De Onderwijswerkplaats
De onderwijswerkplaats (OWP) is een ruimte waar studenten van de opleiding Leraar basisonderwijs hun opdrachten en stage kunnen voorbereiden.
 
Welke materialen kun je er vinden?
De collectie bestaat uit oa. methoden, themaboeken, tijdschriften, leskisten, poppenkastpoppen, praatplaten, cd's, end dvd's.
 
Uitleenbaar?
De materialen worden in principe niet uitgeleend. Op deze regel is één uitzondering. Zo worden er wel materialen uitgeleend voor de stage. Methoden kun je niet lenen.
Er is gelegenheid om kopieën te maken van het materiaal.
 
Faciliteiten
De OWP biedt zelfstudie- en computerwerkplekken.
 
Samenwerking met RPCZ
De HZ en RPCZ werken nauw samen op mediatheekgebied. Doelstelling is om over en weer gebruik te kunnen maken van de collecties van mediatheek/OWP en RPCZ. De collectie van de OWP is uitgebreid met de methodes van het RPCZ.
 
Alle RPCZ-materialen zijn inmiddels in de Vubis-catalogus opgenomen en zijn ondergebracht in het RPCZ of in de OWP.