwoord dan kun je terecht bij je StudieLoopbaanCoach of opleidingscoördinator.

        We hopen dat deze versoepeling jou en je medestudenten goed doet,

        14 april: perspectief verdere opening en zelftesten


        Lees hier de update naar aanleiding van de coronapersconferentie van dinsdag 13 april j.l.

        Perspectief vanaf 26 april
        De overheid heeft de intentie dat vanaf maandag 26 april iedere hbo-student weer één keer per week fysiek onderwijs op locatie mag volgen. Het kabinet neemt hierover op dinsdag 20 april een definitief besluit. Dit hangt af van de coronacijfers op dat moment. De opening van de HZ is niet gekoppeld aan het zelftesten.

        Mogelijkheden verdere opening
        We zullen bij een positief besluit alles in het werk stellen om de verdere opening zo goed mogelijk te organiseren. Zo moeten we rekening houden met de capaciteit in de gebouwen, de jaarplanning en roosters van de opleidingen en de studiefase waarin studenten zich bevinden. Hoe we verder open gaan voor fysiek onderwijs zullen we in de week van 19 april verder toelichten.

        Uitzonderingen fysiek onderwijs
        De uitzonderingen voor fysiek onderwijs die er op dit moment zijn, blijven gelden. Voor de begeleiding van kwetsbare studenten, praktijkonderwijs, toetsing en examens is fysiek onderwijs nu al mogelijk.

        Zelftestservice
        Er wordt landelijk een vrijwillige zelftest service voor studenten en medewerkers georganiseerd. De verspreiding van de zelftesten verloopt via een nieuwe webshop van SURF. Uitgebreide informatie hierover volgt in de week van 19 april.

        Testen is vrijwillig

        Regelmatig testen draagt bij aan het terugdringen van de verspreiding van het virus. Het doel ervan is om de veiligheid op de locaties te bevorderen. Het zelftesten is voor studenten en medewerkers wel vrijwillig. Hogescholen spelen geen rol in de controle op het gebruik van de zelftesten. Je hoeft geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot de HZ.

        Financiële tegemoetkomingen verlengd
        De financiële tegemoetkomingen voor studenten worden verlengd. Als je aanvullende beurs wegvalt of als je extra kosten maken door studievertraging, dan kun je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Meer informatie staat op de website van DUO.

        Heb je vragen of zorgen?
        Twijfel niet en bespreek ze met je StudieLoopbaanCoach of opleidingscoördinator. Zorg goed voor jezelf en houd ook aandacht voor elkaar.

        We hopen van harte dat we vanaf maandag 26 april de deuren weer verder voor jullie open kunnen zetten.

        24 maart: helaas geen versoepelingen voor het hbo


        Op de persconferentie van dinsdag 23 maart j.l. heeft het kabinet aangekondigd dat er voorlopig helaas geen versoepelingen mogelijk zijn voor het hoger onderwijs. We vinden dit heel spijtig en hadden anders gehoopt.

        Nieuwe mogelijkheden
        Wellicht is er vanaf maandag 26 april meer fysiek onderwijs mogelijk. We houden je op de hoogte wanneer we meer informatie ontvangen van de overheid en de Vereniging Hogescholen.

        Heb je vragen of zorgen?
        Twijfel niet en bespreek ze met je StudieLoopbaanCoach of opleidingscoördinator. Zorg goed voor jezelf en houd ook aandacht voor elkaar.

        9 maart: nieuw welzijnsmagazine voor studenten


        We doen ons best om je te helpen om goed in je vel te blijven zitten. Zo hebben we een nieuwe editie van het #staysafe magazine gemaakt. Met een agenda vol HZ-activiteiten om je hoofd leeg te maken en daarnaast veel praktische tips voor je studie, extra hulp en vrije tijd. En nieuw: een HZ podcast over studeren in coronatijd. Veel leesplezier en stay safe. Lees het magazine.

        Online Magazine
        Nieuwe editie online magazine #staysafe

        8 maart: zicht op meer fysiek onderwijs


        Op de persconferentie van maandag 8 maart is gelukkig een versoepeling voor het hbo aangekondigd: vanaf maandag 29 maart mogen studenten naar verwachting weer één dag per week lessen op locatie volgen. Dit past bij de grote wens van hogescholen en studenten om meer fysiek onderwijs te mogen verzorgen en volgen. Op dinsdag 23 maart beslist de kamer of dit definitief doorgaat.

        Online en fysiek onderwijs
        We gaan deze stap voorbereiden. Tot 29 maart zetten we het online onderwijs op dezelfde wijze als nu voort. De locaties blijven open voor tentamens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten. We blijven ons hard maken voor een goede balans tussen online en fysiek onderwijs. Want we begrijpen goed dat het studeren moeilijk kan zijn. Dat het op dit moment niet is wat je er van had verwacht of gehoopt. En dat nog meer versoepelingen erg gewenst zijn.

        24 februari: reactie Vereniging Hogescholen


        De Vereniging hogescholen maakt zich hard voor meer fysiek onderwijs. Maurice Limmen, voorzitter van de vereniging: “Onze studenten en collega’s in het hbo snakken naar meer fysiek onderwijs. Ook het welzijn van onze studenten lijdt onder de huidige zware maatregelen. We hebben begrip ervoor dat het kabinet een bredere afweging maakt bij het coronabeleid. Maar het belang van meer fysiek onderwijs voor onze studenten kan niet genoeg benadrukt worden.”

        23 februari: praktijkonderwijs avond weer mogelijk

        Het kabinet heeft vandaag tijdens een coronapersconferentie aangekondigd dat voor het hbo ook praktijkonderwijs in de avonduren weer mogelijk wordt. Als dit voor jouw opleiding geldt, zal de communicatie ook via jouw eigen opleiding plaatsvinden. Het praktijkonderwijs is een aanvulling op de bestaande uitzonderingen op de avondklok.

        Verder blijven de huidige maatregelen voor het hoger onderwijs van kracht. De avondklok is verlengd tot tenminste 15 maart. Als je tijdens de avondklok voor studie of werk aan de HZ moet reizen, moet je de benodigde papieren bij je moet hebben. Zie ook het nieuwsbericht van 22 januari.

        17 februari: steunpakket voor het onderwijs en studenten


        Vandaag presenteerden de demissionaire onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hun ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Het programma is gericht op het herstellen van de effecten die de coronamaatregelen hebben op het onderwijs, van de basisschool tot het hoger onderwijs, en geldt voor de jaren 2021 en 2022.

        Lees het nieuwsbericht van de Vereniging Hogescholen. Meer specifieke informatie volgt nog.

        2 februari: geen nieuwe maatregelen


        In de persconferentie van vandaag zijn voor het hoger onderwijs geen nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Eerder aangekondigde maatregelen blijven daarom in ieder geval tot dinsdag 2 maart gelden.

        22 januari: uitzonderingen avondklok


        De volgende uitzonderingen gelden op de avondklok.

        Uitzondering voor (praktijk)tentamens en examens
        Gelukkig is er een uitzondering op de avondklok voor studenten die in de avond een reeds gepland (praktijk)examen of tentamen moeten maken. In dit geval krijg je een vrijstelling om na 21.00 uur op straat te zijn en te reizen. Je moet daarvoor wel een eigen verklaring + een verklaring van de HZ + je identiteitsbewijs bij je hebben. De HZ-verklaring kun je ophalen bij de receptie waar de activiteit gepland is, na afloop van de activiteit.

        Uitzondering stages in vitale sector
        Als je stage loopt in een vitale sector, zoals de zorg, geldt er een uitzondering voor de avondklok. Je moet wel een eigen verklaring + een werkgeversverklaring van je stagebedrijf + je identiteitsbewijs bij je hebben. De werkgeversverklaring moet je zelf aanvragen bij je stagebedrijf.

        Uitzondering voor deel medewerkers
        Voor HZ-medewerkers die door de aard van hun werkzaamheden na 21.00 uur op straat moeten zijn, geldt ook een uitzondering. Denk bijvoorbeeld aan de conciërges of docenten die i.v.m. toetsen op de HZ zijn. Je moet wel een eigen verklaring + een werkgeversverklaring van de HZ + je identiteitsbewijs bij je hebben.
        Hoe doe je een aanvraag? Download de werkgeversverklaring, vul onderdeel 2 van de aanvraag in en mail vervolgens het formulier naar coronavirus@hz.nl. Ook met vragen kun je op dit e-mail adres terecht.

        Helaas gelden er voor onderstaande geen uitzonderingen.

        Geen uitzondering voor (praktijk) onderwijsactiviteiten
        Er gelden helaas geen uitzonderingen voor deelname aan praktijkonderwijsactiviteiten. Communicatie hierover, zoals wijzigingen in roosters, zal via je opleiding plaatsvinden.

        Geen uitzondering voor kwetsbare studenten
        Voor kwetsbare studenten zijn er helaas geen uitzonderingen om tijdens de avondklok te reizen i.v.m. HZ-activiteiten of afspraken.

        22 januari: openingstijden, reizen buitenland


        N.a.v. het invoeren van de avondklok informeren we je over de gevolgen van de nieuwe maatregelen voor het studeren en werken op de HZ.

        De avondklok
        De Tweede Kamer heeft ingestemd met een avondklok van 21.00 uur tot 4.30 uur. Deze klok gaat in vanaf zaterdag 23 januari tot en met tenminste dinsdag 9 februari.

        Gebouwen
        De HZ-locaties zijn open van 8.00 tot 18.00 uur. Als er 's avonds toetsen zijn of andere activiteiten passend binnen de uitzonderingen, is het gebouw langer geopend.

        Geen wijzigingen voor overdag
        Voor activiteiten overdag gelden nog dezelfde maatregelen zoals aangegeven op 13 januari. Zo blijven er overdag mogelijkheden bestaan voor praktijkonderwijs, kwetsbare groepen en voor het afnemen en inzien van toetsen.

        Uitzonderingen avondklok
        Lees bovenstaand op deze pagina ook voor welke groepen studenten en medewerkers er uitzonderingen zijn op de avondklok en hoe je aan de benodigde formulieren kunt komen om 's avonds te mogen reizen.

        Reizen buitenland
        Het kabinet heeft een aantal nieuwe reisbeperkingen vastgesteld voor internationale reizen. Mocht je naar het buitenland moeten voor je stage of studie informeer je dan goed en bekijk de FAQ. Voor medewerkers geldt een reisverbod voor het maken van niet noodzakelijke werk gerelateerde reizen.

        21 januari: financiële tegemoetkoming verlengd


        De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar (2021). Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming.

        Tegemoetkoming kosten

        Bij mbo-scholen, hogescholen en universiteiten wordt er alles aan gedaan om studenten ondanks de coronamaatregelen op tijd te laten afstuderen, maar door het wegvallen van praktijkstages en het online onderwijs gaat dat niet voor iedereen lukken. Daarom wordt de tijdelijke regeling voor studenten in het mbo, hbo en wo die bij hun afstuderen studievertraging hebben opgelopen en die daarvoor een tegemoetkoming krijgen, tot 31 augustus 2021 verlengd (was eerder tot eind januari 2021). Voor hbo-studenten bedraagt de tegemoetkoming € 535.

        Aanvullende beurs

        Onderdeel van deze verlenging is dat studenten waarvan het recht op de aanvullende beurs in de periode oktober 2020 en eind augustus 2021 afloopt, ook een eenmalige tegemoetkoming ontvangen (was eerder tot eind september 2020). Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs is de eenmalige ondersteuning € 1500.

        Bron: rijksoverheid.nl

        21 januari: we houden je op de hoogte


        Gisteren zijn er tijdens de persconferentie nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Vandaag vindt er een debat over plaats in de Tweede Kamer.

        Meer informatie volgt
        Zodra de uitkomsten van het debat duidelijk zijn, bespreekt het HZ crisisteam de eventuele gevolgen voor het studeren en werken aan de HZ. We informeren je vervolgens z.s.m. over mogelijke veranderingen in maatregelen en over praktische zaken.

        Herinnering: wat te doen bij een (mogelijke) besmetting?
        Welke stappen moet je doorlopen als je (mogelijk) besmet bent? Met wie neem je contact op? Bekijk het in dit stappenplan.

        13 januari: maatregelen gelden t/m 9 februari


        We hadden het graag anders gewenst, maar in verband met de verlenging van de lockdown blijven dezelfde richtlijnen als van de afgelopen periode gelden. Lees hier meer over de maatregelen van woensdag 13 januari tot en met dinsdag 9 februari 2021.

        Wat geldt er voor deze periode?

        • Alle lessen vinden online plaats. Praktijklessen vormen een uitzondering, zie onderstaand.
        • Geplande onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van je opleiding op externe locaties vervallen.
        • Alle geplande HZ-bijeenkomsten/evenementen op HZ-locaties of externe locaties vervallen, tenzij je hierover anders wordt geïnformeerd.

        Wat is wel mogelijk?

        • Toetsing, inzage en examinering op locatie blijft mogelijk. Je wordt hier zo nodig door je opleiding over geïnformeerd.
        • Praktijkonderwijs op de HZ-locaties is mogelijk. Je wordt hier zo nodig door je opleiding over geïnformeerd.
        • Onderzoeksactiviteiten kunnen op HZ-locatie worden uitgevoerd als uitvoering thuis niet mogelijk is. Overleg dit met je opleidingscoördinator of leidinggevende.
        • De mediatheek is open voor kwetsbare studenten. Via de SelfService Portal kun je een plek reserveren.
        • Begeleiding door de decanen of psychologen kan op HZ-locatie plaatsvinden.
        • Voor stages in Nederland gelden de regels die voor de sector/branche gelden waar de stage gelopen wordt. Als die activiteiten door gaan, kan je stage ook doorgaan.

        Voor medewerkers

        • Ook de komende periode werken we thuis. Alleen medewerkers die om noodzakelijke redenen op de HZ-locaties moeten zijn, krijgen toegang tot de gebouwen. Dit kan je aanvragen via je leidinggevende

        18 december: gezondheidsklachten? blijf ook in toetsperiode thuis

        De toetsperiode start op 4 januari. Als je toetsen hebt, wensen we je veel succes! We willen ook kort je aandacht vragen voor het volgende.

        Ook in de toetsweken: blijf thuis bij klachten
        Heb je gezondheidsklachten? We vragen je om dan -ook al is het toetsperiode- thuis te blijven als je toetsen hebt die op HZ-locaties zijn gepland. Denk alsjeblieft aan je eigen gezondheid en die van anderen. We rekenen op je begrip en medewerking.

        Wat als je een toets niet kan maken?
        We vragen je dan om z.s.m. -voor aanvang van de toets- contact op te nemen met je StudieLoopbaanCoach. Samen zal gekeken worden naar een passende oplossing om binnen de mogelijkheden en afspraken van de Onderwijs- en Examenregeling je toets te herkansen. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat je studievertraging oploopt.

        14 december: i.v.m. lockdown weer vrijwel alleen online onderwijs


        In verband met de aangekondigde lockdown worden vanaf woensdag 16 december op de HZ vrijwel alle lessen online gegeven. Voor een beperkt aantal activiteiten geldt dat deze op de HZ-locaties mogelijk blijft. Lees hier meer over de maatregelen voor de periode van woensdag 16 december tot maandag 18 januari 2021.

        Wat verandert er voor deze periode?

        • Van woensdag 16 t/m vrijdag 18 december vinden alle lessen online plaats. Na de kerstvakantie vinden van maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari ook alle lessen online plaats. Praktijklessen vormen een uitzondering, zie onderstaand.
        • Geplande onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van je opleiding op externe locaties vervallen.
        • Ook de komende periode werken we thuis. Alleen medewerkers die om noodzakelijke redenen op de HZ-locaties moeten zijn, krijgen toegang tot de gebouwen. Dit kan worden aangevraagd via de leidinggevende.
        • Alle geplande HZ-bijeenkomsten/evenementen op HZ-locaties of externe locaties vervallen, tenzij je hierover anders wordt geïnformeerd.
        • N.B. De HZ is i.v.m. de kerstperiode tijdelijk geheel gesloten, zie ook de HZ Portal.

        Wat is wel mogelijk?

        • Toetsing en examinering op locatie blijft mogelijk. Je wordt hier zo nodig door je opleiding over geïnformeerd.
        • Praktijkonderwijs op de HZ-locaties is mogelijk. Je wordt hier zo nodig door je opleiding over geïnformeerd.
        • Onderzoeksactiviteiten kunnen op HZ-locatie worden uitgevoerd als uitvoering thuis niet mogelijk is. Overleg dit met je opleidingscoördinator of leidinggevende.
        • De mediatheek is vanaf 4 januari open voor studenten die door persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen studeren. Via de SelService Portal kun je een plek reserveren.
        • Begeleiding door de decanen of psychologen kan op HZ-locatie plaatsvinden.
        • Voor stages in Nederland gelden de regels die gelden voor de sector/branche waar de stage gelopen wordt. Als die activiteiten door gaan, kan de stage ook doorgaan. Ga je naar het buitenland op stage, dan word je nog apart geïnformeerd.
        • De mediatheek blijft open voor kwetsbare groepen. Als je thuis door persoonlijke omstandigheden niet kunt studeren, dan kun je op reservering in de mediatheek terecht

        30 november: Q&A sessies voor studenten

        Het is logisch dat er in deze periode de nodige emoties en vragen leven. We gaan er graag met je over in gesprek tijdens een live online Q&A sessie voor studenten op 9 en 10 december. De sessie van 9 december is in het Nederlands, die van 10 december in het Engels. De Q&A's starten om 12.15 uur.

        Vind alle informatie in het online magazine '#staysafe'

        30 november: online magazine voor studenten

        Studeren in deze tijden is niet makkelijk en we hopen dat je goed in je vel blijft zitten. We doen ons best om jou daarbij te helpen met allerlei initiatieven voor naast je studie. We hebben alle informatie hierover voor je op een rij gezet in een studentenspecial. Neem je tijd om het rustig eens door te lezen!

        Lees het online magazine '#staysafe'

        4 november: geen nieuwe maatregelen

        In de persconferentie van 3 november j.l. zijn voor het hoger onderwijs geen nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Eerder aangekondigde maatregelen voor het hbo gelden tot aan de kerst. We hadden elkaar graag weer op de HZ ontmoet, maar we werken en studeren dus nog langere tijd grotendeels thuis. In de komende periode besteden we mede daarom extra aandacht aan het welzijn van medewerkers en studenten. Hiervoor zijn een aantal (extra) initiatieven ontwikkeld/in ontwikkeling. We houden je op de hoogte van nieuws en activiteiten op dit vlak via deze updates en via de e-mail.

        15 oktober: gezondheidsklachten? blijf ook in toetsperiode thuis

        De toetsperiode is gestart. Studeren is niet altijd makkelijk in deze bijzondere periode. Als je toetsen hebt, wensen we je extra veel succes! We willen in dat geval kort je aandacht vragen voor het volgende.

        Ook in de toetsweken: blijf thuis bij klachten
        Heb je gezondheidsklachten? We vragen je om dan -ook al is het toetsperiode- thuis te blijven als je toetsen hebt die op HZ-locaties of in hotel Van der Valk zijn gepland. Denk alsjeblieft aan je eigen gezondheid en die van anderen. We rekenen op je begrip en medewerking.

        Wat als je een toets niet kan maken?
        We vragen je dan om z.s.m. -voor aanvang van de toets- contact op te nemen met je StudieLoopbaanCoach. Samen zal gekeken worden naar een passende oplossing om binnen de mogelijkheden en afspraken van de Onderwijs- en Examenregeling je toets te herkansen. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat je studievertraging oploopt.

        Mondkapjes goed gedragen
        We hebben de afgelopen dagen gezien dat de mondkapjes netjes gedragen worden door studenten en medewerkers. Bedankt voor ieders medewerking! Goed om te weten, ook met het dragen van mondkapjes geldt: houd 1,5 meter afstand en blijf thuis met gezondheidsklachten.

        We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: samen zorgen we voor een hogeschool waar we veilig kunnen studeren en werken. Samen zorgen we er dus ook voor dat de HZ open kan blijven. Bedankt voor jouw medewerking!

        14 oktober: mondkapjes verplicht op de HZ

        Dinsdag 13 oktober j.l. vond er een nieuwe persconferentie plaats met de aankondiging van strengere landelijke maatregelen, voor in ieder geval twee weken. Voor het hoger onderwijs is één nieuwe maatregel afgekondigd: mondkapjes worden verplicht in de publieke ruimtes.

        Mondkapjes: verplicht in publieke HZ-ruimtes
        Het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes in onderwijsgebouwen wordt binnenkort landelijk verplicht. De HZ voert deze maatregel al in vanaf donderdag 15 oktober. De draagplicht van een mondkapje geldt voor studenten, medewerkers en bezoekers. Publieke ruimtes zijn o.a. de hallen, gangen, liften, trappenhuizen, het atrium/restaurant, de mediatheek, de bookshop, het HZ café en de toiletten. Heb je geen mondkapje bij je? Haal er een bij de receptie in Vlissingen of Middelburg (op=op). Goed om te weten, de 1,5 meter afstandsregel geldt ook als je een mondkapje draagt. Lees hier de FAQ over mondkapjes.

        Openbaar vervoer
        Fysiek onderwijs, stages en locatiegebonden onderzoek worden gezien als noodzakelijke activiteiten waarvoor je met het openbaar vervoer mag reizen. Het advies blijft wel om zoveel mogelijk met eigen vervoer te reizen als dat kan.

        Maximale groepsgroottes
        De beperking van de maximale groepsgrootte tot 30 personen geldt niet voor het onderwijs. Dit geldt ook niet als het onderwijs plaatsvindt op een externe locatie.

        Reis alleen als het noodzakelijk is
        De overheid adviseert om zo min mogelijk te reizen in binnen- en buitenland, ook tijdens de vakantieperiode. Reizen naar oranje gebieden worden afgeraden. Het advies is om dit alleen te doen als het noodzakelijk is.

        Ventilatie
        We herinneren je graag aan het volgende verzoek: laat ramen en ventilatieroosters open staan voor een goede luchtcirculatie.

        Vragen?
        Heb je vragen over de coronamaatregelen?

        • Lees de FAQ op hz.nl/coronavirus
        • Stel ze aan je opleidingscoördinator of leidinggevende
        • Of mail ze naar coronavirus@hz.nl

        Samen werken we aan een hogeschool waar we veilig kunnen studeren en werken. We houden onze locaties heel graag open voor jou. Help je mee?

        2 oktober: wel of niet naar de HZ en wat te doen als je positief bent getest?


        Wel of niet naar de HZ bij gezondheidsklachten?

        Studeer zoveel mogelijk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Moet je toch op de HZ zijn en heb je gezondheidsklachten? Kijk dan goed of je wel of niet de HZ mag bezoeken.

        Wat moet je doen bij een (mogelijke) besmetting?
        Welke stappen moet je doorlopen als je (mogelijk) besmet bent? Met wie neem je contact op? Bekijk het in dit stappenplan.

        Communiceert de HZ over besmettingen?
        We communiceren deze niet HZ-breed. We willen onnodige onrust voorkomen en ook wet- en regelgeving (AVG) geeft beperkingen in wat we kunnen communiceren. Wel worden studenten en medewerkers waar mogelijk geïnformeerd als ze mogelijk met iemand met corona in contact zijn geweest. Dit gebeurt altijd in overleg met de GGD.

        2 oktober: mondkapjes en ventilatie

        Wat deed het ons goed om elkaar -studenten en medewerkers- de afgelopen periode weer ‘live’ te ontmoeten op de HZ. Door de toename van het aantal besmettingen en door nieuwe maatregelen vanuit de overheid, moeten ook wij helaas weer regels aanscherpen. We doen dit in het belang van ieders gezondheid. In Zeeland betreft de grootste groep met besmettingen bovendien jongeren tussen de 19 en 29 jaar. Dit is een extra aandachtspunt voor ons als onderwijsinstelling. Naast het online onderwijs, gaat het reeds geplande onderwijs op de HZ-locaties door. We blijven dan ook samen werken aan een veilige hogeschool.

        Gebruik van mondkapjes
        De overheid heeft het dringende advies gegeven om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Op hogescholen verandert er op dit moment niets in de regels van het dragen van mondkapjes. Bij deze onderwijsinstellingen geldt de 1,5 meter afstand en dit kan door de combinatie van fysiek en online onderwijs goed worden nageleefd. De HZ volgt het dringende advies van de overheid. Het dragen van een mondkapje is geen verplichting maar een eigen keuze. In laboratoria en praktijkruimtes waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, is een mondkapje wel verplicht. Dit geldt ook voor de HZ-auto's. Als er nieuwe regels worden ingevoerd, zullen we die communiceren

        Ventilatie volgens richtlijnen
        De ventilatie in de HZ-gebouwen gebeurt volgens de RIVM-richtlijnen. Het Groene Woud en de gebouwen PE, A, V en het atrium beschikken over een luchtventilatiesysteem. Voor een aantal ruimtes aan de Edisonweg waar de luchtcirculatie nog niet optimaal is, zijn deze week nieuwe metingen gedaan. Deze worden samen met de GGD bekeken. Zo nodig wordt er een oplossing gezocht. Voor een goede ventilatie dienen in alle ruimtes ook de luchtroosters en ramen open te staan. Laat de luchtroosters altijd open staan. De kiepramen op de 1ste, 2de en 3de etage mogen ook na schooltijd open blijven staan. Houd voor je komst naar de HZ rekening met eventueel lage temperaturen. Geef het bij Martine van Ommen, teamleider Facilitair, aan als je je niet comfortabel voelt of vragen hebt.

        Externe toetslocatie
        Voor de zomer gebruikten we sporthal Baskensburg als extra toetslocatie. De hal is helaas niet meer beschikbaar. Voor de dagen waarop de toetsen niet geroosterd konden worden op een van de HZ-locaties, is een ruimte in het Van der Valk hotel in Middelburg gereserveerd. Je ziet dit mogelijk in je rooster terug.

        Werkwijze HZ crisisteam
        Er zijn binnen de HZ twee teams die verantwoordelijk zijn voor de corona-ontwikkelingen en -maatregelen. Het crisisresponseteam is verantwoordelijk voor het beleid. Het team stelt de kaders en vertaalt landelijk beleid naar HZ beleid. Het crisisresponseteam was recent afgeschaald, maar komt vanaf nu weer wekelijks (online) bijeen. De coronawerkgroep is verantwoordelijk voor de operationele zaken. Denk hierbij aan communicatie, facilitaire aanpassingen op de locaties en het beantwoorden van vragen van medewerkers en studenten. De werkgroep heeft wekelijks overleg en dagelijks is er contact over lopende zaken.

        Heb je vragen?
        • Je kunt ze voorleggen aan je opleidingscoördinator of studieloopbaancoach
        • Kijk bij de FAQ's op deze site

        Stay safe!

        29 september: strengere maatregelen


        Het werd gisteren tijdens de persconferentie opnieuw duidelijk, de coronacrisis is helaas nog niet voorbij. We hebben de komende drie weken dan ook met scherpere maatregelen te maken. Hoe moeilijk soms ook, we vertrouwen op je medewerking om onze hogeschool voor ons allemaal veilig te houden.

        Onderstaand vind je belangrijke informatie. De komende dagen zullen er meer details over de landelijke maatregelen voor het onderwijs duidelijk worden.

        Studeer en werk thuis waar het kan
        Thuis studeren en werken was én blijft de norm. We zullen deze richtlijn strikter hanteren de komende drie weken. Studeren en het volgen van lessen op de HZ-locaties -‘on campus’- doe je alleen als je bent ingeroosterd of als het niet anders kan.

        Aangescherpt reisadvies
        Reisbewegingen moeten de komende drie weken zoveel mogelijk beperkt worden. Het aangescherpte reisadvies geldt niet voor studenten en medewerkers wanneer zij reizen voor onderwijsactiviteiten. Excursies kunnen dus bijvoorbeeld doorgaan mits ze passen bij de (inter)nationale reisadviezen en geldende (groeps)regels. Onderzoeksactiviteiten vallen wél onder de aangescherpte regels. Deze zijn geen reden voor noodzakelijke reizen.

        Groepsgroottes
        De aangescherpte regels voor wat betreft de maximale groepsgrootte van 30 personen binnen gelden niet voor onderwijsactiviteiten. Ze gelden ook niet voor onderwijsactiviteiten op externe locaties, mits de 1,5 meter wordt gehanteerd. Niet onderwijsgerelateerde evenementen met grote groepen worden vanaf 30 september voorlopig geannuleerd. Zo gaan de geplande propedeuse-uitreikingen helaas niet door. We zoeken naar een alternatief, om er toch een feestelijk moment van te maken. Je wordt zonodig geïnformeerd via je opleiding.

        Een veilige hogeschool
        Het is niet altijd makkelijk om ons er aan te houden, maar de regels op de HZ-locaties zijn helder:

        • Houd 1,5 meter afstand
        • Volg de looproutes
        • Houd je aan de hygiëneregels
        • Respecteer de coronacoaches
        • Spreek elkaar aan als dat nodig is

        We leren en evalueren continu. Als er op de locaties extra maatregelen nodig zijn, nemen we die.

        Gebruik van mondkapjes
        Het gebruik van een mondkapje blijft een individuele keuze. In laboratoria waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, is een mondkapje verplicht. Specifieke informatie wordt per opleiding gedeeld.

        Heb je hulp nodig?
        We begrijpen dat deze tijden en maatregelen een grote impact kunnen hebben. Wellicht heb je moeite met het thuis (online) studeren of het missen van sociale contacten met klasgenoten. En misschien voel je je hierdoor eenzaam of niet gemotiveerd. Blijf er niet mee rond lopen. Bespreek het met je studiegenoten, studieloopbaancoach, de decaan of de studentenpsycholoog. Twijfel niet en maak een afspraak als dit je verder kan helpen.

        Nieuwe informatie
        Als er nieuwe details of aanvullingen bekend zijn op de landelijke en/of HZ-maatregelen, laten we dit weten. Je ontvangt op korte termijn ook nog een mailing met een aantal praktische HZ-zaken.

        3 september: financiële compensatie


        Er leven vragen over de compensatie van het lesgeld. Lees hier hoe je in aanmerking komt voor een financiële compensatie van les-, cursus- of collegegeld via DUO.

        Voor wie geldt de compensatie?
        Iedereen die tussen 1 september 2020 en 31 januari 2021 een associate degree, bachelor of master aan het hbo behaald en aan de voorwaarden voldoet, ontvangt in 2021 eenmalig een compensatiebedrag. Voor een student in het hoger onderwijs is dat een bedrag van € 535,-.

        Wat moet ik doen om deze financiële compensatie te ontvangen?
        Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niets te doen en maakt DUO het bedrag automatisch naar je over. Als er gegevens van je ontbreken, zoekt DUO contact om deze op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021.

        Lees het rustig na op de website van DUO.

        21 augustus: In quarantaine of positief getest? Meld het ons

        In quarantaine?
        We vertrouwen er op dat je -als dat nodig is- in (thuis)quarantaine gaat volgens de richtlijnen die in Nederland gelden. Moet je in quarantaine vanwege een reis vanuit een oranje of rood gebied, een besmetting of een contactonderzoek? Meld dit dan bij je opleidingscoördinator. Er worden dan afspraken met je gemaakt over het volgen van het onderwijs zodat je geen onnodige vertraging oploopt.

        Positief getest? Meld het ons
        Is er COVID-19 bij je vastgesteld? Werk mee aan een veilige hogeschool:

        • Neem de quarantaine en leefregels die je krijgt serieus.
        • Meld het z.s.m. bij je opleidingscoördinator. Ben je internationale student? Geef het dan ook door aan internationaloffice@hz.nl
        • Indien van toepassing: geef het door aan je huisvestingsbedrijf zoals APV of Villex.
        21 juli: stappen vooruit

        Bekijk de laatste versie van de stappen die we op de HZ vooruit zetten.

        13 juli: aangepaste openingstijden

        De HZ heeft in de zomerperiode aangepaste openingstijden.

        10 juni: HZ gaat verder open

        Van 22 juni t/m 10 juli is de HZ-locatie aan Het Groene Woud dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur. In verband met de bouw van het Joint Research Center Zeeland zijn een aantal ruimtes niet toegankelijk. Hierbij gaat het om GW018 t/m GW026 en de toiletten in deze gang, GW218 t/m GW224 en GW319 en GW320 inclusief werkplekken ICT.

        Voordat je naar de HZ komt
        Ben jij binnenkort weer op de HZ? Bereid je dan goed voor. De HZ doet er alles aan om jouw bezoek op een veilige manier te laten verlopen. Zo hebben we in het gebouw looproutes aangebracht, vind je op verschillende locaties desinfectiepunten en worden de gebouwen regelmatig schoongemaakt. De openstelling van de HZ-gebouwen vraagt ook om eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers. Meer informatie over een bezoek aan de HZ en informatie over het reserveren van een werkplek vind je het artikel voor je naar de HZ komt.

        Open Leerruimte Vlissingen
        Van 15 juni t/m 2 juli kunnen studenten in de mediatheek in de HZ in Vlissingen terecht om te studeren. De mediatheek is op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur geopend. Je kunt hier alleen terecht als je vooraf een studieplek hebt gereserveerd via de Self Service Portal. Als je een plaats hebt gereserveerd in de mediatheek, meld je je bij aankomst met je studentenpas aan bij de balie van de mediatheek. De mediatheek is niet geopend voor de uitgifte van boeken, wel kan je boeken inleveren of gebruik maken van de boeken in de bibliotheek. De regels voor studeren in de mediatheek vind je hier.

        Een veilige hogeschool
        De HZ doet er alles aan om een veilige hogeschool in te richten. We nemen extra hygiëne en logistieke maatregelen in lijn met de RIVM-richtlijnen. We houden rekening met zo min mogelijk ‘contactmomenten’ tussen personen en met maximale groepsgroottes. Hierdoor is er minder ruimte beschikbaar. Mede daarom blijft een groot deel van het onderwijs online aangeboden worden.

        Samen zetten we stappen vooruit
        Nu de deuren van de HZ-locatie in Vlissingen en Middelburg voor een deel open gaan, houden we je op de hoogte over de stappen door middel van een stappenplan. Het stappenplan vind je hier.

        3 juni: Schriftelijke toetsen in Sporthal Baskensburg

        Vanaf 8 juni is het mogelijk dat je voor een schriftelijke toets naar de locatie van Sporthal Baskensburg in Vlissingen moet. Deze locatie is in goed overleg tussen de gemeente, de veiligheidsregio en de HZ uitgekozen. In de sporthal is voldoende ruimte beschikbaar om toetsen af te leggen binnen de gestelde regels van het RIVM.

        Vind alle informatie over toetsen in Sporthal Baskensburg in het nieuwsartikel.

        27 mei: Samen zetten we stappen vooruit

        Nu de deuren van de HZ vanaf 1 juni voor een deel open gaan, brengen we je op de hoogte over de stappen die we in de aankomende periode verwachten te zetten. Kom jij binnenkort naar de HZ? Lees dan ook het artikel: voordat je naar de HZ komt.

        ​ 20 mei: HZ opent deels de deuren

        Gisteren -dinsdag 19 mei- heeft het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Er werd goed nieuws gedeeld: het hoger onderwijs mag vanaf maandag 15 juni a.s. weer deels opstarten.

        Openstelling HZ
        Jullie begrijpen dat het openstellen van de HZ en het deels opstarten van het onderwijs heel wat organisatie vraagt. Achter de schermen wordt hier door veel medewerkers hard aan gewerkt. De veiligheid en gezondheid van iedereen staat hierbij centraal. We volgen altijd de richtlijnen van de RIVM en overheid.

        Stap voor stap
        Thuis leren en werken blijft voor de komende tijd de richtlijn. De HZ blijft online onderwijs aanbieden waar mogelijk. Het onderwijs in deze vorm wordt ook continu doorontwikkeld.

        De komende tijd komt er stapsgewijs duidelijkheid over wat er met een herstart wel en wat er niet mogelijk is en hoe de HZ zaken zal organiseren. We hopen op je begrip dat we gefaseerd besluiten nemen en je hierover informeren. Het is ook goed om te weten dat de HZ in overleg is om al eerder dan 15 juni activiteiten te kunnen opstarten of om gebouwen gedeeltelijk te openen.

        Wat mag van start?
        De HZ bereidt de herstart voor. De prioriteiten liggen bij:

        • Het zoveel mogelijk beperken van de studievertraging van studenten
        • Studenten hun afstudeerfase laten afronden
        • Onderwijsactiviteiten die op afstand lastig zijn op de HZ aanbieden

        Het volgende is nu al mogelijk:

        • Afstudeerpresentaties op HZ-locatie(s)
        • Onderzoeksactiviteiten op HZ-locatie(s)

        De HZ werkt voor 15 juni de nieuwe mogelijkheden uit voor:

        • Toetsing op HZ-locatie(s). Voor de toetsweken worden zoveel mogelijk de normale roosters aangehouden.
        • Praktijkcursussen/practica op HZ-locatie(s).
        • Begeleiding van en gesprekken met 'kwetsbare' studenten op HZ-locatie(s). Persoonlijke ontmoetingen verbeteren de kwaliteit van de begeleiding.
        • Stages en (afstudeer)onderzoek op HZ-locatie(s). Afstudeerpresentaties vinden plaats volgens de gemaakte roosters.
        • Het openen van de open leerruimtes en de mediatheek.

        Meer inhoudelijke informatie over deze onderwerpen volgt z.s.m.

        Onderwijstijden
        Om het openbaar vervoer te ontlasten, is landelijk besloten dat onderwijsactiviteiten vanaf 15 juni niet beginnen en eindigen tijdens spitstijd. Er is ruimte om hier regionaal van af te wijken. De HZ ziet kansen in een goede regionale samenwerking en we zijn druk in overleg met de Veiligheidsregio Zeeland en met de openbaar vervoer instanties. We onderzoeken dus nadrukkelijk ruimere mogelijkheden. Meer informatie hierover volgt.

        Een veilige hogeschool
        De HZ doet er alles aan om een veilige hogeschool in te richten. We nemen extra hygiëne en logistieke maatregelen in lijn met de RIVM-richtlijnen. We houden rekening met zo min mogelijk ‘contactmomenten’ tussen personen en met maximale groepsgroottes. Hierdoor is er minder ruimte beschikbaar. Mede daarom blijft een groot deel van het onderwijs online aangeboden worden. We maken nog bekend welke HZ-locatie(s) opengesteld wordt of worden.

        Diplomeringen
        Voor de zomer vinden de jaarlijkse diploma-uitreikingen plaats voor alle geslaagden. Ook dit jaar organiseren we uitreikingen. Dit doen we in aangepaste maar toch feestelijke vorm. Als je geslaagd bent, word je hier over geïnformeerd door je opleiding.

        Nieuwe informatie
        Ben je student? Je wordt over de specifieke invulling van de maatregelen geïnformeerd door je eigen opleiding. Ben je medewerker? Je wordt aanvullend geïnformeerd door je leidinggevende of via de HZ portal.

        Tot slot
        We doen ons uiterste best om zaken zo goed mogelijk voor ieder te organiseren en om tijdig duidelijkheid te geven. We hopen je zo snel mogelijk te informeren over nieuwe ontwikkelingen,

        ​ 18 mei: nieuwe informatie

        Op dinsdag 19 mei om 19.00 uur geeft het kabinet opnieuw een persconferentie. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zullen ingaan op nieuwe coronamaatregelen. De hoop en verwachting vanuit de Vereniging Hogescholen is dat er meer duidelijkheid komt wanneer het hoger onderwijs weer bepaalde onderwijsactiviteiten op beperkte schaalgrootte mag opstarten. Woensdag 20 mei om 16.00 uur is er vervolgens een bestuurlijk overleg tussen de Vereniging Hogescholen met het ministerie van OC&W.

        Op korte termijn na deze twee data zullen wij vanuit de HZ nieuwe informatie delen over de laatste ontwikkelingen en wat dit betekent voor medewerkers en studenten.

        15 mei: financiële compensatie

        Bron: www.rijksoverheid.nl

        Het kabinet trekt extra geld uit om studenten financieel tegemoet te komen.

        Kom ik in aanmerking voor financiële compensatie van lesgeld, cursusgeld of collegegeld?
        Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een hbo- of masterdiploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden les-/ cursus-/ of collegegeld. Voor een student in het hoger onderwijs zou dat neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 535. N.B. Deze regeling geldt voor studenten uit Nederland en voor studenten binnen de EU.

        Wat moet ik doen om deze financiële compensatie (van lesgeld, cursusgeld of collegegeld) te ontvangen?
        Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef jebniets te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar je overmaken. Als er gegevens van ontbreken, zal DUO contact zoeken om deze gegevens op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021.

        Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat mijn extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt?
        Alle studenten van wie in de maanden juli, augustus of september 2020 het recht op aanvullende beurs verloopt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500.

        Wat moet ik doen om de tegemoetkoming (omdat extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt) te ontvangen?
        Als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hoef je niets te doen. DUO zorgt ervoor dat je het bedrag automatisch op je rekening krijgt gestort. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 30 september 2020.

        14 mei: mogelijkheden extra herkansing

        Er zijn mogelijkheden voor een extra herkansing van toetsen uit blok 3 of blok 4 2020. Door de maatregelen rondom het coronavirus zal de examencommissie flexibel omgaan met verzoeken voor een extra herkansing van deze toetsen. Om in aanmerking te komen voor een extra herkansing dient de examencommissie een schriftelijk verzoek te ontvangen. Dit schriftelijk verzoek dient te worden ingeleverd door de studenten en moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

        • Het verzoek wordt ingediend na 24 april 2020 en heeft betrekking op cursusjaar 2019/2020
        • De tweede toetsmogelijkheid voor de toets was op of na 12 maart en voor 1 september 2020
        • Student heeft niet deelgenomen aan de tweede toetsmogelijkheid voor de toets, of voor de toets is een cijfer lager dan een 5,5 behaald
        • Het verzoek is ingediend voor 5 juni 2020 als de tweede toetsmogelijkheid op of na 12 maart maar voor 24 april 2020 heeft plaatsgevonden
        • Het verzoek is ingediend binnen 6 weken na de tweede toetsmogelijkheid als deze heeft plaatsgevonden op of na 24 april maar voor 1 september 2020

        Het is mogelijk het verzoek voor meerdere toetsen te doen.

        ​24 april: situatie voor hbo ongewijzigd

        Beste studenten en medewerkers,

        Afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat maatregelen voor het hoger onderwijs ook na 28 april worden doorgezet tot in ieder geval 20 mei. Eerder heeft de HZ aangekondigd dat er tot 1 juni enkel online les wordt geven. Deze situatie blijft daarom ongewijzigd.

        Ontwikkelingen
        De HZ is continu aan het onderzoeken hoe het onderwijs en geplande evenementen in een aangepaste vorm aangeboden kunnen worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de manier van examineren, het uitvoeren van praktijkopdrachten en geplande diplomeringen. De opleidingen houden je hierover op de hoogte. We houden rekening met de eventuele situatie na 1 juni en maken plannen hoe onderwijs op locatie, zodra de wetgeving dit toelaat, kan worden voortgezet met anderhalve meter afstand.

        Vervolgstappen
        Of na 1 juni een aangepaste vorm van educatie op locatie mogelijk is, is nu nog niet duidelijk. Op woensdag 13 mei* is het volgende afweegmoment. Voor nu willen we iedereen een fijne meivakantie wensen. Probeer binnen de gestelde regels toch te genieten van deze vrije periode. Stay safe!

        Met vriendelijke groet,
        John Dane,
        Voorzitter College van Bestuur

        *13 mei: op deze datum is geen nieuwe informatie verstrekt.

        25 maart: HZ verlengt online onderwijs tot 1 juni

        Beste student, collega,

        Afgelopen maandag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd en besloten evenementen en samenkomsten tot 1 juni te verbieden. Vanuit hogescholen en universiteiten in Nederland is met dit besluit onduidelijkheid ontstaan wat voor gevolgen dit heeft voor onderwijsactiviteiten.

        Om vanuit de HZ meer zekerheid te geven, heeft de HZ net als veel andere hogescholen en universiteiten besloten om ook na 6 april, en tot in ieder geval 1 juni, het onderwijs online plaats te laten vinden. De HZ blijft de maatregelen van de overheid en het nieuws rond het coronavirus op de voet volgen. Mochten maatregelen in de tussentijd worden versoepeld of aangepast, dan zal de HZ kijken hoe het onderwijs op dat moment kan worden vormgegeven.

        Veel impact
        De maatregelen van de overheid zijn erop gericht verdere verspreiding van het virus en een overbelasting van de zorg te voorkomen. Als HZ-community moeten we zoveel mogelijk gehoor geven aan deze maatregelen. Het langer gesloten houden van de HZ-locaties en hiermee de verplaatsing van het onderwijs van het lokaal naar een digitale vorm, heeft veel impact op de organisatie en het volgen van onderwijs, maar ook op het sociale leven van studenten en medewerkers. Ondanks dat we elkaar niet fysiek op de HZ-locaties kunnen ontmoeten, willen we jullie vragen om contact met docenten, collega’s en medestudenten te blijven onderhouden via de digitale middelen.

        Vervolg na 1 juni
        Hoe de situatie na 1 juni is, is nu nog niet duidelijk. We begrijpen dat er veel vragen leven bij studenten over onder andere toetsen, afstuderen en stages. We proberen zoveel mogelijk van deze vragen te beantwoorden op de pagina met Veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met je docent of leidinggevende. Zodra er meer duidelijk is, wordt hierover gecommuniceerd.

        John Dane,
        Voorzitter College van Bestuur

        24 maart: uitstel bindend studieadvies + 1 mei deadline verschoven naar 1 juni

        Uitstel bindend studieadvies
        Studenten krijgen normaal gesproken aan het eind van het eerste jaar een advies of zij, afhankelijk van het bepaalde aantal studiepunten, door kunnen naar het volgende jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het voorkomen dat studenten vertraging oplopen.

        De HZ heeft besloten dat:

        • Alle huidige eerstejaarsstudenten, die aan het einde van dit studiejaar (2019-2020) niet voldoen aan de propedeusenorm van 45 EC, het studieadvies zal worden uitgesteld tot het einde van hun tweede studiejaar op 31 augustus 2021
        • Studenten die aan het einde van studiejaar 2018-2019 reeds een uitgesteld studieadvies hebben gekregen, en aan het einde van dit studiejaar nog niet voldoen aan de propedeusenorm van 45 EC, geldt eveneens dat het studieadvies wordt uitgesteld tot 31 augustus 2021
        • Ook voor deeltijdstudenten geldt dat aan het einde van dit studiejaar (2019-2020) geen bindend studieadvies wordt uitgereikt en wordt uitgesteld tot 31 augustus 2021.

        HZ adviseert alle studenten komende tijd zoveel mogelijk studiepunten te behalen, zodat je uiteindelijk wel kunt voldoen aan alle vereisten en minder snel studievertraging oploopt.

        Aanmelddeadline van 1 mei verschoven naar 1 juni

        De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden.

        15 maart: important information for all HZ-students & -staff abroad + international students & staff in the Netherlands

        This information is only available in English

        As you know, the current developments regarding the coronavirus situation are changing very dynamically all over the world. Many countries worldwide have taken preventive measures including the implementation of drastic travel restrictions and drastic restrictions of the social life. Therefore we want to inform you about the following. Do you stay abroad as an HZ-student/staff member? or Are you an international HZ-student/exchange student/HZ-staff member staying in the Netherlands? We then strongly advise you to consider where you want to stay the next period. Given the current situation, it must be considered that the circumstances can continue for a long period of time. We want you to stay in a place where you feel as comfortable and safe as possible. Please notice our advice:

        • HZ-students/staff members now abroad We request you to travel back to the Netherlands or your home country unless it is absolutely necessary to stay. If so, you will be required to make arrangements with your study programme coordinator or manager. Please take the decision as soon as possible and notify us in writing.
        • HZ-students/staff members who have plans to go abroad for study or work Please notice that regarding the latest measurements, you are not allowed to travel abroad anymore.
        • International HZ-students/exchange students/HZ-staff in the Netherlands We advise you to take the decision if you prefer to stay in the Netherlands or if you would like to go back home. Please take this decision as soon as possible. If you decide to stay, you are still very welcome. We will start with distance learning for students and of course we will continue to provide the best support possible.

        Support when needed Please be assured, that HZ has installed a professional crisis management team but also that it is a matter of the heart for all of us to provide the best possible support to all our students and staff. As always in the case of increasing travel advice, we look at how we can help you wherever possible.

        Inform us Please inform us about your plans/decision. In case you do have any questions or doubts, please do not hesitate to contact us.

        • Students abroad - study Students in the Netherlands - minor Johanetta van Wanrooij, jvlies@hz.nl, (+31) (0) 118-489118 (calls will be automatically transferred to a private phone)
        • Students abroad - internship/minor Astrid Umbgrove, astrid.umbgrove@hz.nl, (+31) (0) 118-489747 (calls will be automatically transferred to a private phone)
        • All international students/staff in the Netherlands (except minor students) Bert Schollema, e.schollema@hz.nl, 06-22205676
        • General internationaloffice@hz.nl
        13 maart: studeer en werk thuis

        Iedereen wordt dringend verzocht thuis te studeren of werken.

        Ben je student?
        Studeer thuis en kom niet naar de HZ. Houd je wel beschikbaar volgens het rooster. Je wordt nog geïnformeerd over online lessen die we verzorgen. Stages gaan in principe ook door.

        Ben je medewerker?
        Werk thuis. Op de HZ werken is alleen mogelijk als er noodzaak voor is en als dit is afgestemd met je leidinggevende.

        Sluiting gebouwen

        Edisonweg
        De locatie Edisonweg in Vlissingen blijft open. Je krijgt alleen toegang tot het gebouw op vertoning van je studenten- of medewerkerspas. De catering is gesloten.

        PSD-gebouw
        Het PSD gebouw is vanaf maandag 16 maart 17.00 uur geheel gesloten tot woensdag 1 april.

        Het Groene Woud
        Locatie Het Groene Woud in Middelburg is vanaf maandag 16 maart 17.00 uur geheel gesloten tot woensdag 1 april. We begrijpen dat dit impact heeft. Zorg ervoor dat je persoonlijke spullen voor die tijd ophaalt. Denk aan laptops, telefoonopladers, documentatie etc. Denk als medewerker ook aan je telefonische bereikbaarheid. Ook vandaag -vrijdag 13 maart- is het gebouw nog open tot 17.00 uur om je spullen op te halen.

        Gevolgen voor het onderwijs van studenten
        Ben je student en heb je vragen over de gevolgen van deze maatregel voor je studie? Volgende week communiceert iedere opleiding met haar eigen studenten over de mogelijke gevolgen voor onder meer de lessen, toetsing, opdrachten en stages. Je krijgt dus in de week van 16 maart bericht.

        Studenten in het buitenland
        Het International Office heeft contact met studenten in het buitenland. Zij zullen dit contact nog pro-actiever onderhouden. Als je vragen hebt, kun je terecht per mail via internationaloffice@hz.nl.

        Documentatie zoals diploma’s
        Heb je als student documentatie nodig zoals bijvoorbeeld een getuigschrift? Neem dan per e-mail contact op met het Studentenbureau via csa@hz.nl.

        12 maart: geen lessen tot 1 april

        Per onmiddellijke ingang worden er tot 1 april geen lessen gegeven op locaties van de HZ University of Applied Sciences. Deze regel geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. De gebouwen van de HZ in Vlissingen en Middelburg blijven wel geopend voor andere activiteiten. De HZ zoekt in de aankomende dagen uit hoe lessen via digitale middelen op afstand kunnen worden aangeboden.

        De HZ verzoekt studenten en medewerkers nadrukkelijk thuis te werken en studeren wanneer dit mogelijk is. Studenten en medewerkers hebben hier een mailing over ontvangen.

        12 maart: HZ-evenementen afgelast in verband met het coronavirus

        Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers die op en door de HZ georganiseerd worden zijn tot en met 31 maart 2020 afgelast. Dit is in verband met het coronavirus. HZ volgt de richtlijnen van het RIVM. Om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan, geven deze richtlijnen aan zoveel mogelijk sociale contacten te beperken en om alle evenementen met meer dan 100 personen af te lasten.

        Deze evenementen zijn afgelast: de diploma-uitreikingen op 18, 19 en 20 maart.

        Of en wanneer de evenementen opnieuw gepland worden, is nog niet bekend.

        Het gaat om evenementen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het onderwijs en waaraan geen studiepunten voor studenten gekoppeld zijn. Het onderwijs gaat wel door, tenzij het om een onderwijsactiviteit gaat waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn.

        12 maart: wel of niet naar de HZ

        Neem de RIVM richtlijnen serieus
        We vragen je om de aangescherpte richtlijnen van het RIVM te blijven volgen.

        Heb je milde gezondheidsklachten?
        Blijf thuis en kom niet naar de HZ zodra er sprake is van milde klachten als verkoudheid en/of hoesten. Een dag (24 uur) nadat de klachten over zijn, kan je het normale leven weer oppakken.

        Dit advies geldt voor iedereen, voor studenten en medewerkers uit alle provincies. Je hoeft je niet ziek te melden, maar meld je wel af bij je opleidingscoördinator of leidinggevende. Je kunt thuis studeren of thuiswerken.

        Heb je serieuze gezondheidsklachten?
        Heb je serieuze klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts? Blijf thuis en meld je ziek. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de GGD. Studenten melden zich ziek bij de opleidingscoördinator. Medewerkers melden zich ziek bij hun leidinggevende.

        Heb je serieuze klachten en - je bent in besmet gebied geweest? - hebt contact gehad met een besmet persoon? - je woont in Noord-Brabant?
        Blijf thuis en meld je ziek. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de GGD. Meld het direct bij je opleidingscoördinator of leidinggevende indien bij jou de verdenking bestaat van besmetting met het coronavirus en meld je ook ziek. Ben je een internationale student? Informeer dan ook het International Office per e-mail via internationaloffice@hz.nl

        Twijfel je -om andere redenen- of je wel of niet naar de HZ moet komen?
        Overleg dit dan. Studenten melden zich bij de opleidingscoördinator. Medewerkers melden zich bij hun leidinggevende.

        Geen handen schudden
        We vragen iedereen zich aan de hygiënevoorschriften te houden. Was regelmatig je handen, nies/hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Ook vragen we iedereen geen handen meer te schudden.

        Meer informatie?
        Je kunt terecht op hz.nl/coronavirus (ook in het Engels beschikbaar).

        Stroomschema
        Bekijk hier het stroomschema van de richtlijnen voor alle studenten en medewerkers van de HZ.

        11 maart: onderwijs op de HZ


        In de FAQ beantwoorden we vragen die leven. We lichten er hier een aantal uit m.b.t. onderwijsvragen waar wellicht zorgen over zijn.

        Gaat het onderwijs op de HZ door?
        Het onderwijs gaat gewoon door. De HZ volgt altijd de adviezen van het RIVM en de GGD. Mocht er een belangrijke reden zijn om anders te besluiten, dan volgt de HZ hun adviezen op.

        Bestaat de kans dat de HZ dichtgaat?
        Vooralsnog blijven de locaties van de HZ gewoon open en gaat het onderwijs gewoon door. De HZ volgt altijd de adviezen van het RIVM en de GGD op. Mochten er dan ook belangrijke redenen zijn om anders te besluiten, dan volgt de HZ deze adviezen op.

        Wat gebeurt er als ik tentamens mis of studievertraging oploop?
        De HZ doet er alles aan om negatieve effecten zo klein mogelijk te houden. Op dit moment (d.d. 11 maart) zijn we in gesprek met de examencommissie over mogelijke consequenties voor studenten en alternatieven die we kunnen bieden. Je ontvangt op korte termijn een mailing met meer informatie hierover in je e-mailbox. We rekenen op je begrip dat antwoorden soms niet altijd direct voor handen zijn, maar dat we altijd zoeken naar passende oplossingen.

        Mijn opleiding annuleert een reis, excursie of training, wat nu?
        Als een opleiding activiteiten annuleert, zal de opleiding haar uiterste best doen om te voorzien in een goed alternatief. De opleiding zal hier zelf over communiceren naar haar studenten.

        Ik loop stage en twijfel over wat ik moet doen?
        Je kunt de richtlijnen van het bedrijf volgen. Bij twijfel neem je contact op met de contactpersoon van je opleiding.

        Meer FAQ’s?
        Kijk op hz.nl/coronavirus/faq (ook in het Engels beschikbaar).

        9 maart: volg de officiële kanalen

        Er is veel nieuws over het coronavirus in omloop. Wees alert op onjuiste informatie en nepnieuws. Er zijn nog geen gevallen bekend van besmettingen van HZ-studenten of medewerkers. Wees je er van bewust dat we je van ontwikkelingen goed op de hoogte houden via de officiële HZ-kanalen.

        8 maart: aangescherpt RIVM advies


        In lijn met de nieuwe tijdelijke maatregel van het RIVM, opgelegd aan bewoners van de provincie Noord-Brabant, adviseren we vanuit de HZ aan medewerkers en studenten woonachtig in deze provincie om niet alleen thuis te blijven bij ernstige gezondheidsklachten, maar ook bij milde gezondheidsklachten. Je wordt gevraagd om je in dit geval ook te melden bij je opleidingscoördinator of leidinggevende.

        Advies RIVM
        “Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij milde klachten van verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren." Bron: RIVM, 6 maart 2020 De HZ neemt het advies van het RIVM over. Let op: dit betreft een tijdelijk advies.

        Impact
        Op dit moment wordt uitgezocht wat de precieze impact gaat zijn voor studenten en medewerkers. Vooralsnog zijn de HZ-locaties gewoon open en gaan het onderwijs en geplande evenementen gewoon door.

        Heb je vragen?
        In de HZ FAQ’s worden diverse vragen beantwoord. Twijfel niet en stel ze. Je kunt terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, via e.schollema@hz.nl of 06-22205676.

        We weten niet hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen, maar we doen in ieder geval ons uiterste best om alle noodzakelijke maatregelen te nemen.

        4 maart: reizen van studenten/medewerkers


        Bij deze geven we je een update over het coronavirus en de maatregelen die de HZ hiervoor neemt.

        De HZ volgt de aanbevelingen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Waar nodig winnen we advies in van onze partners in het buitenland.

        Monitoring ontwikkelingen
        De HZ volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Het RIVM monitort de situatie in Nederland en geeft adviezen. De HZ houdt deze adviezen samen met andere Nederlandse hogescholen en universiteiten nauwlettend in de gaten. Bekijk de meest actuele informatie van het RIVM.

        Reisadviezen
        • Iedereen die naar het buitenland wil reizen, adviseren we het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten te houden. Je kunt ook de app downloaden.
        • Het HZ-beleid is gebaseerd op het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij een reisadvies met code oranje of rood, geeft de HZ geen toestemming om af te reizen naar deze gebieden. Als je al in oranje of rood gebied bent, overleg dan met het International Office of directeur internationalisering Bert Schollema.
        • Uitgaande reizigers worden gevraagd de website met reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen.
        • Enkele studenten die op korte termijn naar een land vertrekken waar het coronavirus voorkomt, zijn apart geïnformeerd door ons International Office. We onderhouden ook nauw contact met onze buitenlandse partners en vertrouwen erop dat zij onze studenten goed instrueren. • Enkele (internationale) studenten hebben besloten om hun keuze voor het buitenland aan te passen. Als HZ steunen we deze studenten bij het vinden van een alternatief.
        • HZ-studenten en -medewerkers in het buitenland en internationale HZ-studenten in Nederland kunnen ten allen tijde, om welke veiligheidsreden dan ook, contact met de HZ opnemen via het SOS nummer: + 31 320 - 331343

        Voorzorgsmaatregelen
        Reis je binnenkort naar gebieden waar het Corona virus heerst, of ben je daar al? Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen dan in acht. Kom je terug uit gebieden waar het Coronavirus heerst? Meld je dan uitsluitend telefonisch bij de huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Als je deze symptomen hebt, kun je overigens ook griep hebben.

        Het advies is om alledaagse preventieve maatregelen uit te voeren om verspreiding van respiratoire virussen (virussen die infecties veroorzaken aan de luchtwegen) te helpen voorkomen. Deze maatregelen zijn:
        • Was je handen regelmatig met water en zeep.
        • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
        • Of gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
        • Was of desinfecteer je handen na hoesten of niezen.
        • Gebruik een handdesinfecterend middel op alcoholbasis als water en zeep niet beschikbaar zijn.
        • Reinig en desinfecteer regelmatig aangeraakte objecten en oppervlakken.
        • Blijf thuis als je ziek bent.

        Contactpersoon HZ
        Met vragen kun je ook terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, e-mail: e.schollema@hz.nl of telefoon via 06-22205676.

        Heb je vragen?
        In de HZ FAQ’s worden diverse vragen beantwoord.

        28 januari: ontwikkelingen nauwgezet gevolgd


        Het nieuws houdt de wereld dagelijks bezig, de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. De afgelopen dagen heeft het virus zich verder verspreid naar onder meer de VS, Canada, Frankrijk en Duitsland. Omdat we een internationale hogeschool zijn, willen we je informeren over het volgende.

        Monitoren situatie
        Goed om te weten: uit voorzorg is er een interne HZ-werkgroep gevormd die de stand van zaken op dit moment monitort en waar nodig acties uitzet. Zo is er bijvoorbeeld preventief contact geweest met de GGD. De volgende collega’s zijn betrokken: Bert Schollema (directeur internationalisering), Martine van Ommen (Facilitair teamleider), Arjen Bouwmeester, Esther Hokke (Internationalisering, Marketing & Communicatie) Johanetta van Wanrooij, Evelien Clemminck (International Office) en Bert Verhage (Engineering).

        Chinese studenten
        Gisteren is er een nieuwe groep Chinese studenten gearriveerd van Shanghai Maritime University en Shanghai Ocean University. In het begin van deze week volgen zij een introductieprogramma. Woensdag starten zij met hun opleidingen -Engineering, Water Management, International Business en Logistics Engineering- aan de HZ. De studenten zijn niet afkomstig uit de regio Wuhan en daar de afgelopen twee weken ook niet geweest. We zien geen reden tot ongerustheid. Studenten van de betreffende klassen worden door de docenten hier ook mondeling over geïnformeerd. Mochten de studenten ziektesymptomen krijgen, dan moeten zij zich bij Evelien Clemminck van het International Office melden en volgen wij de landelijke richtlijnen: in dat geval wordt er een arts geraadpleegd.

        Reizen naar China
        Er zijn op korte termijn geen HZ-reizen naar of andere activiteiten in China gepland.

        Heb je vragen?
        Je kunt terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, per e-mail: e.schollema@hz.nl of per telefoon via 06-22205676. Eventuele vragen van de media worden tevens door hem in de rol van woordvoerder beantwoord. Voor alle HZ-studenten is er een algemeen nieuwsbericht op de HZ portal met een verwijzing bij wie en waar ze terecht kunnen voor meer informatie.

        Informatie van officiële instanties
        • De website van het RIVM geeft veel actuele informatie en er is ook een sectie Q&A. De informatie is in het Nederlands en Engels beschikbaar.
        • Je kunt ook naar de GGD bellen, GGD Zeeland, 0113-249400, info@ggdzeeland.nl